Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w przedszkolach ogólnodostępnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-WZP3c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w przedszkolach ogólnodostępnych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PEP1_W13 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji związanych z obszarem działalności pedagogicznej wybranej specjalności:

- zna strukturę organizacyjną placówki przedszkolnej i wie w jakim celu została ona powołana,

- wie jaka jest organizacja procesu edukacyjnego w placówkach przedszkolnych (klasycznych oraz alternatywnych formach wychowania przedszkolnego),

- zna metody i formy prowadze-nia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w placówkach przedszkolnych,

- zna formy przeprowadzania diagnozy w przedszkolu oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

- wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie w jakich aspektach jest ona najistotniejsza u młodszych i starszych przedszkolaków,

- wie na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu (np. psychologa, logopedy).

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U15 potrafi ocenić przydatność i zastosować typowe metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z wybranymi obszarami działalności pedagogicznej, potrafi podjąć elementarne działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne i ratownicze odpowiednie do potrzeb uczestnika działalności pedagogicznej:

- potrafi samodzielnie poprowadzić zabawę oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze specyfiką pracy w przedszkolu, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć,

- potrafi realizować działalność pedagogiczną w różnych formach wychowania przedszkolnego (przedszkola klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego)

- potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami placówki przedszkolnej,

- potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne,

- potrafi współpracować z rodzicami młodszych i star-szych przedszkolaków.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej:

- charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego dziecka,

- jest odpowiedzialny za powierzone zadania,

- charakteryzuje się kulturą osobistą, potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące dziecka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.