Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy procesu uczenia się przedszkolaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-FPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy procesu uczenia się przedszkolaków
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23 Zna rolę zabawy w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz miejsce zabawy w działalności pedagogicznej przedszkola

PE1_W23 Zna metody kształtowania umiejętności samoobsługowych młodszych i starszych przedszkolaków

PE1_W23 Wie, jakie jest miejsce zajęć dydaktycznych w realizacji podstaw programowych

PE1_W23 Zna proporcje pomiędzy zabawą dziecięcą a zajęciami dydaktycznymi w działalności pedagogicznej przedszkola

PE1_U09 Potrafi organizować zabawy młodszych i starszych przedszkolaków.

PE1_U09 Orientuje się w znaczeniu wycieczek i uroczystości przedszkolnych w edukacji przedszkolnej

PE1_U09 Potrafi organizować wycieczki (np. do parku) i uroczystości przedszkolne (np. Dzień Babci) dla młodszych i starszych przedszkolaków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Zna rolę zabawy w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz miejsce zabawy w działalności pedagogicznej przedszkola

Wie, jakie jest miejsce zajęć dydaktycznych w realizacji podstaw programowych.

Zna proporcje pomiędzy zabawą dziecięcą a zajęciami dydaktycznymi w działalności pedagogicznej przedszkola.

Orientuje się w znaczeniu wycieczek i uroczystości przedszkolnych w edukacji przedszkolnej

Ocena projektu

Zna metody kształtowania umiejętności samoobsługowych młodszych i starszych przedszkolaków.

Potrafi organizować zabawy młodszych i starszych przedszkolaków.

Potrafi organizować wycieczki (np. do parku) i uroczystości przedszkolne (np. Dzień Babci) dla młodszych i starszych przedszkolaków

Umie dostosować zajęcia dydaktyczne do możliwości poznawczych i wykonawczych

Charakteryzuje się takimi cechami osobowości, które pozwalają wspierać dzieci w zabawie dowolnej i tematycznej, realizować sytuacje zadaniowe (w ramach zajęć dydaktycznych).

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

1. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podsatwy teoretyczne.

2. Formy organizacyjne i formy zwiazane z aktywnością dziecka – podsatwy teoretyczne.

3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym – podsatwy teoretyczne.

4. Zajecia plastyczne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym– podsatwy teoretyczne.

5. Zajecia muzyczne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podsatwy teoretyczne.

6. Zajecia teatralne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podsatwy teoretyczne.

7. Działania dzieci zorganizowane przez nauczyciela: prace użyteczne, spacery i wycieczki, uroczystości przedszkolne – podsatwy teoretyczne.

8. Współpraca z rodzicami

Literatura:

Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992.

Hajnicz W., Nowe możliwości organizacji procesu wychowania w przedszkolu. "Studia pedagogiczne" 1985.

Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków 2001.

Okoń W., Zabawa a rzeczywistość. Warszawa 1987.

Mikler-Chwastek, Samodzielni w przedszkolu, w: A. Jegier (red.) Moje dziecko w przedszkolu, Gdańsk 2009.

Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- kolokwium pisemne

Zna rolę zabawy w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz miejsce zabawy w działalności pedagogicznej przedszkola

Wie, jakie jest miejsce zajęć dydaktycznych w realizacji podstaw programowych.

Zna proporcje pomiędzy zabawą dziecięcą a zajęciami dydaktycznymi w działalności pedagogicznej przedszkola.

Orientuje się w znaczeniu wycieczek i uroczystości przedszkolnych w edukacji przedszkolnej

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Bloki tematyczne realizowane w ramach wykładu:

1. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

2. Formy organizacyjne i formy związane z aktywnością dziecka – podstawy teoretyczne.

3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

4. Metody kształtowania umiejętności samoobsługowych młodszych i starszych przedszkolaków.

5. Działania dzieci zorganizowane przez nauczyciela: prace użyteczne, spacery i wycieczki, uroczystości przedszkolne – podstawy teoretyczne

Zakres tematów realizowanych w ramach ćwiczeń:

1. Nauczycielska diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych

2. Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci

3. Nauczycielska diagnoza funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy

4. Nauczycielska diagnoza podejmowania i realizowania zadań przez dzieci

Literatura:

Brzezińska A., Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w: Brzezińska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Poznań 1987

Hajnicz W., Nowe możliwości organizacji procesu wychowania w przedszkolu. "Studia pedagogiczne" 1985.

Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków 2001.

Okoń W., Zabawa a rzeczywistość. Warszawa 1987.

Mikler-Chwastek, Samodzielni w przedszkolu, w: A. Jegier (red.) Moje dziecko w przedszkolu, Gdańsk 2009.

Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do kolokwium 15

Przygotowanie scenariuszy eksperymentów- 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.