Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania rozwoju małego dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PPU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania rozwoju małego dziecka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: TPE, wczesne wspomaganie, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W03

Wymienia i opisuje teorie wyjaśniające rozwój psychoruchowy małego dziecka oraz definiuje pojęcia dotyczące poszczególnych obszarów rozwoju

PC1_KS_W01

Opisuje uwarunkowania rozwoju psychoruchowego małego dziecka, w tym poznawczego, ruchowego, mowy, emocjonalno-społecznego

PC1_KS_W05

Opisuje okresy rozwoju poznawczego, ruchowego, mowy, emocjonalno-społecznego

PC1_KS_U01

Dostrzega zależność między rozwojem poszczególnych sfer/obszarów i ich komponentów dla prawidłowego funkcjonowania małego dziecka

PC1_KS_U04

Potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w celu analizowania i interpretowania przejawów nabywania przez dziecko kompetencji w poszczególnych obszarach funkcjonowania

PC1_KS_K02

Prezentuje aktywną i odpowiedzialną postawę w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.