Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

WIEDZA

PEP1_W03

- potrafi scharakteryzować prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka;

PEP1_W14

- zna i umie wyjaśnić podstawowe mechanizmy funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań) w relacjach społecznych;

- zna i rozumie mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego;

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U02

- posiada umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk związanych z różnymi sferami rozwoju psychicznego człowieka;

- potrafi przeanalizować i rozumie mechanizmy problemów wychowawczych, czynniki podtrzymujące istnienie problemu,

- potrafi określić możliwe sposoby rozwiązania problemu;

- potrafi dobrać skuteczny sposób zmiany dezadaptacyjnych postaw społecznych;

- posiada umiejętność analizowania i interpretowania procesów emocjonalno-motywacyjnych jako sił napędowych jednostki;

PEP1_U04

- potrafi wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju psychicznym człowieka;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy o rozwoju człowieka i jego uwarunkowaniach oraz rozumie potrzebę poszerzania tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład: zaliczenie na ocenę - test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia:

Sprawdzian pisemny –pytania otwarte

Zadania praktyczne

Pełny opis:

Wykład:

Definicja psychologii, przedmiot psychologii, podział nauk psychologicznych, metody stosowane w psychologii;

Najważniejsze szkoły i kierunki w psychologii

Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań

Procesy poznawcze: percepcja, uwaga, pamięć, uczenie się, myślenie

Procesy emocjonalno-motywacyjne

Wpływ czynników środowiskowych na kształtowanie osobowości i funkcjonowanie społeczne człowieka

Ja- w rzeczywistości społecznej.

Pojęcie „Ja”. Kształtowanie obrazu samego siebie. Rola obrazu siebie w funkcjonowaniu społecznym człowieka.

Ćwiczenia:

1. Zachowanie dziecka w świetle wybranych koncepcji psychologicznych.

2. Twórczy charakter percepcji.

3. Warunki sprzyjające rozwijaniu wyobraźni. Czynniki ułatwiające zapamiętywanie.

4. Rozwijanie myślenia w praktyce przedszkolnej i szkolnej. Wspomaganie aktywizacji uwagi.

5. Znaczenie procesów emocjonalnych i ich związek z procesami poznawczymi. Jak radzić sobie ze stresem?

6. Potrzeby, jako źródło motywacji. Zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych.

7. Sposoby motywowania do działań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig R.J; Zimbardo P.G. (2006), Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Mietzel, G. (2013). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych.

Strelau, J. Doliński, D. (2011). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych.

Literatura uzupełniająca

Cialdini R.(2001), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Kozielecki, J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Żak.

Maas, V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSIP.

Maruszewski, T (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Godziny kontaktowe:wykład, ćwiczenia: 15+15=30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do egzaminu: 25h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład:

Zaliczenie na ocenę - test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia:

Sprawdzian pisemny – pytania otwarte

Zadania praktyczne

Pełny opis:

wykład

Definicja psychologii, przedmiot psychologii, podział nauk psychologicznych, metody stosowane w psychologii.

Najważniejsze szkoły i kierunki w psychologii

Procesy poznawcze: percepcja, uwaga, pamięć, uczenie się, myślenie, rozwiązywanie problemów.

Procesy emocjonalno-motywacyjne.

Inteligencja.

Wpływ czynników środowiskowych na kształtowanie osobowości i funkcjonowanie społeczne człowieka.

Ja- w rzeczywistości społecznej.

Stres i sytuacje trudne, uwarunkowania odporności na stres.

Ćwiczenia:

1. Zachowanie dziecka w świetle wybranych koncepcji psychologicznych.

2. Twórczy charakter percepcji.

3. Warunki sprzyjające rozwijaniu wyobraźni. Czynniki ułatwiające zapamiętywanie.

4. Rozwijanie myślenia w praktyce przedszkolnej i szkolnej. Wspomaganie aktywizacji uwagi.

5. Znaczenie procesów emocjonalnych i ich związek z procesami poznawczymi. Jak radzić sobie ze stresem?

6. Potrzeby, jako źródło motywacji. Zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych.

7. Sposoby motywowania do działań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig R.J; Zimbardo P.G. (2006), Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Kozielecki, J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Żak

Mietzel, G. (2013). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych.

Strelau, J. Doliński, D. (2011). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych.

Literatura uzupełniająca

Cialdini R.(2001), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Maas, V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSIP.

Maruszewski, T (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA;

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania, dyskusja, analiza lektur

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia: 15+15=30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do egzaminu: 25h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład:

Zaliczenie na ocenę - test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia:

Sprawdzian pisemny – pytania otwarte

Zadania praktyczne

Pełny opis:

wykład

Definicja psychologii, przedmiot psychologii, podział nauk psychologicznych, metody stosowane w psychologii.

Najważniejsze szkoły i kierunki w psychologii

Procesy poznawcze: percepcja, uwaga, pamięć, uczenie się, myślenie, rozwiązywanie problemów.

Procesy emocjonalno-motywacyjne.

Inteligencja.

Wpływ czynników środowiskowych na kształtowanie osobowości i funkcjonowanie społeczne człowieka

Ja- w rzeczywistości społecznej.

Stres i sytuacje trudne. Uwarunkowania odporności na stres.

Ćwiczenia:

1. Zachowanie dziecka w świetle wybranych koncepcji psychologicznych.

2. Twórczy charakter percepcji.

3. Warunki sprzyjające rozwijaniu wyobraźni. Czynniki ułatwiające zapamiętywanie.

4. Rozwijanie myślenia w praktyce przedszkolnej i szkolnej. Wspomaganie aktywizacji uwagi.

5. Znaczenie procesów emocjonalnych i ich związek z procesami poznawczymi. Jak radzić sobie ze stresem?

6. Potrzeby, jako źródło motywacji. Zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych.

7. Sposoby motywowania do działań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig R.J; Zimbardo P.G. (2006), Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Kozielecki, J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Żak

Mietzel, G. (2013). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych.

Strelau, J. Doliński, D. (2011). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych.

Literatura uzupełniająca

Cialdini R.(2001), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Maas, V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSIP.

Maruszewski, T (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA;

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania, dyskusja, analiza lektur

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia: 10+10=20

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Agnieszka Gąstoł, Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Jeden czy wiele wymiarów człowieka? Pytania na jakie odpowiada psychologia.

2. Kim i jaki jest człowiek według różnych koncepcji psychologicznych

4. Mechanizmy odpowiedzialne za zachowanie człowieka

5. Podstawy psychologii:

a) poznania,

b) zachowań,

c) uczenia się,

d) wartościowania,

c) osobowości

7. Metody badawcze w psychologii

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Łukaszewski, W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik psychologiczny (tom I, s. 67-92). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Kurcz, I. (2000). Historia i teorie psychologiczne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom I, s. 25-66). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kozielecki J. (1998). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Obuchowski K. (2001). W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Oficyna Wydawnicza Garmond.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło, Małgorzata Rey
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Jeden czy wiele wymiarów człowieka? Pytania na jakie odpowiada psychologia.

2. Kim i jaki jest człowiek według różnych koncepcji psychologicznych

4. Mechanizmy odpowiedzialne za zachowanie człowieka

5. Podstawy psychologii:

a) poznania,

b) zachowań,

c) uczenia się,

d) wartościowania,

c) osobowości

7. Metody badawcze w psychologii

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Łukaszewski, W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik psychologiczny (tom I, s. 67-92). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Eysenck, H., Eysanck, M. (1998). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? str. 35-46, 47-58, 59-68, 89-98, 99-108, 109-116, 121-132, 143-154, 165-174, 189-196, 197-206, 207-216, 221-234. Gdansk: Gdańskie Wydawnictwo Psyhcologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Kurcz, I. (2000). Historia i teorie psychologiczne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom I, s. 25-66). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kozielecki J. (1998). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Obuchowski K. (2001). W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Oficyna Wydawnicza Garmond.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 10 godz.+ ćwiczenia 10 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie się na ćwiczenia - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład:

- egzamin ustny

Ćwiczenia:

- kolokwium pisemne – pytania otwarte

- obecność na ćwiczeniach – dopuszczalna 1 nieobecność

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

1. Przedmiot naukowych zainteresowań psychologii. Psychologia teoretyczna i stosowana. Dziedziny psychologii.

2. Humanistyczna i społeczno – przyrodnicza orientacja w psychologii. Główne nurty w psychologii. Charakterystyka człowieka według różnych koncepcji psychologicznych: podejście fizjologiczne, podejście psychodynamiczne, podejście behawiorystyczne, podejście poznawcze, podejście humanistyczne.

3. Sporne zagadnienia w psychologii: redukcjonizm, wolna wola czy determinizm, dziedziczność czy środowisko.

4. Czynniki rozwoju psychicznego człowieka: anatomiczno- fizjologiczne podłoże rozwoju psychiki oraz środowiskowe uwarunkowania rozwoju psychicznego jednostki.

5. Aktywność poznawcza: procesy sensoryczne i percepcyjne, pamięć, uwaga, myślenie i rozwiązywanie problemów, język i mowa, uczenie się.

6. Procesy emocjonalno – motywacyjne: właściwości procesów emocjonalnych, inteligencja emocjonalna, regulacyjne funkcje motywacji. Rola motywacji w edukacji.

7. Aktywność społeczna - społeczna interakcja, relacje nauczyciel - dziecko. Spostrzeganie społeczne jako źródło wrażeń dotyczących innych ludzi. Zjawisko samospełniającej się przepowiedni. Atrybucja w spostrzeganiu osób. Wpływ społeczny: konformizm, posłuszeństwo, agresja. Postawy i ich zmiana.

8. Osobowość – struktura i rozwój: obraz samego siebie i obraz świata.

9. Indywidualne możliwości i preferencje uczniów: inteligencja, temperament, styl poznawczy i styl działania.

Ćwiczenia

1. Zachowanie dziecka w świetle wybranych koncepcji psychologicznych.

2. Twórczy charakter percepcji.

3. Czynniki ułatwiające zapamiętywanie. Wspomaganie aktywizacji uwagi.

4. Rozwijanie myślenia w praktyce przedszkolnej i szkolnej. Warunki sprzyjające rozwijaniu wyobraźni.

5. Znaczenie procesów emocjonalnych i ich związek z procesami poznawczymi. Jak radzić sobie ze stresem?

6. Potrzeby jako źródło motywacji. Zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych. Sposoby motywowania do działań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wykład

1. Pilecka, W., Rudkowska, G., Wrona, L. (2005), Podstawy psychologii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej(Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; s. 13- 301)

2. Wadeley, A. Birch, A., Malim, T. (2000), Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN. (Rozdziały: 1, 2, 3; s.9 – 89).

3. Gerrig R.J; Zimbardo P.G. (2006), Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Ćwiczenia

1. Mietzel, G. (2013), Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych. (Rozdział 1.3, s. 24-40; Rozdział 5, s. 185-221; Rozdział 6, s. 222-257; Rozdział 7, s. 258-298; Rozdział 8, s. 299-341)

2. Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C (Rozdział 2, s. 39-65).

Literatura uzupełniająca:

1. Strelau, J., Doliński, D. (2011), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańska: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Tom I).

2. Szewczuk, W. (2000), Podstawy psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja WSSE.

3. Fontana, D. (1995), Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

4. Kozielecki, J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Żak.

5. Obuchowski, K. (2001). W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Oficyna Wydawnicza Garmond.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, pokaz multimedialny, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem - analiza;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.+ ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 25

Przygotowanie się na ćwiczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład:

- egzamin ustny

Ćwiczenia:

- kolokwium pisemne – pytania otwarte

- obecność na ćwiczeniach – dopuszczalna 1 nieobecność

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

1. Przedmiot naukowych zainteresowań psychologii. Psychologia teoretyczna i stosowana. Dziedziny psychologii.

2. Humanistyczna i społeczno – przyrodnicza orientacja w psychologii. Główne nurty w psychologii. Charakterystyka człowieka według różnych koncepcji psychologicznych: podejście fizjologiczne, podejście psychodynamiczne, podejście behawiorystyczne, podejście poznawcze, podejście humanistyczne.

3. Sporne zagadnienia w psychologii: redukcjonizm, wolna wola czy determinizm, dziedziczność czy środowisko.

4. Czynniki rozwoju psychicznego człowieka: anatomiczno- fizjologiczne podłoże rozwoju psychiki oraz środowiskowe uwarunkowania rozwoju psychicznego jednostki.

5. Aktywność poznawcza: procesy sensoryczne i percepcyjne, pamięć, uwaga, myślenie i rozwiązywanie problemów, język i mowa, uczenie się.

6. Procesy emocjonalno – motywacyjne: właściwości procesów emocjonalnych, inteligencja emocjonalna, regulacyjne funkcje motywacji. Rola motywacji w edukacji.

7. Aktywność społeczna - społeczna interakcja, relacje nauczyciel - dziecko. Spostrzeganie społeczne jako źródło wrażeń dotyczących innych ludzi. Zjawisko samospełniającej się przepowiedni. Atrybucja w spostrzeganiu osób. Wpływ społeczny: konformizm, posłuszeństwo, agresja. Postawy i ich zmiana.

8. Osobowość – struktura i rozwój: obraz samego siebie i obraz świata.

9. Indywidualne możliwości i preferencje uczniów: inteligencja, temperament, styl poznawczy i styl działania.

Ćwiczenia

1. Zachowanie dziecka w świetle wybranych koncepcji psychologicznych.

2. Twórczy charakter percepcji.

3. Czynniki ułatwiające zapamiętywanie. Wspomaganie aktywizacji uwagi.

4. Rozwijanie myślenia w praktyce przedszkolnej i szkolnej. Warunki sprzyjające rozwijaniu wyobraźni.

5. Znaczenie procesów emocjonalnych i ich związek z procesami poznawczymi. Jak radzić sobie ze stresem?

6. Potrzeby jako źródło motywacji. Zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych. Sposoby motywowania do działań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wykład

1. Pilecka, W., Rudkowska, G., Wrona, L. (2005), Podstawy psychologii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej(Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; s. 13- 301)

2. Wadeley, A. Birch, A., Malim, T. (2000), Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN. (Rozdziały: 1, 2, 3; s.9 – 89).

3. Gerrig R.J; Zimbardo P.G. (2006), Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Ćwiczenia

1. Mietzel, G. (2013), Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych. (Rozdział 1.3, s. 24-40; Rozdział 5, s. 185-221; Rozdział 6, s. 222-257; Rozdział 7, s. 258-298; Rozdział 8, s. 299-341)

2. Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C (Rozdział 2, s. 39-65).

Literatura uzupełniająca:

1. Strelau, J., Doliński, D. (2011), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańska: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Tom I).

2. Szewczuk, W. (2000), Podstawy psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja WSSE.

3. Fontana, D. (1995), Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

4. Kozielecki, J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Żak.

5. Obuchowski, K. (2001). W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Oficyna Wydawnicza Garmond.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, pokaz multimedialny, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem - analiza;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.+ ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 25

Przygotowanie się na ćwiczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.