Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-SOE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

PEP1_W03

- ma uporządkowaną wiedzę na temat społecznego wymiaru wychowania i edukacji, szczególnie zorientowaną na zastosowanie praktyczne

PEP1_W06

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w obszarze związanym z działalnością edukacyjną

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U02

- zna zastosowanie poszczególnych teorii wobec określonych kontekstów i zjawisk społecznych. Za pomocą teorii osobowości i temperamentu potrafi opisać człowieka i odnieść się do jego postaw i obserwowanych relacji. Zna również kontekst działalności pedagogicznej w praktycznych działaniach społecznych.

PEP1_U12

- potrafi wypowiadać swoje myśli i opinie w sposób klarowny, czytelny i bardzo konkretny. Nie wstydzi się relacji społecznych i nie unika ich. Jako humanista nie unika możliwości ekspresji swoich postaw i otwartości wobec zjawisk napotykanych w życiu społecznym. W swoich wypowiedziach potrafi w sposób czytelny omawiać kwestie teoretyczne i odnosić się do ich kontekstu społecznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K01

- w sposób niekonfliktowy i niedrażniący potrafi pokazać, że posiada wiedzę i potrafi się nią posługiwać, jest skłonny podnosić swoje umiejętności i dokształcać się w różny sposób. Czyta prasę, czasopisma, książki nie zatrzymuje się jedynie na wiedzy wyciągniętej z Wikipedii, ściagi.pl i codziennej gazety w stylu Metro.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- egzamin zamknięty z częścią otwartą na wykładzie

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- test zaliczeniowy na ćwiczeniach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Zakres zagadnień WYKŁADU:

1.Przedmiot socjologii i socjologii edukacji

2. Socjalizacja jako przedmiot kształtowania człowieka

3. Podstawowe instytucje socjalizacyjne

4. Struktura społeczna. Stratyfikacja a edukacja

5. Nierówności edukacyjne

6. Ideologie edukacyjne

Zakres zagadnień na ĆWICZENIA:

1. Socjalizacja, edukacja i wychowanie w warunkach zmiany społecznej

2. Rodzina i jej funkcje socjalizacyjne i wychowawcze

3. Szkoła jako instytucja społeczna

4. Socjologiczne problemy młodzieży

5. Społeczne uwarunkowania nierówności edukacyjnych

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. M.J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013.

2. M.J. Szymański, Studia i szkice z socjologi edukacji, Łódź 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja dydaktyczna,

- metody aktywizujące

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 20h

Przygotowanie się do egzaminu: 20h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- egzamin zamknięty z częścią otwartą na wykładzie

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- test zaliczeniowy na ćwiczeniach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Zakres zagadnień WYKŁADU:

1.Przedmiot socjologii i socjologii edukacji

2. Socjalizacja jako przedmiot kształtowania człowieka

3. Podstawowe instytucje socjalizacyjne

4. Struktura społeczna. Stratyfikacja a edukacja

5. Nierówności edukacyjne

6. Ideologie edukacyjne

Zakres zagadnień na ĆWICZENIA:

1. Socjalizacja, edukacja i wychowanie w warunkach zmiany społecznej

2. Rodzina i jej funkcje socjalizacyjne i wychowawcze

3. Szkoła jako instytucja społeczna

4. Socjologiczne problemy młodzieży

5. Społeczne uwarunkowania nierówności edukacyjnych

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. M.J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013.

2. M.J. Szymański, Studia i szkice z socjologi edukacji, Łódź 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja dydaktyczna,

- metody aktywizujące

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 20h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 20h

Przygotowanie się do egzaminu: 25h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- egzamin zamknięty z częścią otwartą na wykładzie

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- test zaliczeniowy na ćwiczeniach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Zakres zagadnień WYKŁADU:

1.Przedmiot socjologii i socjologii edukacji

2. Socjalizacja jako przedmiot kształtowania człowieka

3. Podstawowe instytucje socjalizacyjne

4. Struktura społeczna. Stratyfikacja a edukacja

5. Nierówności edukacyjne

6. Ideologie edukacyjne

Zakres zagadnień na ĆWICZENIA:

1. Socjalizacja, edukacja i wychowanie w warunkach zmiany społecznej

2. Rodzina i jej funkcje socjalizacyjne i wychowawcze

3. Szkoła jako instytucja społeczna

4. Socjologiczne problemy młodzieży

5. Społeczne uwarunkowania nierówności edukacyjnych

Literatura:

Zakres zagadnień WYKŁADU:

1.Przedmiot socjologii i socjologii edukacji

2. Socjalizacja jako przedmiot kształtowania człowieka

3. Podstawowe instytucje socjalizacyjne

4. Struktura społeczna. Stratyfikacja a edukacja

5. Nierówności edukacyjne

6. Ideologie edukacyjne

Zakres zagadnień na ĆWICZENIA:

1. Socjalizacja, edukacja i wychowanie w warunkach zmiany społecznej

2. Rodzina i jej funkcje socjalizacyjne i wychowawcze

3. Szkoła jako instytucja społeczna

4. Socjologiczne problemy młodzieży

5. Społeczne uwarunkowania nierówności edukacyjnychOBOWIĄZKOWA:

1. M.J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013.

2. M.J. Szymański, Studia i szkice z socjologi edukacji, Łódź 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja dydaktyczna,

- metody aktywizujące

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 20h

Przygotowanie się do egzaminu: 20h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.