Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-TRT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PROJEKT zaliczeniowy

2. PROWADZENIE fragmentu autorskiego treningu twórczości

3. PRACA GRUPOWA - Indywidualne zadania w trakcie treningu

Pełny opis:

1. Budowanie samoświadomości - metody niekonwencjonalnego poznawania siebie i innych, odkrywanie swoich zalet i wad, określanie celów, potrzeb, planów

2. Ćwiczenia ekspresji (poprzez różne środki wyrazu – plastyczne, muzyczne, teatralne, literackie), elementy zaczerpnięte z arteterapii, dramy kreatywnej

3. Budowanie klimatu grupowego sprzyjającego tworzeniu (współdziałanie, budowanie zaufania, komunikowanie się, atmosfera grupowa, budowanie emocji filokreatywnych, uczenie się przez zabawę)

4. Stymulowanie motywacji do działań twórczych (motywacji wewnętrznej, potrzeby tworzenia, wytrwałości, znaczenia działań twórczych w życiu człowieka) i rozwijanie wiary we własne możliwości kreacji, dyspozycji autokreacyjnych

5. Przełamywania barier - poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, psychospołecznych – elementy treningu abarietycznego

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań, poszukiwania sprzeczności, ćwiczenia prowadzące do niestandardowego wglądu w rzeczywistość, otwartości na doświadczenie

7. Stymulowanie zdolności poznawczych:

• antycypowania, dokonywania skojarzeń, abstrahowania, klasyfikowania i uogólniania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego (szczególnie myślenie przez analogie);

• stymulowanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia;

8. Ćwiczenia wyobraźni twórczej; twórcze wizualizacje;

9. Twórcze rozwiązywanie problemów. Heurystyki w praktyce edukacyjnej - tworzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu metod i technik rozwiązywania problemów;

10. Projektowanie, realizacja i pokaz grupowych oraz własnych działań twórczych

Literatura:

Góralski, A. (1980). Zadanie Metoda Rozwiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Kujawski, J. (2002). Stymulowanie twórczego myślenia poprzez wykorzystanie technik plastycznych, dramaturgicznych, literackich - ćwiczenia. W: W. Dobrołowicz, M. Karwowski (red.) W stronę kreatywności. Warszawa: Wyd. APS.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994).TROP... Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- pokaz filmu

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki twórczego rozwiązywania problemów

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 45h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 10h

Inne formy pracy - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60h

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.