Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-EDW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PE1_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji, przydatną w trakcie realizowania praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych.

PE1_W18 Ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, jako nauczyciela i nauczyciela-specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej, stanowiącą punkt odniesienia przydatną w trakcie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych.

PE1_U07 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej przydatną w trakcie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych.

PE1_U13 W trakcie realizacji praktyk potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, z uwzględnieniem specyfiki wychowania i kształcenia w różnych rodzajach placówek oświatowych.

PE1_U14 W trakcie i po zakończeniu praktyk potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

PE1_U15 W trakcie realizacji praktyk potrafi wykonywać zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji, zgodnie z programem praktyk.

PE1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Na podstawie autorefleksji i opinii opiekunów praktyk dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

PE1_K03 W wyniku realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, dostrzega potrzebę i wartość podejmowania działań pedagogicznych.

PE1_K04 W trakcie i po zakończeniu realizacji praktyk wyraża przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksyjny i etyczny nauczyciela i nauczyciela-terapeuty.

PE1_K08 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne wynikające z zadań praktykanta zawartych w autorskich programach praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Marta Poruszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Marta Poruszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.