Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka ogólna i zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-EOZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka ogólna i zawodowa
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, krytyczna analiza

tekstu) lub odpowiedź ustna w czasie dyżuru; prezentacja; kolokwium. Egzamin końcowy.

Pełny opis:

1. Źródła nakazów moralnych. Geneza etyki. Pojęcie etyki.

2. Etyka deontologiczna. Imperatyw kategoryczny podstawą wyborów moralnych

3. Etyka utylitarystyczna

4. Wzory osobowe

5. Wpływ okoliczności na działania moralne

6. Wartość życia ludzkiego

7. Etyka środowiskowa

8. Stosunek nauczyciela do wartości etycznych.

9. Między solidarnością a odpowiedzialnością

10. Uniwersalizm i relatywizm

Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. T. Nagel, Traf moralny, w: Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 37-53.

4. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

5. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

6. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

7. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998.

Na czas pracy zdalnej mogą pojawić się dodatkowe teksty udostępniane przez prowadzącego w formie elektronicznej

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W03

- Zna genezę etyki i jej ulokowanie w obszarze filozofii, zna podstawowe pojęcia i dystynkcje stosowane w etyce.

PE1_W04

- Zna kluczowe koncepcje etyczne i odnosi je do działalności pedagogicznej.

PE1_W19

- Zna istotę etyki normatywnej, w tym – etyki zawodowej, odnoszącej się do działań człowieka pełniącego określone role zawodowe.

- Charakteryzuje treści i wskazuje filozoficzne i ogólnohumanistyczne źródła zasad etyki zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami etycznymi w celu analizy wybranych problemów etyczno-moralnych współczesnego świata, zwłaszcza tych związanych z rozwojem nauki i techniki, mając na względzie kontekst działalności pedagogicznej.

- Odnosi wiedzę z zakresu etyki ogólnej i zawodowej do dylematów pojawiających się w pracy nauczyciela/pedagoga.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat problemów etycznych ukazanych w kontekście pedagogicznym.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych opinii, stawiając hipotezy i stosując argumentację odnoszącą się do wybranych koncepcji etycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i kompetencji etycznych, dostrzega potrzebę jego podnoszenia w perspektywie rozwoju osobistego i zawodowego.

PE1_K04

- Ma przekonanie o wadze refleksji etycznej i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

PE1_K05

- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje z zaangażowaniem ich rozwiązań.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy pedagogicznej, jest wrażliwy na potrzeby osób potrzebujących wsparcia i pomocy, docenia ich podmiotowość.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

- wykład

- dyskusja

- analiza przypadków

- krytyka tekstu

- praca w grupach

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 15 h

- przygotowanie do egzaminu - 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Helena Ciążela, Karolina Jasser-Borowska, Mateusz Kucz, Piotr Stankiewicz, Włodzimierz Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, krytyczna analiza

tekstu) lub odpowiedź ustna w czasie dyżuru; prezentacja; kolokwium. Egzamin końcowy.

Pełny opis:

1. Źródła nakazów moralnych. Geneza etyki. Pojęcie etyki.

2. Etyka deontologiczna. Imperatyw kategoryczny podstawą wyborów moralnych

3. Etyka utylitarystyczna

4. Wzory osobowe

5. Wpływ okoliczności na działania moralne

6. Wartość życia ludzkiego

7. Etyka środowiskowa

8. Stosunek nauczyciela do wartości etycznych.

9. Między solidarnością a odpowiedzialnością

10. Uniwersalizm i relatywizm

Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. T. Nagel, Traf moralny, w: Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 37-53.

4. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

5. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

6. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

7. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład

- dyskusja

- analiza przypadków

- krytyka tekstu

- praca w grupach

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 25 h

- przygotowanie do egzaminu - 25 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Marcin Pełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, krytyczna analiza

tekstu) lub odpowiedź ustna w czasie dyżuru; prezentacja; kolokwium. Egzamin końcowy.

Pełny opis:

1. Źródła nakazów moralnych. Geneza etyki. Pojęcie etyki.

2. Etyka deontologiczna. Imperatyw kategoryczny podstawą wyborów moralnych

3. Etyka utylitarystyczna

4. Wzory osobowe

5. Wpływ okoliczności na działania moralne

6. Wartość życia ludzkiego

7. Etyka środowiskowa

8. Stosunek nauczyciela do wartości etycznych.

9. Między solidarnością a odpowiedzialnością

10. Uniwersalizm i relatywizm

Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. T. Nagel, Traf moralny, w: Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 37-53.

4. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

5. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

6. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

7. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład

- dyskusja

- analiza przypadków

- krytyka tekstu

- praca w grupach

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 25 h

- przygotowanie do egzaminu - 25 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Helena Ciążela, Bronisław Treger, Włodzimierz Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, krytyczna analiza

tekstu) lub odpowiedź ustna w czasie dyżuru; prezentacja; kolokwium. Egzamin końcowy.

Pełny opis:

1. Źródła nakazów moralnych. Geneza etyki. Pojęcie etyki.

2. Etyka deontologiczna. Imperatyw kategoryczny podstawą wyborów moralnych

3. Etyka utylitarystyczna

4. Wzory osobowe

5. Wpływ okoliczności na działania moralne

6. Wartość życia ludzkiego

7. Etyka środowiskowa

8. Stosunek nauczyciela do wartości etycznych.

9. Między solidarnością a odpowiedzialnością

10. Uniwersalizm i relatywizm

Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. T. Nagel, Traf moralny, w: Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 37-53.

4. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

5. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

6. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

7. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład

- dyskusja

- analiza przypadków

- krytyka tekstu

- praca w grupach

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 25 h

- przygotowanie do egzaminu - 25 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład:

1. Geneza, podstawowe pojęcia i struktura etyki - wprowadzenie.

2. Wybrane problemy z zakresu historii etyki.

3. Główne nurty w obrębie metaetyki – pryncypializm, sytuacjonizm, subiektywizm, relatywizm..

4. Etyka wobec wyzwań współczesności.

5. Etyka życia zawodowego.

Ćwiczenia:

1. Podstawowe zagadnienia etyczne.

2. Analiza wybranych tekstów źródłowych z zakresu i historii etyki.

3. Problematyka odpowiedzialności. Egoizm, altruizm, utylitaryzm i teoria dóbr bezwzględnych.

4. Etyka środowiskowa.

5. Etyka w zawodzie.

Literatura:

Literatura uzupełniająca do wykładu:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, (dowolne wydanie).

2. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996.

3. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

4. J. S. Mill, Utylitaryzm (dowolne wydanie).

5. Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Znak Kraków 2007.

6. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Literatura obowiązkowa do ćwiczeń, wybór fragmentów z:

7. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, tłum. Daniela Gromska, Kraków 1956.

8. Etyka zawodowa, pod red. Adama Sarapaty, Książka i wiedza, 1971.

9. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

10. J. Hołówka, Relatywizm etyczny, PWN, Warszawa 1981.

11. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 1998.

12. T. Kotarbiński, Zasady etyki niezależnej, w: Kierunki filozofii współczesnej, część IV, Filozofia polska, red. J. Pawlak, UMK Toruń 1989.

13. M. Ossowska, Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

14. M. Ossowska, Normy moralne, PWN, Warszawa 1985.

15. M Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, w: Etyka nr 27, 1994, str. 167-195.

16. W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, w: Pisma z etyki i teorii szczęścia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.

17. W. Tyburski, Etyka i ekologia, Toruń 1995.

18. Wartości, etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

Uwagi:

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń - aktywność podczas zajęć lub kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Helena Ciążela, Jarosław Janowski, Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Łukasz Rąb, Włodzimierz Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, krytyczna analiza

tekstu) lub odpowiedź ustna w czasie dyżuru; prezentacja; kolokwium. Pisemny egzamin końcowy, w przypadku niemożliwości przeprowadzenia egzaminu stacjonarnego eseje egzaminacyjne.

Pełny opis:

1. Źródła nakazów moralnych. Geneza etyki. Pojęcie etyki.

2. Etyka deontologiczna. Imperatyw kategoryczny podstawą wyborów moralnych

3. Etyka utylitarystyczna

4. Wzory osobowe

5. Wpływ okoliczności na działania moralne

6. Wartość życia ludzkiego

7. Etyka środowiskowa

8. Stosunek nauczyciela do wartości etycznych.

9. Między solidarnością a odpowiedzialnością

10. Uniwersalizm i relatywizm

Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

4. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

5. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998.

7. W Tyburski, A, Wachowiak, R. Wiśniewski Historia filozofii i etyki do

współczesności 2002. (fragmenty);

8. W. Tyburski, Dzieje myśli etycznej w Polsce Toruń 2000 (fragmenty)

9. J. Woleński, J. Hartmann, Wiedza a etyce, Kraków, 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład

- dyskusja

- analiza przypadków

- krytyka tekstu

- praca w grupach

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 25 h

- przygotowanie do egzaminu - 25 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Rąb
Prowadzący grup: Łukasz Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, krytyczna analiza

tekstu) lub odpowiedź ustna w czasie dyżuru; prezentacja; kolokwium. Egzamin końcowy.

Pełny opis:

Wykład:

1. Geneza, podstawowe pojęcia i struktura etyki - wprowadzenie.

2. Wybrane problemy z zakresu historii etyki.

3. Główne nurty w obrębie metaetyki – pryncypializm, sytuacjonizm, subiektywizm, relatywizm..

4. Etyka wobec wyzwań współczesności.

5. Etyka życia zawodowego.

Ćwiczenia:

1. Podstawowe zagadnienia etyczne.

2. Analiza wybranych tekstów źródłowych z zakresu i historii etyki.

3. Problematyka odpowiedzialności. Egoizm, altruizm, utylitaryzm i teoria dóbr bezwzględnych.

4. Etyka środowiskowa.

5. Etyka w zawodzie.

Literatura:

Literatura uzupełniająca do wykładu:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, (dowolne wydanie).

2. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996.

3. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

4. J. S. Mill, Utylitaryzm (dowolne wydanie).

5. Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Znak Kraków 2007.

6. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Literatura obowiązkowa do ćwiczeń, wybór fragmentów z:

7. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, tłum. Daniela Gromska, Kraków 1956.

8. Etyka zawodowa, pod red. Adama Sarapaty, Książka i wiedza, 1971.

9. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

10. J. Hołówka, Relatywizm etyczny, PWN, Warszawa 1981.

11. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 1998.

12. T. Kotarbiński, Zasady etyki niezależnej, w: Kierunki filozofii współczesnej, część IV, Filozofia polska, red. J. Pawlak, UMK Toruń 1989.

13. M. Ossowska, Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

14. M. Ossowska, Normy moralne, PWN, Warszawa 1985.

15. M Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, w: Etyka nr 27, 1994, str. 167-195.

16. W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, w: Pisma z etyki i teorii szczęścia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.

17. W. Tyburski, Etyka i ekologia, Toruń 1995.

18. Wartości, etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

Na czas pracy zdalnej mogą pojawić się dodatkowe teksty udostępniane przez prowadzącego w formie elektronicznej

Uwagi:

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń - aktywność podczas zajęć, prezentacja

W warunkach pracy zdalnej - aktywność w formie elektronicznej: odpowiedzi na zadane pytania, eseje, ankiety itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.