Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki efektywnego uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-TEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki efektywnego uczenia się
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

PEP1_W09

- zna podstawowe teorie uczenia się i sposoby jego intensyfikacji.

- zna techniki podnoszące efektywność czytania z pełnym rozumieniem oraz podstawowe mnemotechniki.

PEP1_W14

- ma podstawową wiedzę o uczniu i nauczycielu jako podmiotach uczących się w rzeczywistości szkoły.

PEP1_U03

- potrafi efektywnie czytać i wykonywać notatki linearne oraz przekazywać tę umiejętność innym.

- potrafi posługiwać się mnemotechnikami, opracowywać własne strategie mnemotechniczne

PEP1_U17

- potrafi animować zainteresowanie uczestników procesów edukacyjnych nową wiedzą na temat uczenia się oraz stosowanymi technikami podnoszenia jego efektywności.

PEP1_K02

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań na rzecz podnoszenia efektywności procesów uczenia się; postrzega je w kategoriach swoich powinności nauczycielskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Ewa Weremczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOŃCOWY TEST wiadomości teoretycznych

2. KRÓTKIE TESTY praktycznych umiejętności zastosowania poznanej techniki szybkiego zapamiętywania

3. PISEMNA PRACA DOMOWA - esej sprawdzający umiejętności tworzenia poprawnej bibliografii i przypisów

Pełny opis:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

- jak zapamiętujemy; historia wiedzy o pamięci; jak funkcjonuje pamięć, główne elementy dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy; patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie; wyobraźnia a wizualizacja

2. Mnemotechniki – zalety/wady

- sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci; Łańcuchowa metoda zapamiętywania

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

- praktyczne wykorzystanie; test pamięci

4. Akronimy (PKO, NBP), akrostychy, rymonimy

- wprowadzenie, zasady konstruowania; wykorzystanie w praktyce

5. System zaczepiania

- wprowadzenie teoretyczne metody, rysunkowy system cyfr

6. System zaczepiania cd.

- rymowany system cyfr; test na posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr

7. System umieszczania

- metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe); metoda drogi do celu

9. Praktyczne wykorzystanie systemu umieszczania – wystąpienia ustne

- teoretyczne podstawy tworzenia wystąpień ustnych, roztargnienie

- ćwiczenia praktyczne – tworzenie wystąpienia przy wykorzystaniu systemów zaczepiania i umieszczania (wystąpienia 5 minutowe)

10. Notowanie linearne i nielinearne – zalety/wady

- historia mowy i druku linearnego; notowanie linearne, słowa – klucze; plusy notowania nielinearnego; mapy myśli – wprowadzenie; zasady konstruowania

11. Praktyczne zastosowanie map myśli - sprawdzian umiejętności; zaliczenie

12. Tworzenie prawidłowej bibliografii i przypisów; praca domowa - esej.

13. Podsumowanie zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Brześkiewicz, Z. W. (1998). Doskonalenie pamięci. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa, Comes

Brześkiewicz, Z. W. (1998). Superpamięć. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa: Comes

Lorayne, H. (2007). Superpamięć dla uczących się. Łódź: Aha!

Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!

Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Przygotowanie eseju - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOŃCOWY TEST wiadomości teoretycznych

2. KRÓTKIE TESTY praktycznych umiejętności zastosowania poznanej techniki szybkiego zapamiętywania

Pełny opis:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

- jak zapamiętujemy; historia wiedzy o pamięci; jak funkcjonuje pamięć, główne elementy dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy; patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie; wyobraźnia a wizualizacja

2. Mnemotechniki – zalety/wady

- sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci; Łańcuchowa metoda zapamiętywania

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

- praktyczne wykorzystanie; test pamięci

4. Akronimy (PKO, NBP), akrostychy, rymonimy

- wprowadzenie, zasady konstruowania; wykorzystanie w praktyce

5. System zaczepiania

- wprowadzenie teoretyczne metody, rysunkowy system cyfr

6. System zaczepiania cd.

- rymowany system cyfr; test na posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr

7. System umieszczania

- metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe); metoda drogi do celu

8. Praktyczne wykorzystanie systemu umieszczania – wystąpienia ustne

- teoretyczne podstawy tworzenia wystąpień ustnych, roztargnienie

- ćwiczenia praktyczne – tworzenie wystąpienia przy wykorzystaniu systemów zaczepiania i umieszczania (wystąpienia 5 minutowe)

9. Notowanie linearne i nielinearne – zalety/wady

- historia mowy i druku linearnego; notowanie linearne, słowa – klucze; plusy notowania nielinearnego; mapy myśli – wprowadzenie; zasady konstruowania

10. Style uczenia się- określanie sposobów uczenia się popularnych wśród uczniowie, ćwiczenia praktyczne- jaki stylem uczenia się charakteryzują się studenci

11. Mnemotechniki a nauka języków obcych- zapoznanie z praktycznymi metodami usprawniającymi naukę języków obcych

12. Tworzenie prawidłowej bibliografii i przypisów; praca domowa - esej.

13. Podsumowanie zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa 

1. Brześkiewicz, Z. W. (1998). Doskonalenie pamięci. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa, Comes

2. Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!

3. Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi

Literatura uzupełniająca

1. Buzan, T. (2007). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

2. Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

3. Łukasiewicz, M. (2011). Jak uczyć się dwa- trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę. Chorzów: Videograf Edukacja.

4. Maruszewski, T. (2004). Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, (red.) J. Strelau, Gdańsk: GWP.

5. Mechło, P. i Grzelak, J. (2012). Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

6. Szyszkowa- Butryn, A. (2011). Jak szybko opanować język obcy? Wybierz metodę najlepszą dla siebie. Warszawa: Samo Sedno.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Przygotowanie eseju - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOŃCOWY TEST wiadomości teoretycznych

2. KRÓTKIE TESTY praktycznych umiejętności zastosowania poznanej techniki szybkiego zapamiętywania

Pełny opis:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

- jak zapamiętujemy; historia wiedzy o pamięci; jak funkcjonuje pamięć, główne elementy dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy; patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie; wyobraźnia a wizualizacja

2. Mnemotechniki – zalety/wady

- sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci; Łańcuchowa metoda zapamiętywania

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

- praktyczne wykorzystanie; test pamięci

4. Akronimy (PKO, NBP), akrostychy, rymonimy

- wprowadzenie, zasady konstruowania; wykorzystanie w praktyce

5. System zaczepiania

- wprowadzenie teoretyczne metody, rysunkowy system cyfr

6. System zaczepiania cd.

- rymowany system cyfr; test na posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr

7. System umieszczania

- metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe); metoda drogi do celu

8. Praktyczne wykorzystanie systemu umieszczania – wystąpienia ustne

- teoretyczne podstawy tworzenia wystąpień ustnych, roztargnienie

- ćwiczenia praktyczne – tworzenie wystąpienia przy wykorzystaniu systemów zaczepiania i umieszczania (wystąpienia 5 minutowe)

9. Notowanie linearne i nielinearne – zalety/wady

- historia mowy i druku linearnego; notowanie linearne, słowa – klucze; plusy notowania nielinearnego; mapy myśli – wprowadzenie; zasady konstruowania

10. Style uczenia się- określanie sposobów uczenia się popularnych wśród uczniowie, ćwiczenia praktyczne- jaki stylem uczenia się charakteryzują się studenci

11. Mnemotechniki a nauka języków obcych- zapoznanie z praktycznymi metodami usprawniającymi naukę języków obcych

12. Tworzenie prawidłowej bibliografii i przypisów; praca domowa - esej.

13. Podsumowanie zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa 

1. Brześkiewicz, Z. W. (1998). Doskonalenie pamięci. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa, Comes

2. Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!

3. Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi

Literatura uzupełniająca

1. Buzan, T. (2007). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

2. Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

3. Łukasiewicz, M. (2011). Jak uczyć się dwa- trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę. Chorzów: Videograf Edukacja.

4. Maruszewski, T. (2004). Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, (red.) J. Strelau, Gdańsk: GWP.

5. Mechło, P. i Grzelak, J. (2012). Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

6. Szyszkowa- Butryn, A. (2011). Jak szybko opanować język obcy? Wybierz metodę najlepszą dla siebie. Warszawa: Samo Sedno.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 18h

Przygotowanie się do zajęć - 12h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Przygotowanie eseju - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 40h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOŃCOWY TEST wiadomości teoretycznych

2. KRÓTKIE TESTY praktycznych umiejętności zastosowania poznanej techniki szybkiego zapamiętywania

Pełny opis:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

- jak zapamiętujemy; historia wiedzy o pamięci; jak funkcjonuje pamięć, główne elementy dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy; patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie; wyobraźnia a wizualizacja

2. Mnemotechniki – zalety/wady

- sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci; Łańcuchowa metoda zapamiętywania

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

- praktyczne wykorzystanie; test pamięci

4. Akronimy (PKO, NBP), akrostychy, rymonimy

- wprowadzenie, zasady konstruowania; wykorzystanie w praktyce

5. System zaczepiania

- wprowadzenie teoretyczne metody, rysunkowy system cyfr

6. System zaczepiania cd.

- rymowany system cyfr; test na posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr

7. System umieszczania

- metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe); metoda drogi do celu

8. Praktyczne wykorzystanie systemu umieszczania – wystąpienia ustne

- teoretyczne podstawy tworzenia wystąpień ustnych, roztargnienie

- ćwiczenia praktyczne – tworzenie wystąpienia przy wykorzystaniu systemów zaczepiania i umieszczania (wystąpienia 5 minutowe)

9. Notowanie linearne i nielinearne – zalety/wady

- historia mowy i druku linearnego; notowanie linearne, słowa – klucze; plusy notowania nielinearnego; mapy myśli – wprowadzenie; zasady konstruowania

10. Style uczenia się- określanie sposobów uczenia się popularnych wśród uczniowie, ćwiczenia praktyczne- jaki stylem uczenia się charakteryzują się studenci

11. Mnemotechniki a nauka języków obcych- zapoznanie z praktycznymi metodami usprawniającymi naukę języków obcych

12. Tworzenie prawidłowej bibliografii i przypisów; praca domowa - esej.

13. Podsumowanie zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa 

1. Brześkiewicz, Z. W. (1998). Doskonalenie pamięci. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa, Comes

2. Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!

3. Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi

Literatura uzupełniająca

1. Buzan, T. (2007). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

2. Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

3. Łukasiewicz, M. (2011). Jak uczyć się dwa- trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę. Chorzów: Videograf Edukacja.

4. Maruszewski, T. (2004). Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, (red.) J. Strelau, Gdańsk: GWP.

5. Mechło, P. i Grzelak, J. (2012). Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

6. Szyszkowa- Butryn, A. (2011). Jak szybko opanować język obcy? Wybierz metodę najlepszą dla siebie. Warszawa: Samo Sedno.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 18h

Przygotowanie się do zajęć - 12h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 40h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOŃCOWY TEST wiadomości teoretycznych

2. KRÓTKIE TESTY praktycznych umiejętności zastosowania poznanej techniki szybkiego zapamiętywania

Pełny opis:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

- jak zapamiętujemy; historia wiedzy o pamięci; jak funkcjonuje pamięć, główne elementy dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy; patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie; wyobraźnia a wizualizacja

2. Mnemotechniki – zalety/wady

- sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci; Łańcuchowa metoda zapamiętywania

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

- praktyczne wykorzystanie; test pamięci

4. Akronimy (PKO, NBP), akrostychy, rymonimy

- wprowadzenie, zasady konstruowania; wykorzystanie w praktyce

5. System zaczepiania

- wprowadzenie teoretyczne metody, rysunkowy system cyfr

6. System zaczepiania cd.

- rymowany system cyfr; test na posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr

7. System umieszczania

- metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe); metoda drogi do celu

8. Praktyczne wykorzystanie systemu umieszczania – wystąpienia ustne

- teoretyczne podstawy tworzenia wystąpień ustnych, roztargnienie

- ćwiczenia praktyczne – tworzenie wystąpienia przy wykorzystaniu systemów zaczepiania i umieszczania (wystąpienia 5 minutowe)

9. Notowanie linearne i nielinearne – zalety/wady

notowanie linearne, słowa – klucze; plusy notowania nielinearnego; mapy myśli – wprowadzenie; zasady konstruowania

10. Style uczenia się- określanie sposobów uczenia się popularnych wśród uczniowie, ćwiczenia praktyczne- jaki stylem uczenia się charakteryzują się studenci

11. Mnemotechniki a nauka języków obcych- zapoznanie z praktycznymi metodami usprawniającymi naukę języków obcych

12. Podsumowanie zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa 

1. Brześkiewicz, Z. W. (1998). Doskonalenie pamięci. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa, Comes

2. Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!

3. Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi

Literatura uzupełniająca

1. Buzan, T. (2007). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

2. Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

3. Łukasiewicz, M. (2011). Jak uczyć się dwa- trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę. Chorzów: Videograf Edukacja.

4. Maruszewski, T. (2004). Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, (red.) J. Strelau, Gdańsk: GWP.

5. Mechło, P. i Grzelak, J. (2012). Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

6. Szyszkowa- Butryn, A. (2011). Jak szybko opanować język obcy? Wybierz metodę najlepszą dla siebie. Warszawa: Samo Sedno.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 18h

Przygotowanie się do zajęć - 12h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Przygotowanie eseju - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 40h

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.