Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania zdrowotnego i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MZF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania zdrowotnego i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia.

PE1_U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PE1_U10 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem.

PE1_U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Anna Jaworska, Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Paulina Batorzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci.

Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

Warunki zaliczenie przedmiotu:

Każdy Student przygotowuje jeden scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego.

Ponadto w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

*Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci.

*Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

*Zdrowie i czynniki je warunkujące.

*Współczesne podejście do zdrowia.

*Sytuacja zdrowotna dzieci i młodzieży

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym.

*Profilaktyka.

*Postępowanie w przypadku zagrożeń.

*Przemoc wobec dzieci, jej formy i konsekwencje.

4.Choroby wieku dziecięcego.

*Objawy.

*Zagrożenia.

*Profilaktyka

*Postępowanie wobec dziecka chorego w przedszkolu.

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

*Zasady żywienia i higieny w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

*Jak sprawdzić czy dziecko ma masę ciała w normie?

*Zasady zdrowego żywienia dzieci

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

*Działania wspierające aktywność fizyczną.

7. Korektywa i kompensacja w przedszkolu.

*Planowanie lekcji wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi.

*Zasady, metody i formy organizacyjne stosowane na zajęciach korekcyjnych

8.Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

*Metody w procesie wychowania fizycznego.

*Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego.

*Zasady budowy lekcji.

*Tok lekcji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS, Warszawa, 2002

Gniewkowski W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu, 1983 nr 3_6

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa, 2007

Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973

Warchoł K., Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego, Wydawnictwo oświatowe FOSZE, Rzeszów 2015

Literatura uzupełniająca:

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, 1980

Romanowska A., Wychowanie do postępowania korekcyjnego, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2011

Warchoł K., Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego, Wydawnictwo oświatowe FOSZE, Rzeszów 2015

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2010

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie eseju, prezentacji 20

Inne formy 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Błażej Helie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci.

Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

Warunki zaliczenie przedmiotu:

Każdy Student przygotowuje jeden scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

*Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci.

*Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

*Zdrowie i czynniki je warunkujące.

*Współczesne podejście do zdrowia.

*Sytuacja zdrowotna dzieci i młodzieży

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym.

*Profilaktyka.

*Postępowanie w przypadku zagrożeń.

*Przemoc wobec dzieci, jej formy i konsekwencje.

4.Choroby wieku dziecięcego.

*Objawy.

*Zagrożenia.

*Profilaktyka

*Postępowanie wobec dziecka chorego w przedszkolu.

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

*Zasady żywienia i higieny w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

*Jak sprawdzić czy dziecko ma masę ciała w normie?

*Zasady zdrowego żywienia dzieci

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

*Działania wspierające aktywność fizyczną.

7. Korektywa i kompensacja w przedszkolu.

*Planowanie lekcji wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi.

*Zasady, metody i formy organizacyjne stosowane na zajęciach korekcyjnych

8.Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

*Metody w procesie wychowania fizycznego.

*Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego.

*Zasady budowy lekcji.

*Tok lekcji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS, Warszawa, 2002

Gniewkowski W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu, 1983 nr 3_6

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa, 2007

Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973

Warchoł K., Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego, Wydawnictwo oświatowe FOSZE, Rzeszów 2015

Literatura uzupełniająca:

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, 1980

Romanowska A., Wychowanie do postępowania korekcyjnego, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2011

Warchoł K., Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego, Wydawnictwo oświatowe FOSZE, Rzeszów 2015

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2010

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie eseju, prezentacji 20

Inne formy 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.