Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy i pakiety edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PPE3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy i pakiety edukacyjne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie podstawy programowej oraz dostępnych na rynku wydawniczym pakietów edukacyjnych. Ich rolą jest pobudzenie refleksyjnego i krytycznego podejścia w interpretacji zapisów, wyborze pakietu oraz realizacji treści podręcznika podczas zajęć z dziećmi. Zajęcia mają inspirować do podejmowania autorskich projektów dotyczących konstruowania programów i wykorzystywania podręczników w pracy z uczniem edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Podstawa Programowa – cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.

2. Programy edukacyjne – pojęcie programu szkolnego, budowa programu.

Projekt autorskiego programu edukacyjnego – prezentacje.

3. Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym.

4. Ewaluacja podręcznika szkolnego jako narzędzia kompetencji czytelniczych dziecka.

Literatura:

1. Bałachowicz J. (1988). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. WSiP, Warszawa.

2. Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A. (2017), Zrozumieć uczenie się – zmienić wczesną edukację. Wyd. APS, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2016), Konstruowanie autorskich programów wychowania przedszkolnego. W jaki sposób treści zawarte w tej książce pomogą w opracowaniu programu edukacyjnego dla starszych przedszkolaków. W: tegoż, Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Bliżej Przedszkola, Kraków.

4. Klus-Stańska D., Nowicka M. (2013). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Rozdz.I. Czy szkoła rzeczywiście uczy czytać? Wyd. Harmonia, Gdańsk.

5. Sanocka, K. (2012). Stereotypy płci w czytankach – wybrane przykłady zmian zachodzących w polskich szkołach. Dostęp: http://www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl/tl_files/palimpsest/2012-04-23/Pliki%20na%20strone/Sanocka.pdf

6. Skrzypczak, J. (2003). Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań.

7. Witkowska-Tomaszewska A. (2015). Podręcznik jako narzędzie kreowania podmiotowości [w:] Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska, Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Wyd. APS, Warszawa.

8. Zalewska, E. (2009). Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa.

9. Zalewska E. (2009), Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

10. Aktualna Podstawa Programowa edukacji wczesnoszkolnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega: obecność; aktywność; projekt autorskiego programu – praca w grupie, prezentacja; analiza tekstu czytanki i poleceń pod kątem rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci – praca w parze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Agnieszka Łomża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kupiec
Prowadzący grup: Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pracy:

Projektowa, dyskusja, burza mózgów.

Zaliczenie przedmiotu:

Przygotowanie ewaluacji jednego wybranego podręcznika (praca zespołowa)

Pełny opis:

1Program edukacji wczesnoszkolnej. Podstawy teoretyczne tworzenia programów szkolnych (Cele, zadania nauczyciela, treści programowe) .(4h)

3. Metodyka tworzenia autorskich projektów edukacyjnych. Konstrukcja projektu. Metody składania i finansowania autorskich projektów edukacyjnych. Przykłady projektów (5h)

4. (6h) Elementarz, pakiety edukacyjny. (Projekt studencki ewaluacja wybranego podręcznika szkolnego.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2. E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3. E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

5. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

6. Witkowska-Tomaszewska, Podręcznik jako narzędzie kreowania podmiotowości [w:] Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska, Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości, Wyd. APS, Warszawa 2015

Literatura dodatkowa

7. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

8. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Przygotowanie się do zajęć, czytanie lektury (15h)

Przygotowanie się do zajęć (5h)

Przygotowanie projektu (25h)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.