Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w żłobkach - 1 tydz. (20 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-WZP2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w żłobkach - 1 tydz. (20 godz.)
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

K_U09

• potrafi samodzielnie poprowadzić zabawę oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze specyfiką pracy w żłobku, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć

• potrafi realizować działalność pedagogiczną

• potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami placówki

• potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne

• potrafi współpracować z rodzicami dzieci

K_W23

• zna strukturę organizacyjną placówki i wie w jakim celu została ona powołana

• wie jaka jest organizacja procesu edukacyjnego – wychowawczo - opiekuńczego w żłobkach

• zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w żłobkach

• zna formy przeprowadzania obserwacji

• wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie w jakich aspektach jest ona najistotniejsza u małych dzieci

• wie na czym polega praca specjalistów pracujących w żłobku (np. psychologa, logopedy).

K_K04

• charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego dziecka

• jest odpowiedzialny za powierzone zadania

• charakteryzuje się kulturą osobistą,

• potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące dziecka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu praktyki oraz udokumentowanie jej przebiegu. Weryfikacji osiągniętych efektów praktyki odbędzie się na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

1.Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania wybranych placówek opieki nad dzieckiem do lat trzech, ich strukturą organizacyjną, planem działań opiekuńczo –wychowawczych, planami szczegółowymi oraz sposobami ich realizacji.

2.Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka w placówce, m.in. wychowawców, opiekunów, pielęgniarek i innych specjalistów współpracujących z placówką.

3.Poznanie form i metod działań oraz środków stosowanych procesie pracy

z dzieckiem do lat trzech.

4.Opisanie działalności placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech jako struktury

społecznej (misja, wizja placówki, założenia statutowe, współpraca z rodziną

dziecka i ze społecznością lokalną)

5.Poznanie wybranej grupy dzieci poprzez obserwacje dzieci w różnych obszarach aktywności oraz przeprowadzenie wywiadu z wychowawcą, opiekunem.

6.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji

wychowawczo –dydaktycznych w postaci protokołów hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

7.Student jako asystent wychowawcy/opiekuna hospituje zajęcia zgodnie z planami zajęć obowiązujących w placówce oraz wykazuje

gotowość do podejmowania działań opiekuńczych, wychowawczych

i edukacyjnych pod kierunkiem i nadzorem opiekuna praktyk w placówce.

Obserwując zajęcia powinien poznać organizację opieki i przebieg procesu

wychowania i edukacji (zabawa z elementami edukacyjnymi) oraz wspierania

dziecka w jego działaniu.

Uwagi:

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Godziny kontaktowe 20 godzin

Przygotowanie się do zajęć 5 godzin

Przygotowanie dokumentacji praktyki 5 godzin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu praktyki oraz udokumentowanie jej przebiegu. Weryfikacji osiągniętych efektów praktyki odbędzie się na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

1.Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania wybranych placówek opieki nad dzieckiem do lat trzech, ich strukturą organizacyjną, planem działań opiekuńczo –wychowawczych, planami szczegółowymi oraz sposobami ich realizacji.

2.Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka w placówce, m.in. wychowawców, opiekunów, pielęgniarek i innych specjalistów współpracujących z placówką.

3.Poznanie form i metod działań oraz środków stosowanych procesie pracy

z dzieckiem do lat trzech.

4.Opisanie działalności placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech jako struktury

społecznej (misja, wizja placówki, założenia statutowe, współpraca z rodziną

dziecka i ze społecznością lokalną)

5.Poznanie wybranej grupy dzieci poprzez obserwacje dzieci w różnych obszarach aktywności oraz przeprowadzenie wywiadu z wychowawcą, opiekunem.

6.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji

wychowawczo –dydaktycznych w postaci protokołów hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

7.Student jako asystent wychowawcy/opiekuna hospituje zajęcia zgodnie z planami zajęć obowiązujących w placówce oraz wykazuje

gotowość do podejmowania działań opiekuńczych, wychowawczych

i edukacyjnych pod kierunkiem i nadzorem opiekuna praktyk w placówce.

Obserwując zajęcia powinien poznać organizację opieki i przebieg procesu

wychowania i edukacji (zabawa z elementami edukacyjnymi) oraz wspierania

dziecka w jego działaniu.

Uwagi:

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Godziny kontaktowe 20 godzin

Przygotowanie się do zajęć 5 godzin

Przygotowanie dokumentacji praktyki 5 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.