Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adaptacja dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ADZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adaptacja dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W09 Zna najnowsze wyniki badań dotyczące adaptacji dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły

PEP1_W15 Zna formy i metody pomagania rodzicom i dzieciom przygotować się do zmiany środowiska opiekuńczo – edukacyjnego Wie, jak należy pomóc dzieciom, które źle znoszą okres adaptacyjny

PEP1_U03 Potrafi napisać i zorganizować program adaptacyjny przygotowujący rodziców i dzieci do pobytu w żłobku, przedszkolu i szkole

PEP1_U05 Potrafi prowadzić zajęcia adaptacyjne w przedszkolu i szkole. Potrafi pomóc dzieciom, które źle znoszą okres adaptacyjny

PEP1_K05 Ma właściwy stosunek do dzieci i rodzi-ców, którym trudno jest dostosować się do nowego środowiska wychowawczego i edukacyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Retmaniak-Pikulska
Prowadzący grup: Barbara Retmaniak-Pikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru efektów będzie sprawdzian wiadomości w formie pisemnej. Student będzie musiał wykazać, że:

- zna najczęściej spotykane problemy związane z adaptacją do żłobka, przedszkola i szkoły,

- zna podłoże problemów z adaptacją i wie jak im zapobiec,

- zna formy i metody pomagania dzieciom i rodzicom w przygotowaniu do zmian środowiska opiekuńczo-edukacyjnego,

- potrafi zaplanować i zorganizować dni adaptacyjne,

- potrafi z taktem pedagogicznym nawiązywać kontakt z dziećmi i ich rodzicami.

Literatura:

* Dobry start przedszkolaka - Monika Rościszewska-Woźniak

* Mały uczeń w szkole - Aneta Jegier

* Adaptacja dwulatków - Wychowanie w przedszkolu, maj 2012

* Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej, a problemy związane z adaptacją uczniów - Alicja Korzeniecka-Bonder, Nauczanie początkowe 2006/2007 nr 1

* Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego - Anna Klim-Klimaszewska

* Spotkania adaptacyjne - Anna Kubik, Wychowanie w przedszkolu2004 nr 7

* Z radością do przedszkola - Izabela Kopeć

Uwagi:

W ramach zaliczenia ćwiczeń student jest zobowiązany do:

- obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

- znajomości lektur,

- przygotowania referatu (wypowiedzi na temat adaptacji), przygotowanie scenariusza dni adaptacyjnych,

- pozytywnego zaliczenia sprawdzianu wiadomości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Retmaniak-Pikulska
Prowadzący grup: Barbara Retmaniak-Pikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena przygotowanych scenariuszy dni adaptacyjnych w żłobku/przedszkolu/szkole

Ocena udokumentowania rozmowy z rodzicem dziecka które pozytywnie przeszło proces adaptacji lub przystosowało się do opieki w placówce

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

Blok I – Adaptacja w świecie zwierząt

Blok II – Adaptacja dziecka do żłobka

Blok III – Adaptacja dziecka do przedszkola

Blok IV – Adaptacja dziecka do szkoły

Blok V – Zaburzenia emocjonalne - przyczyny powstania, objawy i zespoły zaburzeń

Literatura:

Obowiązkowa;

D.Al-Khamisy: Obserwacja dziecka w przedszkolu, Warszawa, 2005

A. Brzezińska:Współczesne ujęcie gotowości szkolnej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji.2002

G. Szyling, D. Bronk,J. Dyrda: Poznawanie ucznia. W: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Red.: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

B. Wilgocka-Okoń Gotowość szkolna w perspektywie historycznej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji.2003

Uzupełniająca:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Nauczycielska diagnoza gotowości podjęcia nauki szkolnej, Warszawa 2011

M. Mendel, A. Cieślak: (P)rogi szkoły. W: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Red.: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, pokaz, zadania praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład/ćwiczenia/ laboratorium, warsztaty – 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

Przygotowanie scenariuszy dni adaptacyjnych:15h

Przygotowanie się do rozmowy z rodzicem dziecka: 15h

Sumaryczna liczba punktów: 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Urszula Durlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie programu dni adaptacyjnych pozwalającego rodzicom i dzieciom na przystosowanie się do żłobka, przedszkola lub szkoły

Obserwacja aktywności studentów podczas pracy grupowej

Pełny opis:

Blok I – Adaptacja dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły

1. Czym jest adaptacja dziecka i rodzica do nowego miejsca – żłobka, przedszkola, szkoły

2. Jaki jest jej przebieg

3. Czy i jak można przygotować dziecko do żłobka, przedszkola i szkoły

4. O czym należy pamiętać podczas procesu adaptacji

5. Możliwe zmiany w zachowaniu dziecka podczas adaptacji

Blok II – Emocje i potrzeby dziecka, a także rodzica w procesie adaptacji

Blok III – Wyniki badań przystosowania psychospołecznego dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły

Blok IV – Przygotowanie programu dni adaptacyjnych dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gruszczyk – Kolczyńska, E.,Zielińska, E., Jelinek, J.A. (2013). Starsze przedszkolaki. Kraków: Bliżej przedszkola

Gąstół, A., Jegier A. (2012). Mój złośnik. Warszawa: Difin

Lubowiecka., J. (2000). Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa: WSiP

Stein, A. (2017). Akcja adaptacja. Warszawa: Grupa wydawnicza relacja

Schaffer., H.R. (2014). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN

Wnęk-Joniec, K. (2007). Nie przydeptuj małych skrzydeł. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Literatura uzupełniająca:

Cieszyńska, J.,Korenko M. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne

Uwagi:

Metody kształcenia:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, opracowanie zagadnienia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie programu dni adaptacyjnych:20h

Sumaryczna liczba punktów: 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.