Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-KUS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie umiejętności samoobsługowych – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o możliwościach dziecka w zakresie radzenia sobie z samoobsługą, kontrolowania przez dzieci zwieraczy i dążenia do tego by być czystym i suchym

wie, w jaki sposób ocenić kompetencje samoobsługowe dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym

zna zasady organizowania zajęć dla małych dzieci mających na celu wdrażanie ich do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

Ma wiedzę o zależnościach między samoobsługą i kształtowaniem zaradności życiowej dzieci

Ma rozeznanie w poglądach rodziców w opanowaniu czynności samoobsługowych potrafi ocenić kompetencje samoobsługowe swoich podopiecznych.

potrafi przeprowadzić zajęcia dotyczące wdrażania małych i przedszkolnych dzieci do wykonywania czynności samoobsługowych, higienicznych oraz porządkowych, w tym z udziałem małych nauczycieli.

potrafi zaprojektować zajęcia dla rodziców, mające na celu przekazanie im wiedzy z zakresu wspierania samodzielności dzieci.

potrafi zaprojektować współpracę z rodzicami dzieci o obniżonych kompetencjach samoobsługowych.

ma przekonanie o potrzebie organizowania regularnych zajęć dla dzieci z zakresu samodzielności życiowej.

Ma świadomość bycia wzorem dla dzieci w zakresie kulturalnego zachowania się i wykonywania czynności samoobsługowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocenie podlegają zajęcia pokazowe przeprowadzone przez studentów w grupach.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę samodzielności życiowej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym.

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jak określić poziom umiejętności samoobsługowych dziecka zdrowego; jak określić poziom umiejętności samoobsługowych dziecka, którego rozwój jest w jakimś stopniu zaburzony; jak zbudować programy indywidualne i grupowe dla dzieci przedszkolnych wspomagające samoobsługę; jak kształtuje się zdobywanie umiejętności samoobsługowych w przypadku małych dzieci; jak nauczyć dzieci w wieku przedszkolnym lub starsze samodzielności podczas czynności pielęgnacyjnych, spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania, czynności higienicznych oraz samodzielnej i bezpiecznej zabawy; jak oduczać złych nawyków nabytych przez dzieci;

Literatura:

• Mikler-Chwastek A. (2009) Samodzielni w przedszkolu, w: Moje dziecko w przedszkolu, (red.) A. Jegier , Gdańsk.

• Carr J. (1984) Pomoc dziecku upośledzonemu, Warszawa.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa.

• Dzierżanka-Wyszyńska A. (1972) Rozwój psychomotorychny małego dziecka, Warszawa.

• Finnie N.R. (1994) Domowa pielęgnacja małego dziecka z porażeniem mózgowym, Warszawa.

• Hundertmarck G. (1993) Uczymy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w przedszkolu, Warszawa.

• Kielin J. red. (2002) Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Gdańsk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocenie podlegają zajęcia pokazowe przeprowadzone przez studentów w grupach.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę samodzielności życiowej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym.

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jak określić poziom umiejętności samoobsługowych dziecka zdrowego; jak określić poziom umiejętności samoobsługowych dziecka, którego rozwój jest w jakimś stopniu zaburzony; jak zbudować programy indywidualne i grupowe dla dzieci przedszkolnych wspomagające samoobsługę; jak kształtuje się zdobywanie umiejętności samoobsługowych w przypadku małych dzieci; jak nauczyć dzieci w wieku przedszkolnym lub starsze samodzielności podczas czynności pielęgnacyjnych, spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania, czynności higienicznych oraz samodzielnej i bezpiecznej zabawy; jak oduczać złych nawyków nabytych przez dzieci;

Literatura:

• Mikler-Chwastek A. (2009) Samodzielni w przedszkolu, w: Moje dziecko w przedszkolu, (red.) A. Jegier , Gdańsk.

• Carr J. (1984) Pomoc dziecku upośledzonemu, Warszawa.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa.

• Dzierżanka-Wyszyńska A. (1972) Rozwój psychomotorychny małego dziecka, Warszawa.

• Finnie N.R. (1994) Domowa pielęgnacja małego dziecka z porażeniem mózgowym, Warszawa.

• Hundertmarck G. (1993) Uczymy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w przedszkolu, Warszawa.

• Kielin J. red. (2002) Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Gdańsk.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 30

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu samoobsługi we wszystkich grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę samodzielności życiowej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym.

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jak określić poziom umiejętności samoobsługowych dziecka zdrowego; jak określić poziom umiejętności samoobsługowych dziecka, którego rozwój jest w jakimś stopniu zaburzony; jak zbudować programy indywidualne i grupowe dla dzieci przedszkolnych wspomagające samoobsługę; jak kształtuje się zdobywanie umiejętności samoobsługowych w przypadku małych dzieci; jak nauczyć dzieci w wieku przedszkolnym lub starsze samodzielności podczas czynności pielęgnacyjnych, spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania, czynności higienicznych oraz samodzielnej i bezpiecznej zabawy; jak oduczać złych nawyków nabytych przez dzieci;

Literatura:

• Mikler-Chwastek A. (2009) Samodzielni w przedszkolu, w: Moje dziecko w przedszkolu, (red.) A. Jegier , Gdańsk.

• Carr J. (1984) Pomoc dziecku upośledzonemu, Warszawa.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa.

• Dzierżanka-Wyszyńska A. (1972) Rozwój psychomotorychny małego dziecka, Warszawa.

• Finnie N.R. (1994) Domowa pielęgnacja małego dziecka z porażeniem mózgowym, Warszawa.

• Hundertmarck G. (1993) Uczymy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w przedszkolu, Warszawa.

• Kielin J. red. (2002) Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Gdańsk.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 30

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium, obserwacja oraz diagnoza nauczycielska czynności samoobsługowych dziecka w wieku przedszkolnym

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzające w tematyka samodzielności dziecka w tym kształtowania umiejętności samoobsługowych. Omówienie spraw organizacyjnych i związanych z zaliczeniem przedmiotu

• Charakterystyka rozwoju motorycznego i manualnego dziecka w pierwszych pięciu latach życia

• Kompetencje w zakresie samoobsługi dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

• Nauczycielska diagnoza czynności samoobsługowych (eksperyment diagnostyczny)

• Analiza wybranych arkuszy służących do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka, a także kompetencji w zakresie samoobsługi dzieci dwu i trzyletnich

• Zasady sprzyjające nabywaniu kompetencji samoobsługowych i bariery stojące na drodze rozwoju małego dziecka w tym zakresie

• Wspomaganie rozwoju małych dzieci w nauce samoobsługi, formułowanie i wskazywanie działań naprawczych

• Budowanie relacji i kształtowanie umiejętności współpracy z rodzicami i personelem placówki w aspekcie kształtowania umiejętności samoobsługowych dziecka

• Kolokwium z całości materiału

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Brazelton, T. B., Sparrow, J. D. (2013). Rozwój dziecka od 0 do 3 lat. Gdańsk: GWP.

• Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne

• Mikler-Chwastek A. (2009) Samodzielni w przedszkolu, w: Moje dziecko w przedszkolu, (red.) A. Jegier , Gdańsk.

• Mikler-Chwastek A (2012). Co dzień bardziej samodzielne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis

• Mikler-Chwastek A (2013). Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Difin

• Mikler-Chwastek A (2011). Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Uniwersalis

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa: WSiP

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2012). Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Kraków, Wydawca: Centrum edukacji bliżej przedszkola.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011). Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Kraków, Wydawca: Centrum edukacji bliżej przedszkola.

• Kuszak. K (2008). Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM

• Kuszak. K (2008). Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Poznań, Oficyna Wydawnicza Garmond

Literatura uzupełniająca:

• Franus E. (1975) Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia, Warszawa.

• Olechnowicz H. (1997) Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa.

Uwagi:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia/warsztaty) - 30 h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) - 15h

Przygotowanie do kolokwium - 15h

Przygotowanie diagnozy nauczycielskiej - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich-Pintal
Prowadzący grup: Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w tematykę samodzielności dziecka - kształtowania umiejętności samoobsługowych

Pełny opis:

1. Specyfika rozwoju psychoruchowego dzieci dwuletnich i trzyletnich

2. Kindersztuba i umiejętności samoobsługowe

3. Propozycje zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój psychoruchowy dzieci dwuletnich

4. Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci w drugim roku życia

5. Współpraca z rodzicami: budowanie relacji, kształtowanie umiejętności współpracy z rodzicami i personelem placówki

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa: WSiP

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2012). Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Kraków, Wydawca: Centrum edukacji bliżej przedszkola. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011). Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Kraków, Wydawca: Centrum edukacji bliżej przedszkola.

Mikler-Chwastek A. (2009) Samodzielni w przedszkolu, w: Moje dziecko w przedszkolu, (red.) A. Jegier , Gdańsk.

Mikler-Chwastek A (2012). Co dzień bardziej samodzielne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis

Mikler-Chwastek A (2013). Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Mikler-Chwastek A (2011). Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Uniwersalis

Olechnowicz H. (1997) Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa.

Uwagi:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30 h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) - 15h

Przygotowanie do kolokwium - 15h

Przygotowanie diagnozy nauczycielskiej - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.