Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-TPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W09

- Zna i rozumie genezę teorii wychowania, wybrane teorie wychowania i ich merytoryczną specyfikę, z uwzględnieniem perspektywy nauk humanistycznych i nauk społecznych.

- Zna i rozumie na poziome elementarnym wybrane wykładnie relacji wychowawczej oraz procesu wychowania, w tym ich warunków konstytutywnych.

- Zna i rozumie wybrane zależności między wychowaniem a socjalizacją i enkulturacją.

- Zna i rozumie wybrane społeczne i psychologiczne uwarunkowania relacji wychowawczej i procesu wychowania.

- Zna i rozumie wybrane aksjologiczne sposoby opisu wychowania.

- Zna implikacje praktyczne poszczególnych teorii wychowania.

PE1_W13

- Zna podstawowe subdyscypliny pedagogiki, ich specyfikę merytoryczną oraz tożsamość pedagogiczną.

- Zna i rozumie podstawową terminologię teorii wychowania.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę na z zakresu teoretycznych podstaw wychowania w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

PE1_U08

- Potrafi formułować elementarne interpretacje wybranych problemów wychowawczych i oświatowych, wykorzystując argumenty odwołujące się do różnorodnych perspektyw teoretycznych w pedagogice.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy na temat teoretycznych podstaw wychowania, rozumie potrzebę dokształcania w tym zakresie w kontekście przyszłej pracy zawodowej.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej przyszłej roli zawodowej, uznając wagę wiedzy o teoretycznych podstawach wychowania w działaniu pedagogicznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.