Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-GKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcji i zadań grafiki komputerowej w kształceniu.

PE1_W23

- Posiada uszczegółowiona wiedzę na temat przygotowania i zastosowania grafiki komputerowej w działalności pedagogicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk dotyczących edukacyjnego wykorzystania grafiki komputerowej.

PE1_U02

- Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania problemów związanych z zastosowaniem grafiki komputerowej w działaniach edukacyjnych.

PE1_U07

- Umiejętnie i skutecznie porozumiewa się z wykorzystaniem języka specjalistycznego w zakresie grafiki komputerowej.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów w zakresie grafiki komputerowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena prac studenta.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Typy grafik komputerowych.

Rozdzielczość i rozmiar obrazu.

Głębia kolorów.

Kompresja.

Konfiguracja interfejsu programu graficznego.

Narzędzia malarskie.

Korzystanie ze ścieżek - wektory w grafice rastrowej

Warstwy i maski.

Przekształcenia obrazów - kadrowanie, skalowanie, obracanie.

Obróbka koloru.

Praca z tekstem.

Filtry i efekty.

Retuszowanie fotografii.

Tworzenie fotomontaży.

Projektowanie przycisków.

Literatura:

Jason van Gumster, Robert Shimonski , GIMP Biblia Helion, 2011

Michael J. Hammel GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików Helion 2013

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 4

Przygotowanie prezentacji - 15

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena prac studenta.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Typy grafik komputerowych.

Rozdzielczość i rozmiar obrazu.

Głębia kolorów.

Kompresja.

Konfiguracja interfejsu programu graficznego.

Narzędzia malarskie.

Korzystanie ze ścieżek - wektory w grafice rastrowej

Warstwy i maski.

Przekształcenia obrazów - kadrowanie, skalowanie, obracanie.

Obróbka koloru.

Praca z tekstem.

Filtry i efekty.

Retuszowanie fotografii.

Tworzenie fotomontaży.

Projektowanie przycisków.

Literatura:

Jason van Gumster, Robert Shimonski , GIMP Biblia Helion, 2011

Michael J. Hammel GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików Helion 2013

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 4

Przygotowanie prezentacji - 15

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena prac studenta.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Typy grafik komputerowych.

Rozdzielczość i rozmiar obrazu.

Głębia kolorów.

Kompresja.

Konfiguracja interfejsu programu graficznego.

Narzędzia malarskie.

Korzystanie ze ścieżek - wektory w grafice rastrowej

Warstwy i maski.

Przekształcenia obrazów - kadrowanie, skalowanie, obracanie.

Obróbka koloru.

Praca z tekstem.

Filtry i efekty.

Retuszowanie fotografii.

Tworzenie fotomontaży.

Projektowanie przycisków.

Literatura:

Jason van Gumster, Robert Shimonski , GIMP Biblia Helion, 2011

Michael J. Hammel GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików Helion 2013

Michael Gradias. Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie. Helion: 2015

https://www.gimp.org/docs/

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 4

Przygotowanie prezentacji - 15

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

- udział w dyskusji;

- ocena wypowiedzi.

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie prac z wykorzystaniem omawianego oprogramowania.

- praca w grupie;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą teorii i praktyki konstruowania grafik komputerowych na potrzeby edukacji zdalnej.

Opis treści programowych:

Rodzaje grafik komputerowych;

Rozdzielczość i rozmiar obrazu;

Głębia kolorów;

Kompresja;

Konfiguracja interfejsu programu graficznego;

Narzędzia malarskie;

Ścieżki;

Warstwy i maski;

Przekształcenia obrazów - kadrowanie, skalowanie, obracanie;

Obróbka koloru;

Tekst w grafice;

Filtry i efekty;

Retuszowanie fotografii;

Tworzenie fotomontaży;

Tworzenie plakatów.

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena prac wykonanych w trakcie i po zajęciach;

Obserwacja pracy podczas zajęć.

Wykorzystywane oprogramowanie: GIMP 2, InkScape, Corel Paint Shop Pro, Adobe Photoshop.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Jason van Gumster, Robert Shimonski , GIMP Biblia Helion, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Michael J. Hammel GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików Helion 2013

Michael Gradias. Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie. Helion: 2015

https://www.gimp.org/docs/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury, praca z samouczkami wideo: 30 godz.

Przygotowanie projektu końcowego: 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena prac studenta.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Typy grafik komputerowych.

Rozdzielczość i rozmiar obrazu.

Głębia kolorów.

Kompresja.

Konfiguracja interfejsu programu graficznego.

Narzędzia malarskie.

Korzystanie ze ścieżek - wektory w grafice rastrowej

Warstwy i maski.

Przekształcenia obrazów - kadrowanie, skalowanie, obracanie.

Obróbka koloru.

Praca z tekstem.

Filtry i efekty.

Retuszowanie fotografii.

Tworzenie fotomontaży.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Błażej Witkowskii , GIMP. Poznaj świat grafiki komputerowej. Helion, 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Michael J. Hammel GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików Helion 2013

Jarosław Baca. GIMP 2.10. Kurs video. Obróbka fotografii i tworzenie grafik. Helion: 2018

https://www.gimp.org/docs/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury, praca z samouczkami wideo: 30 godz.

Przygotowanie projektu końcowego: 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena prac studenta.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Typy grafik komputerowych.

Rozdzielczość i rozmiar obrazu.

Głębia kolorów.

Kompresja.

Konfiguracja interfejsu programu graficznego.

Narzędzia malarskie.

Korzystanie ze ścieżek - wektory w grafice rastrowej

Warstwy i maski.

Przekształcenia obrazów - kadrowanie, skalowanie, obracanie.

Obróbka koloru.

Praca z tekstem.

Filtry i efekty.

Retuszowanie fotografii.

Tworzenie fotomontaży.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Błażej Witkowskii , GIMP. Poznaj świat grafiki komputerowej. Helion, 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Michael J. Hammel GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików Helion 2013

Jarosław Baca. GIMP 2.10. Kurs video. Obróbka fotografii i tworzenie grafik. Helion: 2018

https://www.gimp.org/docs/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja, zajęcia zdalne.

***********************************************************

Zajęcia zdalne realizowane są w wirtualnej klasie. Zaproszenie do wirtualnej klasy zostało wysłane na maila grupowego.

***********************************************************

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury, praca z samouczkami wideo: 30 godz.

Przygotowanie projektu końcowego: 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.