Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie dziecka do nauki w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PDN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie dziecka do nauki w szkole
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W24 ma uszczegółowioną wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

PE1_U01 potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci.

PE1_U08 posiada co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest podniesienie umiejętności pedagogicznych studentów. Zajęcia prowadzone w sposób teoretyczny i praktyczny, umożliwiający studentom poznanie metod przygotowujących dziecko do nauki w szkole oraz aktywizujących form pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pełny opis:

1.Pojęcie przygotowania dziecka do nauki w szkole- jego istota, funkcje, specyfika. Rozwój umiejętności dzieci koniecznych do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

2. Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Rola przedszkola, nauczyciela i rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

4. Rola zabaw dydaktycznych, strategia zadaniowa w edukacji.

5. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokową i słuchową.

Literatura:

1.Burtowy M, Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole, UAM, Poznań 1992;

2. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programyi metodyka, WSiP, Warszawa 2005.

3.Karczewska J., Kwaśniewska M., Dziecko sześcioletnie w szkole,

Wyd. Ped., ZNP, Kielce 2009;

4.Jegier A., Mały uczeń w szkole, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;

5.Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków 2010;

6.Merthan B., Zabawy przygotowujące do szkoły, Jedność, Kielce 2004;

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, metody praktyczne, praca w grupach, analiza przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie projektu: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: dyskusja, prezentacja pomysłów, sugestii, wątpliwości studentów odnośnie organizacji zajęć w przedszkolu pod katem przygotowania dzieci do nauki w szkole

Pełny opis:

Obszary przygotowania dzieci do nauki w szkole. Obszary prowadzenia zajęć z przedszkolakami.Rozwijanie zdolności percepcyjno-motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym. Wspomaganie dzieci w rozwoju w samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy. Metodyka wspomagania dziecięcej uwagi i zdolności do zapamiętywania Kształtowanie odporności emocjonalnej u dzieci.

Literatura:

Bogdanowicz M Okrzesik D. (2011), Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wyd. Harmonia, Gdańsk

Brudzewski J. (2014) Metoda pisania metodą płynnego ruchu. Podręcznik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. Harmonia, Gdańsk

Frostig, M. Horne D. (2011) Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową, PTP, Warszawa,

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E.: Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier. Metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw, WSiP, Warszawa 1986

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2005), Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy imetodyka, WSIP, Warszawa

Gruszczyk–Kolczyńska E. (red.) (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Bliżej przedszkola, Kraków

Kephart N.C. (1970) Dziecko opóźnione w nauce szkolnej, PWN, Warszawa 1970

www.men.gov.pl

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia: 15, laboratoria/warsztaty: 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury -15

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 15

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie dwóch projektów grupowych zawierających ćwiczenia wspomagające przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

3. Przygotowanie pomocy dydaktycznej wspierającej przygotowanie dziecka do nauki w szkole

Pełny opis:

1.Pojęcie przygotowania dziecka do nauki w szkole- jego istota, funkcje, specyfika. Rozwój umiejętności dzieci koniecznych do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej. (3h)

2. Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Skala gotowości szkolnej -SGS i GE-5. Ćwiczenia praktyczne (3h)

3. Przygotowanie dziecka do nauki czytania. Nowe koncepcje nauki czytania.(3h)

4. Nowe koncepcje nauki czytania. (3h)

5. Rola przedszkola, nauczyciela i rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej. (3h)

6. Rola zabaw dydaktycznych, strategia zadaniowa w edukacji. (3h)

7. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokową i słuchową. (3h)

8. Ćwiczenia grafomotoryczne. (2h)

9. Praca z książką - jako element urozmaicający zajęcia z dziećmi. (4h)

10. Zajęcia podsumowujące: przedstawienie projektów, wykonanie mapy myśli podsumowujących zdobyte wiadomości. (3h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Bogdanowicz M., Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej, Harmonia, 2016;

2. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programyi metodyka, WSiP, Warszawa 2005;

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014

4.Ignjatović- Saviić N., Strażnicy Uśmiechu.Program profilaktyczno - wychowawczy. Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku 5-10 lat.

5. Jegier A., Mały uczeń w szkole, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;

6.Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków 2010;

Literatura uzupełniająca:

1.. Tanajewska A., Nprawa R., Czarnecka L., Dziecko sześcioletnie w szkole - dobry start, Harmonia, Gdańsk 2014;

2. Załęska S., Badanie gotowości szkolnej. Karty diagnostyczne, PWN, Warszawa 2017.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, metody praktyczne, praca w grupach, analiza przypadków

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia: 15, laboratoria/warsztaty: 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury -15

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 15

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.