Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje opiekuna i wychowawcy dziecka w żłobku i przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-KWZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje opiekuna i wychowawcy dziecka w żłobku i przedszkolu
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W13 zna podstawy prawne związane z odpowiedzialnością za powierzone pod jego opiekę dzieci.

PEP1_W14 zna zasady nawiązywania i kontynuowania współpracy ze specjalistami działającymi na rzecz jego podopiecznych.

PEP1_W14 zna zasady współpracy z rodzicami

PEP1_U05 zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki i poza nią.

PEP1_U05 potrafi w praktyce zastosować się do zasad prawnych związanych z bezpieczeństwem dzieci powierzonych po jego opiekę.

PEP1_U05 potrafi zaplanować i zrealizować spotkanie zbiorowe i indywidualne z rodzicami.

PEP1_U05 potrafi zorganizować i przeprowadzić zajęcia z dziećmi zgodnie z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.

PEP1_U11 potrafi włączyć do swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej zalecenia przekazane przez specjalistów zajmujących się dzieckiem.

PEP1_K02 wykazuje życzliwy stosunek do swoich podopiecznych i wykazuje się umiejętnością chronienia ich zdrowia i bezpieczeństwa.

PEP1_K02 potrafi rzetelnie współpracować z rodzicami swoich podopiecznych oraz specjalistami współpracującymi z placówką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

efekty zostaną zmierzone na podstawie egzaminu pisemnego

Pełny opis:

Praca opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

Obowiązki dziennego opiekuna

Zadania niani

Praca wychowawcy w przedszkolu

Literatura:

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - żłobek, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235)

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca pisemna na tematy poruszane podczas wykładów, związane z zatrudnieniem i obowiązkami opiekuna dziennego, niani, opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. wychowawcy w przedszkolu.

Pełny opis:

Praca opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

Obowiązki dziennego opiekuna

Zadania niani

Praca wychowawcy w przedszkolu

Literatura:

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235)

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 5

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca pisemna na tematy poruszane podczas wykładów, związane z zatrudnieniem i obowiązkami opiekuna dziennego, niani, opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. wychowawcy w przedszkolu.

Pełny opis:

Praca opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

Obowiązki dziennego opiekuna

Zadania niani

Praca wychowawcy w przedszkolu

Literatura:

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235)

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe

przygotowanie się do zajęć

przygotowanie się do zaliczenia

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca pisemna na tematy poruszane podczas wykładów, związane z zatrudnieniem i obowiązkami opiekuna dziennego, niani, opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. wychowawcy w przedszkolu.

Pełny opis:

Praca opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (sposoby zatrudnienia, obowiązki)

Obowiązki dziennego opiekuna według obowiązującego prawa

Zadania niani według obowiązującego prawa

Praca wychowawcy w przedszkolu (sposoby zatrudnienia, zadania i obowiązki)

Literatura:

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235)

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 5

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca pisemna na tematy poruszane podczas wykładów, związane z zatrudnieniem i obowiązkami opiekuna dziennego, niani, opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. wychowawcy w przedszkolu.

Pełny opis:

Praca opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (sposoby zatrudnienia, obowiązki)

Obowiązki dziennego opiekuna według obowiązującego prawa

Zadania niani według obowiązującego prawa

Praca wychowawcy w przedszkolu (sposoby zatrudnienia, zadania i obowiązki)

Literatura:

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235)

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 5

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.