Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie sztuki słowa i dramy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie sztuki słowa i dramy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmiot obow. z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć" dla II roku ASK (1 do wyboru)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Zna podstawową terminologię używaną w zakresie metodyk animacji społeczno-kulturowej (muzyka, teatr/drama).

- Zna jej źródła oraz rozumie jej zastosowania.

PE1_W23

- Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu działań animacyjnych, dokonujących się za pośrednictwem wybranego obszaru sztuki (muzyka, teatr/drama).

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

- Wykonuje prace i realizuje działania artystyczne na oczekiwanym, świadczącym o predyspozycjach i zaangażowaniu twórczym poziomie.

- Umiejętnie - respektując wskazania metodyczne - prowadzi zajęcia animujące twórczość artystyczną dzieci, młodzieży oraz różne kręgi dorosłych w zakresie wybranej dziedziny sztuki.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych działań dramowych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena umiejętności studentów związanych z planowaniem i prowadzeniem zajęć dramowych

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Drama, jej istota i stan badań nad problematyką. Kreacyjna siła słowa w dramie.

Improwizacje słowne- założenia teoretyczne...

Zabawowy rodowód dramy- teoria i praktyka.

Słowo i drama w kulturze, polityce, edukacji, wychowaniu, terapii, literaturze i mediach.

Drama w wychowaniu - diagnoza i prognoza.

Drama jako trening życia.

Edukacja w perspektywie dramy-kreowanie twórczych postaw, nauczanie metoda dramy.

Drama w rozwiązywaniu problemów.

Synteza materiału.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pankowska K., Pedagogika dramy, Warszawa 2000.

Way B, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności pod red. K. Pankowskiej, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Bielańska A., Teatr, który leczy, Kraków 2002.

Lewandowska- Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2002.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 45 godz. wykład 15 godz.Przygotowanie się do zajęć kwerenda literatury 10 godz. Przygotowanie się do zaliczenia: 10 godz.

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę istoty dramy, jej historii i współczesnego rozwoju. Wprowadzenie w problematykę improwizacji słownych niezwykle ważnych dla kreatywności pedagogicznej. Wprowadzenie w problematykę różnorodnych metod i seansów dramowych. Bogactwo możliwości zastosowań dramy na różnych etapach edukacji.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych działań dramowych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena umiejętności studentów związanych z planowaniem i prowadzeniem zajęć dramowych

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Drama, jej istota i stan badań nad problematyką. Kreacyjna siła słowa w dramie.

Improwizacje słowne- założenia teoretyczne...

Zabawowy rodowód dramy- teoria i praktyka.

Słowo i drama w kulturze, polityce, edukacji, wychowaniu, terapii, literaturze i mediach.

Drama w wychowaniu - diagnoza i prognoza.

Drama jako trening życia.

Edukacja w perspektywie dramy-kreowanie twórczych postaw, nauczanie metoda dramy.

Drama w rozwiązywaniu problemów.

Synteza materiału.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pankowska K., Pedagogika dramy, Warszawa 2000.

Way B, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności pod red. K. Pankowskiej, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Bielańska A., Teatr, który leczy, Kraków 2002.

Lewandowska- Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2002.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe 45 wykład i ćwiczenia,przygotowywanie scenariuszy zajęć15,studiowani literatury literaitury przedmiotu

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: ćwiczenia i wykład 45 godz.Przygotowanie się do zajęć kwerenda literatury 10 godz. Przygotowanie się do zaliczenia: 10 godz.

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę istoty dramy, jej historii i współczesnego rozwoju. Wprowadzenie w problematykę improwizacji słownych niezwykle ważnych dla kreatywności pedagogicznej. Wprowadzenie w problematykę różnorodnych metod i seansów dramowych. Bogactwo możliwości zastosowań dramy na różnych etapach edukacji.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych działań dramowych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena umiejętności studentów związanych z planowaniem i prowadzeniem zajęć dramowych

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Drama, jej istota i stan badań nad problematyką. Kreacyjna siła słowa w dramie.

Improwizacje słowne- założenia teoretyczne...

Zabawowy rodowód dramy- teoria i praktyka.

Słowo i drama w kulturze, polityce, edukacji, wychowaniu, terapii, literaturze i mediach.

Drama w wychowaniu - diagnoza i prognoza.

Drama jako trening życia.

Edukacja w perspektywie dramy-kreowanie twórczych postaw, nauczanie metoda dramy.

Drama w rozwiązywaniu problemów.

Synteza materiału.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pankowska K., Pedagogika dramy, Warszawa 2000.

Way B, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności pod red. K. Pankowskiej, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Bielańska A., Teatr, który leczy, Kraków 2002.

Lewandowska- Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2002.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe 45 wykład i ćwiczenia,przygotowywanie scenariuszy zajęć15,studiowani literatury literatury przedmiotu

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: ćwiczenia i wykład 45 godz.Przygotowanie się do zajęć kwerenda literatury 10 godz. Przygotowanie się do zaliczenia: 10 godz.

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.