Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podcast i videocast naukowy i oświatowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PVN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podcast i videocast naukowy i oświatowy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Niezbędne kompetencje ludzi występujących przed kamera.

2. Reportaż - rzetelność przekazu i mistrzostwo warsztatu – najlepsze dokumenty, najznakomitsi autorzy

3.Obraz - operator jako współtwórca informacji i partner reżysera. Informacje (zdjęcia) kreowane a rzetelność

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w filmie dokumentalnym

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi filmu

6. Przekaz filmowy jako źródło wiedzy

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w filmie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Bednarek J., Multimedia a kształcenie ustawiczne nauczycieli, Warszawa 2009

2.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006

3.Grodecka Karolina, Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Warszawa 2010

4.Juszczyk S. (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003

5.Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

1.Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

2.Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

3.Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Warszawa – Kraków 2004

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- dysponuje podstawowa wiedza dotyczącą koncepcji teoretycznych o podcastach i videocastach przydatnych w nauce i oświacie

PE1_W23

- ma uszczegółowiona wiedzę na temat selekcji i zastosowania podcastów i videocastów w oświacie i kształceniu akademickim

PE1_W25

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wsparcia pedagogicznego na danym etapie edukacji z wykorzystaniem podcastu i videocastu naukowego i oświatowego

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w przygotowaniu i realizacji podcastów i videocastów użytecznych w tradycyjnym i zdalnym procesie kształcenia

PE1_U15

- potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów z wykorzystaniem podcastu i videocastu naukowego i oświatowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K02

- docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych związanych z wykorzystaniem

podcastu i videocastu naukowego i oświatowego

PE1_K03

- wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i przedsiębiorczością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z wykorzystaniem podcasu i videocastu

PE1_K08

- uczy się, przygotowuje do pracy i potrafi wykorzystać w tych celach pocasty i videocasty

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30Sposób pomiaru

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

ocena prac indywidualnych - film

ocena postaw i zachowań prezentowanych w ramach zajęć

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do zaliczenia 25

Przygotowanie videocastu 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Sposób pomiaru

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

ocena prac indywidualnych - film

ocena postaw i zachowań prezentowanych w ramach zajęć

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Piotr Doleszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Niezbędne kompetencje ludzi występujących przed kamera.

2. Reportaż - rzetelność przekazu i mistrzostwo warsztatu – najlepsze dokumenty, najznakomitsi autorzy

3.Obraz - operator jako współtwórca informacji i partner reżysera. Informacje (zdjęcia) kreowane a rzetelność

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w filmie dokumentalnym

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi filmu

6. Przekaz filmowy jako źródło wiedzy

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w filmie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Bednarek J., Multimedia a kształcenie ustawiczne nauczycieli, Warszawa 2009

2.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006

3.Grodecka Karolina, Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Warszawa 2010

4.Juszczyk S. (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003

5.Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

1.Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

2.Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

3.Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Warszawa – Kraków 2004

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30Sposób pomiaru

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

ocena prac indywidualnych - film

ocena postaw i zachowań prezentowanych w ramach zajęć

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do zaliczenia 25

Przygotowanie videocastu 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Sposób pomiaru

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

ocena prac indywidualnych - film

ocena postaw i zachowań prezentowanych w ramach zajęć

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

ocena prac indywidualnych - film

ocena postaw i zachowań prezentowanych w ramach zajęć

Ocena ćwiczeń prowadzonych w grupie

OCENA

Dostateczna - 100 procent obecności, dobra i bardzo dobra w zależności od jakości wykonanego zadania

Pełny opis:

1. Niezbędne kompetencje ludzi występujących przed kamera.

2. Reportaż - rzetelność przekazu i mistrzostwo warsztatu – najlepsze dokumenty, najznakomitsi autorzy

3.Obraz - operator jako współtwórca informacji i partner reżysera. Informacje (zdjęcia) kreowane a rzetelność

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w filmie dokumentalnym

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi filmu

6. Przekaz filmowy jako źródło wiedzy

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w filmie.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1.Bednarek J., Multimedia a kształcenie ustawiczne nauczycieli, Warszawa 2009

2.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006

3.Grodecka Karolina, Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Warszawa 2010

4.Juszczyk S. (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003

5.Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

2.Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

3.Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Warszawa – Kraków 2004

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do zaliczenia 25

Przygotowanie videocastu 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Klaudia Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.