Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie sztuki słowa i dramy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MOZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie sztuki słowa i dramy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- Zna podstawową terminologię używaną w zakresie metodyki organizacji prowadzenia zajęć w zakresie sztuki słowa i dramy.

- Zna podstawową terminologię używaną w zakresie metodyk animacji społecznokulturowej.

- Zna jej źródła oraz rozumie jej zastosowania.

PE1_W23

- Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu działań animacyjnych, dokonujących się za pośrednictwem wybranego obszaru sztuki (muzyka, teatr/drama).

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

- Wykonuje prace i realizuje działania artystyczne na oczekiwanym, świadczącym o predyspozycjach i zaangażowaniu twórczym poziomie.

- Umiejętnie i zgodnie ze wskazaniami metodycznymi, prowadzi zajęcia animujące twórczość artystyczną dzieci, młodzieży i różne kręgi dorosłych, w zakresie wybranej dziedziny sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena scenariuszy dramowych (ocena wiedzy merytorycznej prezentowanej na wykładzie i indywidualnej kreatywności studenta).

Pełny opis:

Wprowadzenie w problematykę istoty dramy, jej historii i współczesnego rozwoju. Wprowadzenie w problematykę improwizacji słownych niezwykle ważnych dla kreatywności pedagogicznej. Wprowadzenie w problematykę różnorodnych metod i seansów dramowych. Bogactwo możliwości zastosowań dramy na różnych etapach edukacji.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

Drama, jej istota i stan badań nad problematyką. Kreacyjna siła słowa w dramie.

Improwizacje słowne- założenia teoretyczne...

Zabawowy rodowód dramy- teoria i praktyka.

Słowo i drama w kulturze, polityce, edukacji, wychowaniu, terapii, literaturze i mediach.

Drama w wychowaniu - diagnoza i prognoza.

Drama jako trening życia.

Edukacja w perspektywie dramy-kreowanie twórczych postaw, nauczanie metoda dramy.

Drama w rozwiązywaniu problemów.

Synteza materiału.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pankowska K., Pedagogika dramy, Warszawa 2000.

Way B, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności pod red. K. Pankowskiej, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Bielańska A., Teatr, który leczy, Kraków 2002.

Lewandowska- Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2002.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Performensy dramowe, debaty dramowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykłady - 15h, ćwiczenia - 45

Przygotowanie do zajęć, literatura: 20h

Inne formy: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.