Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PLP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu i szkole
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą rozwo-ju mowy u dzieci i etiologii zaburzeń rozwoju mowy (od urodzenia po edukację wczesnoszkolną)

PEP1_W09 Zna metody i formy realizowania profi-laktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole

PEP1_U03 Potrafi prowadzić zajęcia z zakresu profi-laktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności), zaliczenie testu pisemnego 30% , scenariusz zajęć 20%; projekt pomocy logopedycznej 25%; prezentacja multimedialna 25%

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka. W szczególności ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z mechanizmem i warunkami powstawania, i rozwoju mowy, indywidualnym różnicowaniem jej rozwoju. . Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia opóźnionego i nieukończonego rozwoju mowy, słuchu fonematycznego. Ćwiczenia mają również na celu prezentowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania wad i zaburzeń mowy oraz przedstawienie metodyki postępowania w przypadkach substytucji i deformacji głosek. Zajęcia prezentują podstawowe ćwiczenia usprawniające mowę oraz mające wpływ na jej rozwój. Omówione będą również formy aktywności językowej dzieci, a także zagadnienia ich kompetencji językowej oraz warunki umożliwiające tworzenie sytuacji sprzyjających jej rozwojowi. .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”; Warszawa 1996: WSiP.

2. D. Emiluta- Rozya- „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1994: CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. E.Stecko- „Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne”, Warszawa 1994: Wydawnictwo UW.

4. Styczek- „Logopedia”, Warszawa 1983: PWN.

5. Z. Tarkowski- „Jąkanie wczesnodziecięce”; Warszawa 1992:WSiP.

6. T. Zaleski- „Opóźniony rozwój mowy”; Warszawa 1992: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

7. D. Antos, G. Demel, I. Styczek- „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy”; Warszawa 1971: PZWS.

8. E. Sachajska- „Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa 1987: WSiP.

9. E. M. Skorek- „Oblicza wad wymowy”; Warszawa 2001: Wydawnictwo Akademickie Styczek- „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Komentarz i tablice”, Warszawa 1982:WSiP.

10. B. Rocławski red. Naukowa- „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk 1998: Glottispol.

11. Z. Tarkowski- „Jąkanie”, Warszawa 2001:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie eseju, prezentacji 15

Inne formy 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności), zaliczenie testu pisemnego 30% , scenariusz zajęć 20%; projekt pomocy logopedycznej 25%; prezentacja multimedialna 25%

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka. W szczególności ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z mechanizmem i warunkami powstawania, i rozwoju mowy, indywidualnym różnicowaniem jej rozwoju. . Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia opóźnionego i nieukończonego rozwoju mowy, słuchu fonematycznego. Ćwiczenia mają również na celu prezentowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania wad i zaburzeń mowy oraz przedstawienie metodyki postępowania w przypadkach substytucji i deformacji głosek. Zajęcia prezentują podstawowe ćwiczenia usprawniające mowę oraz mające wpływ na jej rozwój. Omówione będą również formy aktywności językowej dzieci, a także zagadnienia ich kompetencji językowej oraz warunki umożliwiające tworzenie sytuacji sprzyjających jej rozwojowi. .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”; Warszawa 1996: WSiP.

2. D. Emiluta- Rozya- „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1994: CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. E.Stecko- „Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne”, Warszawa 1994: Wydawnictwo UW.

4. Styczek- „Logopedia”, Warszawa 1983: PWN.

5. Z. Tarkowski- „Jąkanie wczesnodziecięce”; Warszawa 1992:WSiP.

6. T. Zaleski- „Opóźniony rozwój mowy”; Warszawa 1992: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

7. D. Antos, G. Demel, I. Styczek- „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy”; Warszawa 1971: PZWS.

8. E. Sachajska- „Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa 1987: WSiP.

9. E. M. Skorek- „Oblicza wad wymowy”; Warszawa 2001: Wydawnictwo Akademickie Styczek- „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Komentarz i tablice”, Warszawa 1982:WSiP.

10. B. Rocławski red. Naukowa- „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk 1998: Glottispol.

11. Z. Tarkowski- „Jąkanie”, Warszawa 2001:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie eseju, prezentacji 20

Inne formy 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności), zaliczenie testu pisemnego 30% , scenariusz zajęć 20%; projekt pomocy logopedycznej 25%; prezentacja multimedialna 25%

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka. W szczególności ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z mechanizmem i warunkami powstawania, i rozwoju mowy, indywidualnym różnicowaniem jej rozwoju. . Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia opóźnionego i nieukończonego rozwoju mowy, słuchu fonematycznego. Ćwiczenia mają również na celu prezentowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania wad i zaburzeń mowy oraz przedstawienie metodyki postępowania w przypadkach substytucji i deformacji głosek. Zajęcia prezentują podstawowe ćwiczenia usprawniające mowę oraz mające wpływ na jej rozwój. Omówione będą również formy aktywności językowej dzieci, a także zagadnienia ich kompetencji językowej oraz warunki umożliwiające tworzenie sytuacji sprzyjających jej rozwojowi. .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”; Warszawa 1996: WSiP.

2. D. Emiluta- Rozya- „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1994: CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. E.Stecko- „Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne”, Warszawa 1994: Wydawnictwo UW.

4. Styczek- „Logopedia”, Warszawa 1983: PWN.

5. Z. Tarkowski- „Jąkanie wczesnodziecięce”; Warszawa 1992:WSiP.

6. T. Zaleski- „Opóźniony rozwój mowy”; Warszawa 1992: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

7. D. Antos, G. Demel, I. Styczek- „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy”; Warszawa 1971: PZWS.

8. E. Sachajska- „Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa 1987: WSiP.

9. E. M. Skorek- „Oblicza wad wymowy”; Warszawa 2001: Wydawnictwo Akademickie Styczek- „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Komentarz i tablice”, Warszawa 1982:WSiP.

10. B. Rocławski red. Naukowa- „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk 1998: Glottispol.

11. Z. Tarkowski- „Jąkanie”, Warszawa 2001:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie eseju, prezentacji 15

Inne formy 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności), zaliczenie testu pisemnego 30% , scenariusz zajęć 20%; projekt pomocy logopedycznej 25%; prezentacja multimedialna 25%

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka. W szczególności ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z mechanizmem i warunkami powstawania, i rozwoju mowy, indywidualnym różnicowaniem jej rozwoju. . Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia opóźnionego i nieukończonego rozwoju mowy, słuchu fonematycznego. Ćwiczenia mają również na celu prezentowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania wad i zaburzeń mowy oraz przedstawienie metodyki postępowania w przypadkach substytucji i deformacji głosek. Zajęcia prezentują podstawowe ćwiczenia usprawniające mowę oraz mające wpływ na jej rozwój. Omówione będą również formy aktywności językowej dzieci, a także zagadnienia ich kompetencji językowej oraz warunki umożliwiające tworzenie sytuacji sprzyjających jej rozwojowi. .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”; Warszawa 1996: WSiP.

2. D. Emiluta- Rozya- „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1994: CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. E.Stecko- „Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne”, Warszawa 1994: Wydawnictwo UW.

4. Styczek- „Logopedia”, Warszawa 1983: PWN.

5. Z. Tarkowski- „Jąkanie wczesnodziecięce”; Warszawa 1992:WSiP.

6. T. Zaleski- „Opóźniony rozwój mowy”; Warszawa 1992: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

7. D. Antos, G. Demel, I. Styczek- „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy”; Warszawa 1971: PZWS.

8. E. Sachajska- „Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa 1987: WSiP.

9. E. M. Skorek- „Oblicza wad wymowy”; Warszawa 2001: Wydawnictwo Akademickie Styczek- „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Komentarz i tablice”, Warszawa 1982:WSiP.

10. B. Rocławski red. Naukowa- „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk 1998: Glottispol.

11. Z. Tarkowski- „Jąkanie”, Warszawa 2001:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie eseju, prezentacji 20

Inne formy 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Anna Gregorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności), zaliczenie testu pisemnego 30% , scenariusz zajęć 20%; projekt pomocy logopedycznej 25%; prezentacja multimedialna 25%

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka. W szczególności ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z mechanizmem i warunkami powstawania, i rozwoju mowy, indywidualnym różnicowaniem jej rozwoju. . Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia opóźnionego i nieukończonego rozwoju mowy, słuchu fonematycznego. Ćwiczenia mają również na celu prezentowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania wad i zaburzeń mowy oraz przedstawienie metodyki postępowania w przypadkach substytucji i deformacji głosek. Zajęcia prezentują podstawowe ćwiczenia usprawniające mowę oraz mające wpływ na jej rozwój. Omówione będą również formy aktywności językowej dzieci, a także zagadnienia ich kompetencji językowej oraz warunki umożliwiające tworzenie sytuacji sprzyjających jej rozwojowi. .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”; Warszawa 1996: WSiP.

2. D. Emiluta- Rozya- „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1994: CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. E.Stecko- „Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne”, Warszawa 1994: Wydawnictwo UW.

4. Styczek- „Logopedia”, Warszawa 1983: PWN.

5. Z. Tarkowski- „Jąkanie wczesnodziecięce”; Warszawa 1992:WSiP.

6. T. Zaleski- „Opóźniony rozwój mowy”; Warszawa 1992: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

7. D. Antos, G. Demel, I. Styczek- „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy”; Warszawa 1971: PZWS.

8. E. Sachajska- „Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa 1987: WSiP.

9. E. M. Skorek- „Oblicza wad wymowy”; Warszawa 2001: Wydawnictwo Akademickie Styczek- „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Komentarz i tablice”, Warszawa 1982:WSiP.

10. B. Rocławski red. Naukowa- „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk 1998: Glottispol.

11. Z. Tarkowski- „Jąkanie”, Warszawa 2001:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie eseju, prezentacji 15

Inne formy 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Anna Gregorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności), zaliczenie testu pisemnego 30% , scenariusz zajęć 20%; projekt pomocy logopedycznej 25%; prezentacja multimedialna 25%

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy umożliwiającej realizację zadań w zakresie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu i szkole. Studenci poznają jej założenia, cele i treści. Nabywają umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania wad i zaburzeń mowy u dzieci i właściwego pokierowania ich losem. Student powinien być przygotowany i znać sposoby postępowania logoterapeutycznego w przypadku prostych wad wymowy. Zapoznaje się także z warsztatem pracy logopedy. Ponadto zwraca uwagę na zachowanie zasad poprawności językowej i dba o kulturę języka. W szczególności ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z mechanizmem i warunkami powstawania, i rozwoju mowy, indywidualnym różnicowaniem jej rozwoju. . Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia opóźnionego i nieukończonego rozwoju mowy, słuchu fonematycznego. Ćwiczenia mają również na celu prezentowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania wad i zaburzeń mowy oraz przedstawienie metodyki postępowania w przypadkach substytucji i deformacji głosek. Zajęcia prezentują podstawowe ćwiczenia usprawniające mowę oraz mające wpływ na jej rozwój. Omówione będą również formy aktywności językowej dzieci, a także zagadnienia ich kompetencji językowej oraz warunki umożliwiające tworzenie sytuacji sprzyjających jej rozwojowi. .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”; Warszawa 1996: WSiP.

2. D. Emiluta- Rozya- „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1994: CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. E.Stecko- „Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne”, Warszawa 1994: Wydawnictwo UW.

4. Styczek- „Logopedia”, Warszawa 1983: PWN.

5. Z. Tarkowski- „Jąkanie wczesnodziecięce”; Warszawa 1992:WSiP.

6. T. Zaleski- „Opóźniony rozwój mowy”; Warszawa 1992: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

7. D. Antos, G. Demel, I. Styczek- „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy”; Warszawa 1971: PZWS.

8. E. Sachajska- „Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa 1987: WSiP.

9. E. M. Skorek- „Oblicza wad wymowy”; Warszawa 2001: Wydawnictwo Akademickie Styczek- „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Komentarz i tablice”, Warszawa 1982:WSiP.

10. B. Rocławski red. Naukowa- „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk 1998: Glottispol.

11. Z. Tarkowski- „Jąkanie”, Warszawa 2001:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie eseju, prezentacji 20

Inne formy 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.