Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka zdolności II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DZ2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka zdolności II
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- Identyfikuje szkolne sytuacje dydaktyczne sprzyjające pracy ze zdolnymi.

PE1_U10

- Potrafi wykorzystać prezentowane w literaturze doświadczenia w pracy z uczniem zdolnym do projektowania własnych działań skierowanych na rozwijanie zdolności uczniów.

PE1_U11

- Potrafi oceniać postępy rozwojowe ucznia zdolnego i zachęcić go do pracy nad własnym rozwojem.

PE1_U15

- Dostrzega ograniczenia i przeszkody w procesie kształcenia uczniów zdolnych w warunkach szkoły.

- Umie przełożyć treści zasad dydaktycznych na język praktyki szkolnej pracy z jednostką zdolną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

1. Ocena wypowiedzi ustnych oraz uczestnictwa w dyskusji prowadzonej z grupą studencką

2. Ocena rezultatów studiów literaturowych na podstawie wypowiedzi przygotowanych przez studenta

5. Ocena przygotowanego narzędzia diagnozującego zdolności

6. Ocena jakości przygotowania charakterystyki ucznia zdolnego

7. Egzamin ustny

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

--------------------------------------------------------------

1. Pedagogiczne konsekwencje różnych określeń jednostki zdolnej

2. Metodologia badania sytuacji ucznia zdolnego

3. Szkolna sytuacja ucznia zdolnego – wyniki badań

4. Wywiad jako metoda badania ucznia zdolnego – konstruowanie kwestionariusza wywiadu

5. Prezentacja empirycznych charakterystyk uczniów zdolnych Metody

6. Dydaktyka zdolności – główne skierowania

7. Przesłanki skuteczności wychowania zdolnych

8. Nauczyciel ucznia zdolnego

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. A. Góralski (red.): Szkice do pedagogiki zdolności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996

2. T. Lewowicki: Kształcenie uczniów zdolnych. WSiP, Warszawa,1980

3. G. Polya: Odkrycie matematyczne. WNT, Warszawa 1975

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Popek: Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka. UMCS, Lublin 1981

2. B. Hornowski: Rozwój inteligencji i zdolności specjalnych. WSiP, Warszawa 1978

3. T. Giza: Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka

4. J. Łukasiewicz-Wieleba, M. Jabłonowska: Zdolności i twórczość. Wydawnictwo APS Warszawa 2010

5. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Universitas Rediviva, Warszawa 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- praca nad projektem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie projektu: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 0 lub 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

1. Ocena wypowiedzi ustnych oraz uczestnictwa w dyskusji prowadzonej z grupą studencką

2. Ocena rezultatów studiów literaturowych na podstawie wypowiedzi przygotowanych przez studenta

5. Ocena przygotowanego narzędzia diagnozującego zdolności

6. Ocena jakości przygotowania charakterystyki ucznia zdolnego

7. Egzamin ustny

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

--------------------------------------------------------------

1. Pedagogiczne konsekwencje różnych określeń jednostki zdolnej

2. Metodologia badania sytuacji ucznia zdolnego

3. Szkolna sytuacja ucznia zdolnego – wyniki badań

4. Wywiad jako metoda badania ucznia zdolnego – konstruowanie kwestionariusza wywiadu

5. Prezentacja empirycznych charakterystyk uczniów zdolnych Metody

6. Dydaktyka zdolności – główne skierowania

7. Przesłanki skuteczności wychowania zdolnych

8. Nauczyciel ucznia zdolnego

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. A. Góralski (red.): Szkice do pedagogiki zdolności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996

2. T. Lewowicki: Kształcenie uczniów zdolnych. WSiP, Warszawa,1980

3. G. Polya: Odkrycie matematyczne. WNT, Warszawa 1975

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Popek: Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka. UMCS, Lublin 1981

2. B. Hornowski: Rozwój inteligencji i zdolności specjalnych. WSiP, Warszawa 1978

3. T. Giza: Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka

4. J. Łukasiewicz-Wieleba, M. Jabłonowska: Zdolności i twórczość. Wydawnictwo APS Warszawa 2010

5. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Universitas Rediviva, Warszawa 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- praca nad projektem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie projektu: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 0 lub 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.