Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda w edukacji – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PED1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyroda w edukacji – metodyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: WWR, wychowanie przedszkolne, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jak uczyć się przyrody? (4 filmy edukacyjne)

Zastosowanie metod słownych (podających w edukacji przyrodniczej

Metody zabawowe i aktywizujące w edukacji przyrodniczej

Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczej

Ekologiczne projekty edukacyjne (wykorzystanie stron www)

Edukacja o przyrodzie, w przyrodzie i dla przyrody

Projekt „Czysta Polska” – oddziaływanie na lokalne społeczności (Esej na zaliczenie)

Pełny opis:

Metodyka nauczania przyrody. Jak uczyć się przyrody? (4 filmy edukacyjne)

Zastosowanie metod słownych (podających w edukacji przyrodniczej

Metody zabawowe i aktywizujące w edukacji przyrodniczej. Przyroda najbliższej okolicy - wykorzystanie elementów przyrody w edukacji. Znaczenie roślin w Zyciu człowieka. Różnorodność biologiczna i jej znaczenie. Opieka nad zwierzętami domowymi. Uprawa roślin - doświadczenia przyrodnicze

Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczej

Ekologiczne projekty edukacyjne (wykorzystanie stron www)

Edukacja o przyrodzie, w przyrodzie i dla przyrody

Projekt „Czysta Polska” – oddziaływanie na lokalne społeczności (Esej na zaliczenie)

Literatura:

Chauvel, D., Michel, V. (1999). Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. Warszawa: Wyd. Cyklady.

Fiutowska, T. (2003). Smyk się bawi, smyk się śmieje... Autorski program kształcenia i wychowania sześciolatka. Warszawa: Oficyna "ADAM".

Podstawa Programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

A. Korwin-Szymanowska,E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, 2009

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07

Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02

Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone synchronicznie. Wykład z prezentacją multimedialną. trakcie zajęć stosowane będą metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu.

Kryterium zaliczenia stanowią: Kolokwium - udział w dyskusji na temat metod w edukacji przyrodniczej.

Zaliczenie: Esej pt. Projekt „Czysta Polska” – oddziaływanie na lokalne społeczności.

Grupa otrzymała link do zajęc w aplikacji Teams za pomocą USOS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawa programowa

Przyroda ożywiona i nieożywiona

Przyroda w edukacji przedszkolnej

Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

Ślad ekologiczny

4 Filary Edukacji

Zajęcia przyrodnicze w terenie

Pełny opis:

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole ...

* www. kobieta.wp.pl › jak-mowic-zeby-dzieci-sie-uczyly-w-domu-i-w-szkole

5. Policz swój ślad węglowy. Kalkulator ONZ Ci w tym pomoże ...

* smoglab.pl › policz-swoj-slad-weglowy-kalkulator-onz-ci-w-tym-pom...

6. 4 Filary Edukacji literatura: edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli

* www.aps.edu.pl › media › edukacja-środowiskowa-część-praktyczna PDF

Podstawa programowa

Przyroda ożywiona i nieożywiona

Przyroda w edukacji przedszkolnej

Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

Ślad ekologiczny

4 Filary Edukacji

Zajęcia przyrodnicze w terenie

Literatura:

A. Batorczak (red.) Rozwój zrównoważony na co dzień, Visegrad Fund, Warszawa 2017

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

A. Korwin-Szymanowska,E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, 2009

K. Żuchełkowska, Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

Uwagi:

Zajęcia w trybie synchronicznym - linki przesyłane przez e'mail Teams Forms (USOS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Anna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ćwiczenia: ocena końcowa, jest średnią ocen cząstkowych wypracowanych przez studentów działaniami indywidualnym i zespołowymi - w przygotowaniu i prezentacji pozostałym uczestnikom w grupie zajęciowej przydzielonych zadań.

Pełny opis:

Wybrane, podstawowe treści przyrodnicze w obszarze przyrody ożywionej.

Eksperymenty, obserwacje, doświadczenia w edukacji przedszkolnej.

Wybrane treści z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.

Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczej.

Rozwiązania dydaktyczne w edukacji przyrodniczej, z zastosowaniem zróżnicowanych metod dydaktycznych.

Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy, w tym dedykowanych edukacji przyrodniczej stron internetowych.

Literatura:

- Berne I, Zajęcia w terenie. WSiP Warszawa 1984

- Braun D. (2002), Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce.

- Brown S.E. (2005), Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa.

- Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Wyd. Impuls, Kraków, 2009

-Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

-Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

-Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

- Kasperkowiak J., Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

-Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

-Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

-Muchacka, B.(2006). Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków: Wydawnictwo AP

- Nowak J. Integracja sensoryczna -radość dziecka w naturalnym odkrywaniu świata. W Dziecko: sukcesy i porażki. Red. Piwowarski R. Wyd. IBE, Warszawa 2007

- Olechowska, A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wyd. PWN, Warszawa

-Palamer-Kabacińska, E. (2012). Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych. W: E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Edukacja przygodą. Outdoor i AdventureEducation w Polsce: teoria, przykłady, konteksty. Warszawa: Wydawca Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

- Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, UMCS, Lublin, 2009

-Ryszka, R. (2016). Pedagogika przeżyć praktycznie. O innej metodzie pracy grupowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

- Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

-Walter G., „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda . Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004

- Wollman-Mazurkiewicz L., Dziecko w świecie przyrody. Wyd. Impuls, Kraków 1998

- Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Wyd. UJ, Kraków 2006

- Żuchełkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Warto skorzystać:

Przykładowe przewodniki do oznaczania organizmów, które mogą pomóc przyszłemu nauczycielowi rozpoznawanie rośliny i zwierzęta w środowisku przyrodniczym i nie tylko:

- Bellmann H. (2015) Spotkania z przyrodą. Owady. Oficyna wydawnicza Multico

- Bellmann H. (2012) Atlas owadów. Poradnik obserwatora. Wyd. RM, wyd.II

- Blessing K., Langer S., Fladt T., Przyroda i jej tajemnice. Przewodnik dla całej rodziny. Delta W-Z, Warszawa 2010,

- Hryniewicki T. Vademecum Miłośnika Przyrody. Drzewa i krzewy. Oficyna wydawnicza Multico

- Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski, Oficyna wydawnicza Multico

- Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Oficyna wydawnicza Multico

- Liszewska J., Maruszczak M., Meternicka G., Młody obserwator przyrody. Encyklopedia. Multico, Warszawa

- Sudnik-Wójcikowska B. (2011) Rośliny synantropijne. Flora Polski. Oficyna wydawnicza Multico

Uwagi:

zajęcia prowadzone w sposób zdalny z zastosowaniem aplikacji MSTEAMS, zadania, wytyczne umieszczane są w części pliki wspomnianej aplikacji.

2ECTS

15h- godziny kontaktowe

45h - praca własna studenta z materiałami, źródłami celem przygotowania się do wytyczonych zadań w ramach prowadzonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena końcowa, jest średnią ocen cząstkowych wypracowanych przez studentów działaniami indywidualnym i zespołowymi - w przygotowaniu i prezentacji pozostałym uczestnikom w grupie zajęciowej przydzielonych zadań.

Pełny opis:

Wybrane, podstawowe treści przyrodnicze w obszarze przyrody ożywionej.

Eksperymenty, obserwacje, doświadczenia w edukacji przedszkolnej.

Wybrane treści z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.

Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczej.

Rozwiązania dydaktyczne w edukacji przyrodniczej, z zastosowaniem zróżnicowanych metod dydaktycznych.

Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy, w tym dedykowanych edukacji przyrodniczej stron internetowych.

Literatura:

- Berne I, Zajęcia w terenie. WSiP Warszawa 1984

- Braun D. (2002), Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce.

- Brown S.E. (2005), Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa.

- Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Wyd. Impuls, Kraków, 2009

-Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

-Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

-Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

- Kasperkowiak J., Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

-Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

-Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

-Muchacka, B.(2006). Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków: Wydawnictwo AP

- Nowak J. Integracja sensoryczna -radość dziecka w naturalnym odkrywaniu świata. W Dziecko: sukcesy i porażki. Red. Piwowarski R. Wyd. IBE, Warszawa 2007

- Olechowska, A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wyd. PWN, Warszawa

-Palamer-Kabacińska, E. (2012). Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych. W: E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Edukacja przygodą. Outdoor i AdventureEducation w Polsce: teoria, przykłady, konteksty. Warszawa: Wydawca Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

- Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, UMCS, Lublin, 2009

-Ryszka, R. (2016). Pedagogika przeżyć praktycznie. O innej metodzie pracy grupowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

- Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

-Walter G., „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda . Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004

- Wollman-Mazurkiewicz L., Dziecko w świecie przyrody. Wyd. Impuls, Kraków 1998

- Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Wyd. UJ, Kraków 2006

- Żuchełkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Warto skorzystać:

Przykładowe przewodniki do oznaczania organizmów, które mogą pomóc przyszłemu nauczycielowi rozpoznawanie rośliny i zwierzęta w środowisku przyrodniczym i nie tylko:

- Bellmann H. (2015) Spotkania z przyrodą. Owady. Oficyna wydawnicza Multico

- Bellmann H. (2012) Atlas owadów. Poradnik obserwatora. Wyd. RM, wyd.II

- Blessing K., Langer S., Fladt T., Przyroda i jej tajemnice. Przewodnik dla całej rodziny. Delta W-Z, Warszawa 2010,

- Hryniewicki T. Vademecum Miłośnika Przyrody. Drzewa i krzewy. Oficyna wydawnicza Multico

- Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski, Oficyna wydawnicza Multico

- Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Oficyna wydawnicza Multico

- Liszewska J., Maruszczak M., Meternicka G., Młody obserwator przyrody. Encyklopedia. Multico, Warszawa

- Sudnik-Wójcikowska B. (2011) Rośliny synantropijne. Flora Polski. Oficyna wydawnicza Multico

Uwagi:

zajęcia prowadzone w sposób zdalny z zastosowaniem aplikacji MSTEAMS, zadania, wytyczne umieszczane są w części pliki wspomnianej aplikacji.

2ECTS

15h- godziny kontaktowe

45h - praca własna studenta z materiałami, źródłami celem przygotowania się do wytyczonych zadań w ramach prowadzonych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.