Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

kolokwium pisemne

Pełny opis:

1.Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Zbiory liczbowe. 4h

2.Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Rzymski system zapisu liczb. 2h

3.Pojęcia działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Prawa rozdzielności działań. 2h

4.Zadania matematyczne, klasyfikacje zadań i metody ich rozwiązywania. 3h

5.Figury geometryczne (odcinek, łamana, prosta, półprosta, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt, sześcian, prostopadłościan) i ich klasyfikacje. Przekształcenia geometryczne (symetria osiowa i podobieństwo). Obliczenia obwodów figur. 2h

6.Kolokwium pisemne 2h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Nowik, Co nauczyciel nauczania początkowego powinien wiedzieć. Wyd. Nowik, Opole 1998

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. PWN, 1975

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

D. Klus-Stańska, A.Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 2004 Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa 2005

H. Siwek, Prace z dydaktyki matematyki IV, WSP, Kraków 1996.

K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników I, II, III. Warszawa 2002

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2008

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład uczestniczący, rozwiązywanie zadań i problemów zmierzających do sformułowania definicji i twierdzeń.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 20h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15h

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Małgorzata Cebula-Jackowska, Maria Gallewicz, Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

kolokwium pisemne

Pełny opis:

1.Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Zbiory liczbowe. 4h

2.Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Rzymski system zapisu liczb. 2h

3.Pojęcia działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Prawa rozdzielności działań. 2h

4.Zadania matematyczne, klasyfikacje zadań i metody ich rozwiązywania. 3h

5.Figury geometryczne (odcinek, łamana, prosta, półprosta, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt, sześcian, prostopadłościan) i ich klasyfikacje. Przekształcenia geometryczne (symetria osiowa i podobieństwo). Obliczenia obwodów figur. 2h

6.Kolokwium pisemne 2h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Nowik, Co nauczyciel nauczania początkowego powinien wiedzieć. Wyd. Nowik, Opole 1998

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. PWN, 1975

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

D. Klus-Stańska, A.Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 2004 Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa 2005

H. Siwek, Prace z dydaktyki matematyki IV, WSP, Kraków 1996.

K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników I, II, III. Warszawa 2002

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2008

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład uczestniczący, rozwiązywanie zadań i problemów zmierzających do sformułowania definicji i twierdzeń.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 20h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15h

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Aleksandra Różańska, Joanna Zalewska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- prezentacje

- rozwiązywanie zadań

3. KOMPETENCJE

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

Pełny opis:

1.Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Zbiory liczbowe.

2.Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Rzymski system zapisu liczb.

3.Pojęcia działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Prawa rozdzielności działań.

4.Zadania matematyczne, klasyfikacje zadań i metody ich rozwiązywania.

5.Figury geometryczne (odcinek, łamana, prosta, półprosta, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt, sześcian, prostopadłościan) i ich klasyfikacje. Przekształcenia geometryczne (symetria osiowa i podobieństwo). Obliczenia obwodów figur.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Nowik, Co nauczyciel nauczania początkowego powinien wiedzieć. Wyd. Nowik, Opole 1998

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. PWN, 1975

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

D. Klus-Stańska, A.Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 2004 Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa 2005

H. Siwek, Prace z dydaktyki matematyki IV, WSP, Kraków 1996.

K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników I, II, III. Warszawa 2002

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody pracy: dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, czytanie literatury, rozwiązywanie zadań: 10

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- prezentacje

- rozwiązywanie zadań

3. KOMPETENCJE

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

Pełny opis:

1.Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Zbiory liczbowe.

2.Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Rzymski system zapisu liczb.

3.Pojęcia działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ich własności. Kolejność wykonywania działań.

4.Zadania matematyczne, klasyfikacje zadań i metody ich rozwiązywania.

5.Figury geometryczne (odcinek, łamana, prosta, półprosta, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt, sześcian, prostopadłościan) i ich klasyfikacje. Przekształcenia geometryczne (symetria osiowa i podobieństwo). Obliczenia obwodów figur.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Nowik, Co nauczyciel nauczania początkowego powinien wiedzieć. Wyd. Nowik, Opole 1998

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. PWN, 1975

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

D. Klus-Stańska, A.Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 2004 Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa 2005

H. Siwek, Prace z dydaktyki matematyki IV, WSP, Kraków 1996.

K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników I, II, III. Warszawa 2002

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody pracy: dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 12 h

Przygotowanie się do zajęć, czytanie literatury, rozwiązywanie zadań: 10 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 5 h

Sumaryczna liczba punktów - 1 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.