Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DZC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu poszczególnych możliwości mediów cyfrowych i cyberprzestrzeni oraz zagrożeń przez nie generowanych.

PE1_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie diagnozowania oraz profilaktyki zagrożeń wynikających z korzystania przez wychowanków z mediów cyfrowych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji zachowań użytkowników cyberprzestrzeni, identyfikując zachowania ryzykowne, a także zastosować środki zapobiegawcze.

PE1_U04

- Mając na uwadze dynamikę przemian zachodzących w świecie nowych technologii, samodzielnie zdobywa wiedzę z zakresu zagrożeń związanych z korzystaniem z mediów cyfrowych, metod ich diagnostyki oraz profilaktyki.

PE1_U10

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do diagnostyki i profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki profilaktyki i diagnostyki zagrożeń cyberprzestrzeni, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w tej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.