Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samouctwo komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-SAK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samouctwo komputerowe
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W18

- ma świadomość potrzeby własnego rozwoju,

- zna możliwości i ograniczenia związane z własnym stylem i strategiami uczenia się,

- opisuje plan działań na rzecz samodoskonalenia się,

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U04

- zdobywa wiedzę i umiejętności z wybranego zakresu, stosując w tym celu narzędzia ICT,

- zdobywa wiedzę i umiejętności informatyczne posługując się książkami, dokumentacją oraz tutorialami,

PE1_U11

- wskazuje zakres samouctwa uczniów z wykorzystaniem komputera,

- planuje celowo dobrany zestaw zadań dla swoich uczniów,

- znajduje źródła inspiracji dla uczniów w dziedzinach pozainformatycznych,

PE1_U14

- analizuje podejmowane przez siebie działania i krytycznie je ocenia,

- wskazuje popełniane błędy i wdraża procedury ich eliminowania,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- wskazuje swoje mocne i słabe strony związane z podejmowanymi aktami samouctwa,

- dostrzega potrzebę własnego rozwoju i wyznacza jego kierunki,

- doskonali umiejętności informatyczne i sprawdza własną skuteczność w projektowanych działaniach edukacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 10 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10 h

Przygotowanie się do zajęć: 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 10 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10 h

Przygotowanie się do zajęć: 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega rodzaj programów przygotowanych przez studenta oraz jakość ich przedstawienia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Przedmiot ma na celu rozwijanie umiejętności programistycznych studentów.

Założenia programowe przedmiotu obejmują naukę obsługi kompilatora języka Python oraz opanowanie podstawowych umiejętności programowania w tym języku.

Kurs programowania w Pythonie obejmuje podstawy języka programowania, sposoby algorytmizacji postępowania, rozwój umiejętności dostrzegania i analizy problemów oraz ich twórczego rozwiązywania za pomocą komputera.

Literatura:

LITERATURA

Lutz, M. (2011) Python. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion

Matthes, E. (2016) Python. Instrukcje dla programisty. Wydawnictwo Helion

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 10 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10 h

Przygotowanie się do zajęć: 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega rodzaj programów przygotowanych przez studenta oraz jakość ich przedstawienia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Przedmiot ma na celu rozwijanie umiejętności programistycznych studentów.

Założenia programowe przedmiotu obejmują naukę obsługi kompilatora języka Python oraz opanowanie podstawowych umiejętności programowania w tym języku.

Kurs programowania w Pythonie obejmuje podstawy języka programowania, sposoby algorytmizacji postępowania, rozwój umiejętności dostrzegania i analizy problemów oraz ich twórczego rozwiązywania za pomocą komputera.

Literatura:

LITERATURA

Lutz, M. (2011) Python. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion

Matthes, E. (2016) Python. Instrukcje dla programisty. Wydawnictwo Helion

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 10 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10 h

Przygotowanie się do zajęć: 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu podnoszenie kompetencji i rozwijanie umiejętności cyfrowych studentów.

Pełny opis:

Założenia programowe przedmiotu obejmują podnoszenie kompetencji cyfrowych studentów oraz ich kompetencji dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z technologii informacyjnej i kompetencji metodycznych w zakresie przygotowywania interesujących i rozwijających zajęć z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technologii nie tylko w sali informatycznej.

Literatura:

Stockman, S. (2016) Kręć filmy, które wciągają! Gliwice, Wydawnictwo Helion.

Daniłoś, M. (2016) Video marketing nie tylko na YouTube. Gliwice, Wydawnictwo Helion

Janusz, J. (2012) Klatka po klatce. Poznaj tajniki edycji, konwersji i naprawy plików wideo. Gliwice, Wydawnictwo Helion

Pagano, D., Pickett, D. (2017) Księga animacji LEGO. Zrób własny film z klockami Lego. Gliwice, Wydawnictwo Helion

Bielecki, K. (2008) Miasto to gra, Warszawa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Bielecki, K. (2010) Kod, czyli rzeczy, które zauważasz w mieście, gdy wpatrujesz się w nie odpowiednio długo, Warszawa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Bartosik, Ł. (2011) Włącz się do gry! Jak zorganizować grę miejską? Warszawa, Polska Akcja Humanitarna

https://gryturystyczne.pl/

http://gramiejska.pl/

Uwagi:

Na zajęciach są wykorzystywane kompetencje nabyte w trakcie zajęć z przedmiotów Technologia Informacyjna, Algorytmika, Programowanie w języku strukturalnym, Metodyka nauczania informatyki i ICT, Dydaktyka zajęć komputerowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.