Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Małe formy teatralne w edukacji dzieci – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MFT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małe formy teatralne w edukacji dzieci – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W09 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

PEP1_W14 - ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej, zorientowaną na zastosowanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze studiowanej specjalności

PEP1_W15 - ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej związanych ze studiowana specjalnością

PEP1_U03- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością

PEP1_U05 - potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności pedagogicznej

PEP1_K02 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

PEP1_K07 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel, Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Po ukończeniu przedmiotu student uzyska podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania małych form teatralnych w edukacji dzieci, zna różnice pomiędzy dramą a małymi formami teatralnymi. Pozna rodzaje małych form teatralnych i orientuje się w repertuarze dla dzieci

Pozna metodykę efektywnego uczenia dzieci tekstów na pamięć i organizowania widowisk przedszkolnyche i szkolnych

Pozna zasady organizowania uroczystości przedszkolnych i szkolnych tak, aby dzieci odniosły maksymalne korzyści wychowawcze i edukacyjne. Będzie potrafił przydzielić dzieciom role w małych formach teatralnych odpowiednio do ich możliwości.

Zaliczenie zajęć uzyskuje sie na podstawie:

- zaplanowanie i wykonanie ćwiczeń z animacji, zadań aktorskich, pracy z tekstem, planowania ruchu scenicznego, scenografii i oprawy muzycznej do wybranego spektaklu

- wykonanie porfolio, zawierajacego przykłady ćwiczeń z poszczególnych obszarów przedmiotu.

Pełny opis:

Teatralne formy aktywności dzieci, zabawy twórcze, teatralne, ruchowe, sensoryczne stymulujące rozwój . Funkcje i zadania edukacji teatralnej. Aktywne, warsztatowe i twórcze formy edukacji teatralnej, stosowania form teatralnych oraz metod twórczych w edukacji, Rozpoznawanie i rozwijania zdolności, zainteresowań i postaw twórczych. Wybrane zagadnienia teatru zabawy, dramatycznego, lalkowego, teatru osoby i wyobraźni, bajki, groteski, teatru plastycznego, teatru ruchu i pantomimy. Teatr - percepcja, recepcja, ekspresja przez sztukę. Techniki i znaki teatralne. Projekty artystyczne i edukacyjne związane z teatrem, ze sztuką i kulturą. Drama, dramaterapia, terapia kreatywna i teatroterapia, teatr pedagogiczny. Sposoby inicjacji teatralnej małego dziecka..Programy edukacji teatralnej, koła, klasy teatralne i zespoły aktywności twórczej. Przygotowanie i prowadzenie projektów i programów teatralnych, związanych z edukacją kulturalną, teatrem, sztuką. Prowadzenia zajęć artystycznych - (percepcja, recepcja, ekspresja i aktywność twórcza). Prowadzenie małych form edukacji teatralnej. Prowadzenia podstawowych zajęć z profilaktyki i teatralnej terapii kreatywnej. Zasady i formy prowadzenia i organizowania teatrów amatorskich. Przygotowanie spektaklu teatralnego (plan przedstawienia, recepcja i percepcja spektaklu teatralnego przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B.Broszkiewicz, J. Jarek: Warsztaty edukacji teatralnej

J.Górniewicz, Edukacja teatralna dzieci w placówkach kulturalno-oświatowych

M.Głogowski,Zabawa w teatr

H.Jurkowski, H.Ryl, A.Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne.

B.Stankiewicz, Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym,

Literatura uzupełniająca:

M.Szczepańska,Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym

K.Szmidt, Pedagogika twórczości

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

1. liczba godzin kontaktowych 30

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 10

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia 10

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania 10

Sumaryczna liczba godzin 60

liczba punktow ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel, Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Po ukończeniu przedmiotu student uzyska podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania małych form teatralnych w edukacji dzieci, zna różnice pomiędzy dramą a małymi formami teatralnymi. Pozna rodzaje małych form teatralnych i orientuje się w repertuarze dla dzieci

Pozna metodykę efektywnego uczenia dzieci tekstów na pamięć i organizowania widowisk przedszkolnyche i szkolnych

Pozna zasady organizowania uroczystości przedszkolnych i szkolnych tak, aby dzieci odniosły maksymalne korzyści wychowawcze i edukacyjne. Będzie potrafił przydzielić dzieciom role w małych formach teatralnych odpowiednio do ich możliwości.

Zaliczenie zajęć uzyskuje sie na podstawie:

- zaplanowanie i wykonanie ćwiczeń z animacji, zadań aktorskich, pracy z tekstem, planowania ruchu scenicznego, scenografii i oprawy muzycznej do wybranego spektaklu

- wykonanie porfolio, zawierajacego przykłady ćwiczeń z poszczególnych obszarów przedmiotu.

Pełny opis:

Teatralne formy aktywności dzieci, zabawy twórcze, teatralne, ruchowe, sensoryczne i synestetyczne stymulujące rozwój . Funkcje i zadania edukacji teatralnej. Aktywne, warsztatowe i twórcze formy edukacji teatralnej, stosowania form teatralnych oraz metod twórczych w edukacji, Rozpoznawanie i rozwijania zdolności, zainteresowań i postaw twórczych. Wybrane zagadnienia teatru zabawy, dramatycznego, lalkowego, teatru osoby i wyobraźni, bajki, groteski, teatru plastycznego, teatru ruchu i pantomimy. Teatr - percepcja, recepcja, ekspresja przez sztukę. Techniki i znaki teatralne. Projekty artystyczne i edukacyjne związane z teatrem, ze sztuką i kulturą. Drama, dramaterapia, terapia kreatywna i teatroterapia, teatr pedagogiczny. Sposoby inicjacji teatralnej małego dziecka..Programy edukacji teatralnej, koła, klasy teatralne i zespoły aktywności twórczej. Przygotowanie i prowadzenie projektów i programów teatralnych, związanych z edukacją kulturalną, teatrem, sztuką. Prowadzenia zajęć artystycznych - (percepcja, recepcja, ekspresja i aktywność twórcza). Prowadzenie małych form edukacji teatralnej. Prowadzenia podstawowych zajęć z profilaktyki i teatralnej terapii kreatywnej. Zasady i formy prowadzenia i organizowania teatrów amatorskich. Przygotowanie spektaklu teatralnego (plan przedstawienia, recepcja i percepcja spektaklu teatralnego przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B.Broszkiewicz, J. Jarek: Warsztaty edukacji teatralnej

J.Górniewicz, Edukacja teatralna dzieci w placówkach kulturalno-oświatowych

M.Głogowski,Zabawa w teatr

H.Jurkowski, H.Ryl, A.Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne.

B.Stankiewicz, Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym,

Literatura uzupełniająca:

M.Szczepańska,Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym

K.Szmidt, Pedagogika twórczości

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

1. liczba godzin kontaktowych 15

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 15

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia 10

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania 10

Sumaryczna liczba godzin 50

liczba punktow ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Po ukończeniu przedmiotu student uzyska podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania małych form teatralnych w edukacji dzieci, zna różnice pomiędzy dramą a małymi formami teatralnymi. Pozna rodzaje małych form teatralnych i orientuje się w repertuarze dla dzieci

Pozna metodykę efektywnego uczenia dzieci tekstów na pamięć i organizowania widowisk przedszkolnyche i szkolnych

Pozna zasady organizowania uroczystości przedszkolnych i szkolnych tak, aby dzieci odniosły maksymalne korzyści wychowawcze i edukacyjne. Będzie potrafił przydzielić dzieciom role w małych formach teatralnych odpowiednio do ich możliwości.

Zaliczenie zajęć uzyskuje sie na podstawie:

- zaplanowanie i wykonanie ćwiczeń z animacji, zadań aktorskich, pracy z tekstem, planowania ruchu scenicznego, scenografii i oprawy muzycznej do wybranego spektaklu

- wykonanie porfolio, zawierajacego przykłady ćwiczeń z poszczególnych obszarów przedmiotu.

Pełny opis:

Teatralne formy aktywności dzieci, zabawy twórcze, teatralne, ruchowe, sensoryczne i synestetyczne stymulujące rozwój . Funkcje i zadania edukacji teatralnej. Aktywne, warsztatowe i twórcze formy edukacji teatralnej, stosowania form teatralnych oraz metod twórczych w edukacji, Rozpoznawanie i rozwijania zdolności, zainteresowań i postaw twórczych. Wybrane zagadnienia teatru zabawy, dramatycznego, lalkowego, teatru osoby i wyobraźni, bajki, groteski, teatru plastycznego, teatru ruchu i pantomimy. Teatr - percepcja, recepcja, ekspresja przez sztukę. Techniki i znaki teatralne. Projekty artystyczne i edukacyjne związane z teatrem, ze sztuką i kulturą. Drama, dramaterapia, terapia kreatywna i teatroterapia, teatr pedagogiczny. Sposoby inicjacji teatralnej małego dziecka..Programy edukacji teatralnej, koła, klasy teatralne i zespoły aktywności twórczej. Przygotowanie i prowadzenie projektów i programów teatralnych, związanych z edukacją kulturalną, teatrem, sztuką. Prowadzenia zajęć artystycznych - (percepcja, recepcja, ekspresja i aktywność twórcza). Prowadzenie małych form edukacji teatralnej. Prowadzenia podstawowych zajęć z profilaktyki i teatralnej terapii kreatywnej. Zasady i formy prowadzenia i organizowania teatrów amatorskich. Przygotowanie spektaklu teatralnego (plan przedstawienia, recepcja i percepcja spektaklu teatralnego przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B.Broszkiewicz, J. Jarek: Warsztaty edukacji teatralnej

J.Górniewicz, Edukacja teatralna dzieci w placówkach kulturalno-oświatowych

M.Głogowski,Zabawa w teatr

H.Jurkowski, H.Ryl, A.Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne.

B.Stankiewicz, Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym,

Literatura uzupełniająca:

M.Szczepańska,Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym

K.Szmidt, Pedagogika twórczości

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

1. liczba godzin kontaktowych 30

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 10

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia 10

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania 10

Sumaryczna liczba godzin 60

liczba punktow ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Borodejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.