Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie dziecka do nauki w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie dziecka do nauki w szkole
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W06 ma uszczegółowioną wiedzę z zakresu teorii pedagogicznych dotyczących uwarunkowań rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym przygotowującego się do rozpoczęcia nauki w szkole

PC1_KK_U02 na podstawie poznanych teorii pedagogicznych i psychologicznych potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego, przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole

PC1_KK_U01 posiada co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych teoretycznych perspektyw dotyczących przygotowywania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

PC1_KS_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

PC1_KK_K01 docenia znaczenie wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki wczesnoszkolnej dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Edyta Ćwikła, Agnieszka Gąstoł, Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet, Edyta Ćwikła, Agnieszka Gąstoł, Iwona Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie projektu grupowego zawierającego ćwiczenia wspomagające przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Metody stosowane na zajęciach

1. Metoda warsztatowa.

2. Metody aktywizujące.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Pojęcie przygotowania dziecka do nauki w szkole- jego istota, funkcje, specyfika. Rozwój umiejętności dzieci koniecznych do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

2. Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Rola przedszkola, nauczyciela i rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

4. Rola zabaw dydaktycznych, strategia zadaniowa w edukacji.

5. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokową i słuchową.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Burtowy M, Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole, UAM, Poznań 1992;

2. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programyi metodyka, WSiP, Warszawa 2005.

3.Karczewska J., Kwaśniewska M., Dziecko sześcioletnie w szkole,

Wyd. Ped., ZNP, Kielce 2009;

4.Jegier A., Mały uczeń w szkole, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;

Literatura uzupełniająca:

1.Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków 2010;

2.Merthan B., Zabawy przygotowujące do szkoły, Jedność, Kielce 2004;

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie projektu: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie projektu grupowego zawierającego ćwiczenia wspomagające przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Metody stosowane na zajęciach

1. Metoda warsztatowa.

2. Metody aktywizujące.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Pojęcie przygotowania dziecka do nauki w szkole- jego istota, funkcje, specyfika. Rozwój umiejętności dzieci koniecznych do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

2. Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Rola przedszkola, nauczyciela i rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

4. Rola zabaw dydaktycznych, strategia zadaniowa w edukacji.

5. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokową i słuchową.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Burtowy M, Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole, UAM, Poznań 1992;

2. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programyi metodyka, WSiP, Warszawa 2005.

3.Karczewska J., Kwaśniewska M., Dziecko sześcioletnie w szkole,

Wyd. Ped., ZNP, Kielce 2009;

4.Jegier A., Mały uczeń w szkole, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;

Literatura uzupełniająca:

1.Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków 2010;

2.Merthan B., Zabawy przygotowujące do szkoły, Jedność, Kielce 2004;

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie projektu: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Agnieszka Gąstoł, Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet, Aleksandra Drążkiewicz, Wanda Hajnicz, Mirosława Pleskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie projektu grupowego zawierającego ćwiczenia wspomagające przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Metody stosowane na zajęciach

1. Metoda warsztatowa.

2. Metody aktywizujące.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Pojęcie przygotowania dziecka do nauki w szkole- jego istota, funkcje, specyfika. Rozwój umiejętności dzieci koniecznych do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

2. Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Rola przedszkola, nauczyciela i rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

4. Rola zabaw dydaktycznych, strategia zadaniowa w edukacji.

5. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokową i słuchową.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Burtowy M, Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole, UAM, Poznań 1992;

2. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programyi metodyka, WSiP, Warszawa 2005.

3.Karczewska J., Kwaśniewska M., Dziecko sześcioletnie w szkole,

Wyd. Ped., ZNP, Kielce 2009;

4.Jegier A., Mały uczeń w szkole, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;

Literatura uzupełniająca:

1.Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków 2010;

2.Merthan B., Zabawy przygotowujące do szkoły, Jedność, Kielce 2004;

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie projektu: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie projektu grupowego zawierającego ćwiczenia wspomagające przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

3. Przygotowanie pomocy dydaktycznej wspierającej przygotowanie dziecka do nauki w szkole

Pełny opis:

1.Pojęcie przygotowania dziecka do nauki w szkole- jego istota, funkcje, specyfika. Rozwój umiejętności dzieci koniecznych do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej. (2h)

2. Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. (2h)

3. Skala gotowości szkolnej -SGS i GE-5. (2h)

3. Rola przedszkola, nauczyciela i rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej. (2h)

4. Rola zabaw dydaktycznych, strategia zadaniowa w edukacji. (2h)

5. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokową i słuchową. (2h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Bogdanowicz M., Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej, Harmonia, 2016;

2. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programyi metodyka, WSiP, Warszawa 2005;

3.Jegier A., Mały uczeń w szkole, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;

4.Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków 2010;

Literatura uzupełniająca:

1. Tanajewska A., Nprawa R., Czarnecka L., Dziecko sześcioletnie w szkole - dobry start, Harmonia, Gdańsk 2014;

2. Załęska S., Badanie gotowości szkolnej. Karty diagnostyczne, PWN, Warszawa 2017.

Uwagi:

1. Metoda warsztatowa.

2. Metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 12 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 7 godzin

Przygotowanie projektu: 6 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Aneta Jegier
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet, Agnieszka Gąstoł, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.