Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening twórczości - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-TR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

PE1_W18

- ma wiedzę z zakresu projektowania ścieżki własnego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U11

- potrafi samodzielnie prowadzić sesje twórczego rozwiązywania problemów z grupami dzieci i dorosłych

- potrafi twórczo animować i inicjować aktywność samorozwojową uczestników prowadzonych przez siebie projektów w zakresie wybranych obszarów społecznych i kulturowych

PE1_U15

- wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów społecznych

- potrafi podejmować działania na rzecz rozwiązywania problemów i łagodzenia konfliktów w środowisku szkoły

- potrafi podejmować działania na rzecz rozwiązywania problemów środowisk lokalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności animacyjnych,

- rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia w pracy animatora społeczno-kulturowego, dokonuje samooceny własnych kompetencji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PROJEKT zaliczeniowy

2. PRACA GRUPOWA - Indywidualne zadania realizowane podczas treningu

3. OBSERWACJA studenta podczas zajęć

Pełny opis:

1. Twórcza samoświadomość - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych osób, identyfikowanie mocnych i słabych stron oraz potrzeb i celów;

2. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego - uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, pozytywna atmosfera grupowa, emocje filokreatywne;

3. Ekspresja twórcza - poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu;

4. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania; rozwój wewnętrznej motywacji autotelicznej, wytrwałości, potrzeby tworzenia. Wzmacnianie twórczej samooceny;

5. Rozwijanie otwartości na doświadczenie, ciekawości poznawczej, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności

6. Trening abarietyczny - pokonywanie barier poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, psychospołecznych;

7. Stymulowanie operacji myślenia twórczego: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego. Rozwijanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości i oryginalności myślenia;

8. Rozwijanie wyobraźni twórczej;

10. Podsumowanie zajęć, zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Kujawski, J. (2002). Stymulowanie twórczego myślenia poprzez wykorzystanie technik plastycznych, dramaturgicznych, literackich - ćwiczenia. W: W. Dobrołowicz, M. Karwowski (red.) W stronę kreatywności. Warszawa: Wyd. APS.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 45h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 5h

Inne formy pracy - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 55h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PROJEKT zaliczeniowy

2. PRACA GRUPOWA - Indywidualne zadania realizowane podczas treningu

3. OBSERWACJA studenta podczas zajęć

Pełny opis:

1. Twórcza samoświadomość - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych osób, identyfikowanie mocnych i słabych stron oraz potrzeb i celów;

2. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego - uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, pozytywna atmosfera grupowa, emocje filokreatywne;

3. Ekspresja twórcza - poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu;

4. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania; rozwój wewnętrznej motywacji autotelicznej, wytrwałości, potrzeby tworzenia. Wzmacnianie twórczej samooceny;

5. Rozwijanie otwartości na doświadczenie, ciekawości poznawczej, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności

6. Trening abarietyczny - pokonywanie barier poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, psychospołecznych;

7. Stymulowanie operacji myślenia twórczego: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego. Rozwijanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości i oryginalności myślenia;

8. Rozwijanie wyobraźni twórczej;

10. Podsumowanie zajęć, zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Kujawski, J. (2002). Stymulowanie twórczego myślenia poprzez wykorzystanie technik plastycznych, dramaturgicznych, literackich - ćwiczenia. W: W. Dobrołowicz, M. Karwowski (red.) W stronę kreatywności. Warszawa: Wyd. APS.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 45h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 50h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PROJEKT zaliczeniowy

2. PRACA GRUPOWA - Indywidualne zadania realizowane podczas treningu

3. OBSERWACJA studenta podczas zajęć

Pełny opis:

1. Twórcza samoświadomość - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych osób, identyfikowanie mocnych i słabych stron oraz potrzeb i celów;

2. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego - uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, pozytywna atmosfera grupowa, emocje filokreatywne;

3. Ekspresja twórcza - poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu;

4. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania; rozwój wewnętrznej motywacji autotelicznej, wytrwałości, potrzeby tworzenia. Wzmacnianie twórczej samooceny;

5. Rozwijanie otwartości na doświadczenie, ciekawości poznawczej, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności

6. Trening abarietyczny - pokonywanie barier poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, psychospołecznych;

7. Stymulowanie operacji myślenia twórczego: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego. Rozwijanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości i oryginalności myślenia;

8. Rozwijanie wyobraźni twórczej;

10. Podsumowanie zajęć, zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Kujawski, J. (2002). Stymulowanie twórczego myślenia poprzez wykorzystanie technik plastycznych, dramaturgicznych, literackich - ćwiczenia. W: W. Dobrołowicz, M. Karwowski (red.) W stronę kreatywności. Warszawa: Wyd. APS.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 45h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 50h

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.