Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i nauczanie dzieci w grupie integracyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WDI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie i nauczanie dzieci w grupie integracyjnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W22 zna podstawowe założenia instytucjonalnego kształcenia i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

PE1_U01 potrafi dokonać podstawowych obserwacji i prostych intepretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci

PE1_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych (w szczególności pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

-----------------------------------

PE1_W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

PE1 _U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1_U10 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania

sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PE1_U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniow w procesie zdobywania wiedzy

PE1_U15 potrafi realizować zadania i rozwiązywac problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukaucji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Szymerska
Prowadzący grup: Halina Szymerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa, prace pisemne, referaty, testy

Pełny opis:

Teoretyczne podstawy społecznej integracji dzieci z niepełnosprawnością.

1) Analiza podstawowych pojęć (niepełnosprawność, integracja, nauczanie zintegrowane, edukacja zintegrowana, wychowanie i nauczanie integracyjne, włączanie, edukacja włączająca, normalizacja) i ustalenia terminologiczne

2) Cel, istota i uwarunkowania społecznej integracji

3) Koncepcje społecznej integracji

4) Formy społecznej integracji w systemie edukacji

5) Bariery społecznej integracji

Wychowanie i nauczanie integracyjne osób z niepełnosprawnością - krajowe i zagraniczne przykłady urzeczywistniania idei integracji. Prezentacja praktycznych rozwiązań

1) Podstawy prawne wychowania i nauczania integracyjnego. Statut placówki integracyjnej

2) Rodzaje i sieć placówek integracyjnych

3) Nabór wychowanków i uczniów do placówek integracyjnych

4) Kadra placówek integracyjnych

Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i w szkole - potrzeby dzieci z niepełnosprawnością a organizacja pracy przedszkola/ szkoły.

1) Przygotowanie placówki do przyjęcia wychowanków/uczniów z niepełnosprawnością

2) Specjalne potrzeby wychowanków/ uczniów a program edukacji

w placówce integracyjnej

3) Relacje emocjonalno-społeczne wychowanków z grup przedszkolnych/ klas integracyjnych a organizacja zajęć

Współpraca placówki integracyjnej z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Przezwyciężanie barier społecznej integracji. Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju człowieka.

Literatura:

Obowiązkowa

1) Bąbka J. (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistość. Poznań

2) Hundertmarck G. /red./ (1993), Uczmy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w przedszkolu. Warszawa

3) Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków

4) Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Warszawa

Uzupełniająca

1) Bogucka J. /red./ (2000), Szkoła dla wszystkich. X-lecie integracji w Polsce. Warszawa

2) Florek A. (2010), Dziecko w grupie. Warszawa

3) Pielecki A. /red./ (2002), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. Lublin

4)"Nauczyciel i Szkoła" 2013 nr 2 s.19-29, 2014 nr 1 s. 185-192

5) Wychowanie i nauczanie integracyjne (1994) Warszawa

6) Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia (1996) Warszawa

Uwagi:

metody waloryzacyjne, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

przygotowanie prezentacji, referatu - 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Szymerska
Prowadzący grup: Halina Szymerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa, prace pisemne, referaty, sprawdzian pisemny

Pełny opis:

Teoretyczne podstawy społecznej integracji dzieci z niepełnosprawnością.

1) Analiza podstawowych pojęć (niepełnosprawność, integracja, nauczanie zintegrowane, edukacja zintegrowana, wychowanie i nauczanie integracyjne, włączanie, edukacja włączająca, normalizacja) i ustalenia terminologiczne

2) Cel, istota i uwarunkowania społecznej integracji

3) Koncepcje społecznej integracji

4) Formy społecznej integracji w systemie edukacji

5) Bariery społecznej integracji

Wychowanie i nauczanie integracyjne osób z niepełnosprawnością - krajowe i zagraniczne przykłady urzeczywistniania idei integracji. Prezentacja praktycznych rozwiązań

1) Podstawy prawne wychowania i nauczania integracyjnego. Statut placówki integracyjnej

2) Rodzaje i sieć placówek integracyjnych

3) Nabór wychowanków i uczniów do placówek integracyjnych

4) Kadra placówek integracyjnych

Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i w szkole - potrzeby dzieci z niepełnosprawnością a organizacja pracy przedszkola/ szkoły.

1) Przygotowanie placówki do przyjęcia wychowanków/uczniów z niepełnosprawnością

2) Specjalne potrzeby wychowanków/ uczniów a program edukacji

w placówce integracyjnej

3) Relacje emocjonalno-społeczne wychowanków z grup przedszkolnych/ klas integracyjnych a organizacja zajęć

Współpraca placówki integracyjnej z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Przezwyciężanie barier społecznej integracji. Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Apanel D.(2014), Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012. Toruń

2. Bąbka J. (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistość. Poznań

3. Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków

4. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej - wyzwanie dla JST. (2015), Warszawa

5. Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków

Literatura uzupełniająca

1. Florek A.(2010) ,Dziecko w grupie. Warszawa

2. Garbiec M.(2015), Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim. Opole

3. Hundertmarck G./red./ (1993), Uczmy się żyć razem. Warszawa

4. Lipińska-Lokś J. (2011), Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych. Zielona Góra

5. Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Warszawa

6. Tomkiewicz- Bętkowska A. Krztoń A. (2011), ABC pedagoga specjalnego. Kraków

Uwagi:

metody waloryzacyjne, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

przygotowanie prezentacji, referatu - 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Maria Staworzyńska-Grządziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa, prace pisemne, referaty, testy;

Pełny opis:

Teoretyczne podstawy społecznej integracji dzieci z niepełnosprawnością.

1) Analiza podstawowych pojęć (niepełnosprawność, integracja, nauczanie zintegrowane, edukacja zintegrowana, wychowanie i nauczanie integracyjne, włączanie, edukacja włączająca, normalizacja) i ustalenia terminologiczne

2) Cel, istota i uwarunkowania społecznej integracji

3) Koncepcje społecznej integracji

4) Formy społecznej integracji w systemie edukacji

5) Bariery społecznej integracji

Wychowanie i nauczanie integracyjne osób z niepełnosprawnością - krajowe i zagraniczne przykłady urzeczywistniania idei integracji. Prezentacja praktycznych rozwiązań

1) Podstawy prawne wychowania i nauczania integracyjnego. Statut placówki integracyjnej

2) Rodzaje i sieć placówek integracyjnych

3) Nabór wychowanków i uczniów do placówek integracyjnych

4) Kadra placówek integracyjnych

Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i w szkole - potrzeby dzieci z niepełnosprawnością a organizacja pracy przedszkola/ szkoły.

1) Przygotowanie placówki do przyjęcia wychowanków/uczniów z niepełnosprawnością

2) Specjalne potrzeby wychowanków/ uczniów a program edukacji

w placówce integracyjnej

3) Relacje emocjonalno-społeczne wychowanków z grup przedszkolnych/ klas integracyjnych a organizacja zajęć

Współpraca placówki integracyjnej z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Przezwyciężanie barier społecznej integracji. Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju człowieka.

Literatura:

Obowiązkowa

1) Bąbka J. (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistość. Poznań

2) Hundertmarck G. /red./ (1993), Uczmy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w przedszkolu. Warszawa

3) Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków

4) Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Warszawa

Uzupełniająca

1) Bogucka J. /red./ (2000), Szkoła dla wszystkich. X-lecie integracji w Polsce. Warszawa

2) Florek A. (2010), Dziecko w grupie. Warszawa

3) Pielecki A. /red./ (2002), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. Lublin

4)"Nauczyciel i Szkoła" 2013 nr 2 s.19-29, 2014 nr 1 s. 185-192

5) Wychowanie i nauczanie integracyjne (1994) Warszawa

6) Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia (1996) Warszawa

Uwagi:

metody waloryzacyjne, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie do zaliczenia: 5

Przygotowanie prezentacji, referatu: 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Halina Szymerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa, prace pisemne, referaty, sprawdzian pisemny

Pełny opis:

opis:

Teoretyczne podstawy społecznej integracji dzieci z niepełnosprawnością.

1) Analiza podstawowych pojęć (niepełnosprawność, integracja, nauczanie zintegrowane, edukacja zintegrowana, wychowanie i nauczanie integracyjne, włączanie, edukacja włączająca, normalizacja) i ustalenia terminologiczne

2) Cel, istota i uwarunkowania społecznej integracji

3) Koncepcje społecznej integracji

4) Formy społecznej integracji w systemie edukacji

5) Bariery społecznej integracji

Wychowanie i nauczanie integracyjne osób z niepełnosprawnością - krajowe i zagraniczne przykłady urzeczywistniania idei integracji. Prezentacja praktycznych rozwiązań

1) Podstawy prawne wychowania i nauczania integracyjnego. Statut placówki integracyjnej

2) Rodzaje i sieć placówek integracyjnych

3) Nabór wychowanków i uczniów do placówek integracyjnych

4) Kadra placówek integracyjnych

Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i w szkole - potrzeby dzieci z niepełnosprawnością a organizacja pracy przedszkola/ szkoły.

1) Przygotowanie placówki do przyjęcia wychowanków/uczniów z niepełnosprawnością

2) Specjalne potrzeby wychowanków/ uczniów a program edukacji

w placówce integracyjnej

3) Relacje emocjonalno-społeczne wychowanków z grup przedszkolnych/ klas integracyjnych a organizacja zajęć

Współpraca placówki integracyjnej z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Przezwyciężanie barier społecznej integracji. Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Apanel D.(2014), Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012. Toruń

2. Bąbka J. (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistość. Poznań

3. Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków

4. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej - wyzwanie dla JST. (2015), Warszawa

5. Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków

Literatura uzupełniająca

1. Florek A.(2010) ,Dziecko w grupie. Warszawa

2. Garbiec M.(2015), Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim. Opole

3. Hundertmarck G./red./ (1993), Uczmy się żyć razem. Warszawa

4. Lipińska-Lokś J. (2011), Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych. Zielona Góra

5. Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Warszawa

6. Tomkiewicz- Bętkowska A. Krztoń A. (2011), ABC pedagoga specjalnego. Kraków

Uwagi:

Metody waloryzacyjne, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

przygotowanie prezentacji, referatu - 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Halina Szymerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa, prace pisemne, referaty, sprawdzian pisemny

Pełny opis:

opis:

Teoretyczne podstawy społecznej integracji dzieci z niepełnosprawnością.

1) Analiza podstawowych pojęć (niepełnosprawność, integracja, nauczanie zintegrowane, edukacja zintegrowana, wychowanie i nauczanie integracyjne, włączanie, edukacja włączająca, normalizacja) i ustalenia terminologiczne

2) Cel, istota i uwarunkowania społecznej integracji

3) Koncepcje społecznej integracji

4) Formy społecznej integracji w systemie edukacji

5) Bariery społecznej integracji

Wychowanie i nauczanie integracyjne osób z niepełnosprawnością - krajowe i zagraniczne przykłady urzeczywistniania idei integracji. Prezentacja praktycznych rozwiązań

1) Podstawy prawne wychowania i nauczania integracyjnego. Statut placówki integracyjnej

2) Rodzaje i sieć placówek integracyjnych

3) Nabór wychowanków i uczniów do placówek integracyjnych

4) Kadra placówek integracyjnych

Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i w szkole - potrzeby dzieci z niepełnosprawnością a organizacja pracy przedszkola/ szkoły.

1) Przygotowanie placówki do przyjęcia wychowanków/uczniów z niepełnosprawnością

2) Specjalne potrzeby wychowanków/ uczniów a program edukacji

w placówce integracyjnej

3) Relacje emocjonalno-społeczne wychowanków z grup przedszkolnych/ klas integracyjnych a organizacja zajęć

Współpraca placówki integracyjnej z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Przezwyciężanie barier społecznej integracji. Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Apanel D.(2014), Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012. Toruń

2. Bąbka J. (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistość. Poznań

3. Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków

4. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej - wyzwanie dla JST. (2015), Warszawa

5. Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków

Literatura uzupełniająca

1. Florek A.(2010) ,Dziecko w grupie. Warszawa

2. Garbiec M.(2015), Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim. Opole

3. Hundertmarck G./red./ (1993), Uczmy się żyć razem. Warszawa

4. Lipińska-Lokś J. (2011), Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych. Zielona Góra

5. Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Warszawa

6. Tomkiewicz- Bętkowska A. Krztoń A. (2011), ABC pedagoga specjalnego. Kraków

Uwagi:

Metody waloryzacyjne, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

przygotowanie prezentacji, referatu - 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa, prace pisemne, referaty, sprawdzian pisemny

Pełny opis:

Teoretyczne podstawy społecznej integracji dzieci z niepełnosprawnością.

1) Analiza podstawowych pojęć (niepełnosprawność, integracja, nauczanie zintegrowane, edukacja zintegrowana, wychowanie i nauczanie integracyjne, włączanie, edukacja włączająca, normalizacja) i ustalenia terminologiczne

2) Cel, istota i uwarunkowania społecznej integracji

3) Koncepcje społecznej integracji

4) Formy społecznej integracji w systemie edukacji

5) Bariery społecznej integracji

Wychowanie i nauczanie integracyjne osób z niepełnosprawnością - krajowe i zagraniczne przykłady urzeczywistniania idei integracji. Prezentacja praktycznych rozwiązań

1) Podstawy prawne wychowania i nauczania integracyjnego. Statut placówki integracyjnej

2) Rodzaje i sieć placówek integracyjnych

3) Nabór wychowanków i uczniów do placówek integracyjnych

4) Kadra placówek integracyjnych

Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i w szkole - potrzeby dzieci z niepełnosprawnością a organizacja pracy przedszkola/ szkoły.

1) Przygotowanie placówki do przyjęcia wychowanków/uczniów z niepełnosprawnością

2) Specjalne potrzeby wychowanków/ uczniów a program edukacji

w placówce integracyjnej

3) Relacje emocjonalno-społeczne wychowanków z grup przedszkolnych/ klas integracyjnych a organizacja zajęć

Współpraca placówki integracyjnej z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Przezwyciężanie barier społecznej integracji. Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Apanel D.(2014), Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012. Toruń

2. Bąbka J. (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistość. Poznań

3. Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków

4. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej - wyzwanie dla JST. (2015), Warszawa

5. Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków

Literatura uzupełniająca

1. Florek A.(2010) ,Dziecko w grupie. Warszawa

2. Garbiec M.(2015), Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim. Opole

3. Hundertmarck G./red./ (1993), Uczmy się żyć razem. Warszawa

4. Lipińska-Lokś J. (2011), Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych. Zielona Góra

5. Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Warszawa

6. Tomkiewicz- Bętkowska A. Krztoń A. (2011), ABC pedagoga specjalnego. Kraków

Uwagi:

Metody waloryzacyjne, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

przygotowanie prezentacji, referatu - 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa, prace pisemne, referaty, sprawdzian pisemny

Pełny opis:

Teoretyczne podstawy społecznej integracji dzieci z niepełnosprawnością.

1) Analiza podstawowych pojęć (niepełnosprawność, integracja, nauczanie zintegrowane, edukacja zintegrowana, wychowanie i nauczanie integracyjne, włączanie, edukacja włączająca, normalizacja) i ustalenia terminologiczne

2) Cel, istota i uwarunkowania społecznej integracji

3) Koncepcje społecznej integracji

4) Formy społecznej integracji w systemie edukacji

5) Bariery społecznej integracji

Wychowanie i nauczanie integracyjne osób z niepełnosprawnością - krajowe i zagraniczne przykłady urzeczywistniania idei integracji. Prezentacja praktycznych rozwiązań

1) Podstawy prawne wychowania i nauczania integracyjnego. Statut placówki integracyjnej

2) Rodzaje i sieć placówek integracyjnych

3) Nabór wychowanków i uczniów do placówek integracyjnych

4) Kadra placówek integracyjnych

Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i w szkole - potrzeby dzieci z niepełnosprawnością a organizacja pracy przedszkola/ szkoły.

1) Przygotowanie placówki do przyjęcia wychowanków/uczniów z niepełnosprawnością

2) Specjalne potrzeby wychowanków/ uczniów a program edukacji

w placówce integracyjnej

3) Relacje emocjonalno-społeczne wychowanków z grup przedszkolnych/ klas integracyjnych a organizacja zajęć

Współpraca placówki integracyjnej z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Przezwyciężanie barier społecznej integracji. Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Apanel D.(2014), Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012. Toruń

2. Bąbka J. (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistość. Poznań

3. Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków

4. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej - wyzwanie dla JST. (2015), Warszawa

5. Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków

Literatura uzupełniająca

1. Florek A.(2010) ,Dziecko w grupie. Warszawa

2. Garbiec M.(2015), Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim. Opole

3. Hundertmarck G./red./ (1993), Uczmy się żyć razem. Warszawa

4. Lipińska-Lokś J. (2011), Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych. Zielona Góra

5. Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Warszawa

6. Tomkiewicz- Bętkowska A. Krztoń A. (2011), ABC pedagoga specjalnego. Kraków

Uwagi:

Metody waloryzacyjne, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

przygotowanie prezentacji, referatu - 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.