Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PPY1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

PE1_W03

- potrafi scharakteryzować główne kierunki psychologii

PE1_W04

- zna i umie wyjaśnić podstawowe mechanizmy funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań) w relacjach społecznych;

- rozumie metodologię przeprowadzania badań i możliwości interpretacyjne z niej wynikające, zna i rozumie mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego;

- zna przedmiot psychologii

- potrafi scharakteryzować prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka;

- zna podstawowe procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i prawidłowości nimi rządzące, jak również główne teorie osobowości

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- posiada umiejętność analizowania i interpretowania procesów emocjonalno-motywacyjnych jako sił napędowych jednostki

PE1_U03

- potrafi wykorzystać znajomość koncepcji psychologicznych w prezentowaniu zasad oddziaływań pedagogicznych na jednostkę do wyjaśniania funkcjonowania procesów poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych oraz ich zaburzeń

PE1_U08

- posiada umiejętność tworzenia planu uczenia się z wykorzystaniem znajomości procesów uczenia się i pamięci

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- uświadamia sobie potrzebę rozwoju wiedzy pogłębiającej znajomość prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka dla rozwoju osobistego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.