Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda w edukacji – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PED1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyroda w edukacji – metodyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: WWR, wychowanie przedszkolne, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Edukacja przyrodnicza w podstawie programowej, programach i dokumentach oświatowych. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Rozwój myślenia dzieci a jego implikacje do poznawania przez dzieci świata przyrody. Badania J. Piageta na temat wyobrażania sobie przez dzieci świata.

Blok 3. Dziecięce pytania (pedagogika pytań S. Szumana). Dziecięce teorie wyjaśniające (koncepcja S. Vosniadou na przykładzie pojmowania przez dzieci wyjaśnień astronomicznych).

Blok 4. Dziecięcy sposób dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata) jako punkt wyjścia do wprowadzania metody naukowej.

Blok 5. Metoda eksperymentu przyrodniczego – zastosowanie techniki jednej grupy i techniki grup równoległych jako zmian w prowadzeniu dzieci do badania świata w sposób naukowy. Inne metody stosowane w trakcie zajęć z zakresu przyrody: pokaz, objaśnienie – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 6. Realizacja podstawowych zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej z uwzględnieniem sposobu poznawania przez dzieci otaczającego świata.

Blok 5. Organizacja kącika przyrodniczego i planowanie zakładania ogrodu przedszkolnego, aby spełniał rolę dydaktyczną.

(kolejność realizacji bloków może być inna)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca:

L. Tuszyńska: Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle , Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07

Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02

Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć stosowane będą metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu ( w tym na łonie natury) i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Kryterium zaliczenia stanowią: zapoznanie się z literaturą przedmiotu i na jej podstawie udział w zajęciach, przygotowanie własnego pomysłu na edukację przyrodniczą oraz kolokwium pisemne końcowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Barbara Retmaniak-Pikulska
Strona przedmiotu: http://www.dzieciecafizyka.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Edukacja przyrodnicza w podstawie programowej, programach i dokumentach oświatowych. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Rozwój myślenia dzieci a jego implikacje do poznawania przez dzieci świata przyrody. Badania J. Piageta na temat wyobrażania sobie przez dzieci świata.

Blok 3. Dziecięce pytania (pedagogika pytań S. Szumana). Dziecięce teorie wyjaśniające (koncepcja S. Vosniadou na przykładzie pojmowania przez dzieci wyjaśnień astronomicznych).

Blok 4. Dziecięcy sposób dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata) jako punkt wyjścia do wprowadzania metody naukowej.

Blok 5. Metoda eksperymentu przyrodniczego – zastosowanie techniki jednej grupy i techniki grup równoległych jako zmian w prowadzeniu dzieci do badania świata w sposób naukowy. Inne metody stosowane w trakcie zajęć z zakresu przyrody: pokaz, objaśnienie – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 6. Realizacja podstawowych zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej z uwzględnieniem sposobu poznawania przez dzieci otaczającego świata.

Blok 5. Organizacja kącika przyrodniczego i planowanie zakładania ogrodu przedszkolnego, aby spełniał rolę dydaktyczną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

Ponieważ zajęcia mają charakter wykładowy w trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Punkty ECTS: 2.00

godziny kontaktowe: 30

realizacja zadań: 20

przygotowanie do egzaminu: 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Edukacja przyrodnicza w podstawie programowej, programach i dokumentach oświatowych. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Rozwój myślenia dzieci a jego implikacje do poznawania przez dzieci świata przyrody. Badania J. Piageta na temat wyobrażania sobie przez dzieci świata.

Blok 3. Dziecięce pytania (pedagogika pytań S. Szumana). Dziecięce teorie wyjaśniające (koncepcja S. Vosniadou na przykładzie pojmowania przez dzieci wyjaśnień astronomicznych).

Blok 4. Dziecięcy sposób dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata) jako punkt wyjścia do wprowadzania metody naukowej.

Blok 5. Metoda eksperymentu przyrodniczego – zastosowanie techniki jednej grupy i techniki grup równoległych jako zmian w prowadzeniu dzieci do badania świata w sposób naukowy. Inne metody stosowane w trakcie zajęć z zakresu przyrody: pokaz, objaśnienie – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 6. Realizacja podstawowych zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej z uwzględnieniem sposobu poznawania przez dzieci otaczającego świata.

Blok 5. Organizacja kącika przyrodniczego i planowanie zakładania ogrodu przedszkolnego, aby spełniał rolę dydaktyczną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

W trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Punkty ECTS: 2

Rozliczenie godzinowe:

godziny kontaktowe: 15 h

przygotowanie się do zajęć: 10 h

przygotowanie zadanych prac: 15 h

przygotowanie do kolokwium: 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru zakładanych efektów będzie egzamin ustny.

Dodatkowo efekty będą mierzone na podstawie wykonania przez studenta prac, typu: plan uprawy / hodowli, program wycieczki / spaceru, scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu przyrodniczego, doświadczenia lub zabawy badawczej / projekt gry przyrodniczej.

Pełny opis:

1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych.

Postawa i umiejętności nauczyciela niezbędne do konstruowania przez dzieci wiedzy przyrodniczej.

3. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych: wycieczka, hodowla, eksperyment, doświadczenie, pokaz, obserwacja, rozmowa. Zalecenia do realizacji.

4. Metoda projektu i jej znaczenie w edukacji przyrodniczej.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata (rozdz. 1)

D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole (rozdz. 3)

M. Studzińska, Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną

S. Elbanowska, Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym (wybrane fragmenty)

Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wydawnictwo IBE

J.H. Helm, G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej

Literatura uzupełniająca:

B. Dymara, S. Michałowski, L. Wollman-Mazurkiewicz, Dziecko w świecie przyrody

B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej

S. Dylak (red.) Przyrodnicze rozumowania najmłodszych, czyli jak uczyć inaczej

E. Arciszewska, S. Dylak (red.), Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia

A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

S. Elbanowska, Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata? (seria)

G. Walter, Żywioły w przedszkolu (seria)

E. Roszyńska, Laboratorium przedszkolaka, "Wychowanie w przedszkolu" 3/2011

E. Roszyńska, Kiedy dzieci badają świat przyrody... [w:] M. Kotarba-Kańczugowska (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody nauczania: wykład, metoda zadań, burza mózgów, rozmowa, dyskusja, praca z tekstem (Jigsaw)

Punkty ECTS: 2

Rozliczenie godzinowe:

godziny kontaktowe: 30 h

przygotowanie zadanych prac: 20 h

przygotowanie do egzaminu: 10 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru zakładanych efektów będzie ustne kolokwium.

Dodatkowo efekty będą mierzone na podstawie wykonania przez studenta prac, typu: plan uprawy / hodowli, program wycieczki / spaceru, scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu przyrodniczego, doświadczenia lub zabawy badawcze.

Pełny opis:

1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych.

Postawa i umiejętności nauczyciela niezbędne do konstruowania przez dzieci wiedzy przyrodniczej.

3. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych: wycieczka, hodowla, eksperyment, doświadczenie, pokaz, obserwacja, rozmowa. Zalecenia do realizacji.

4. Metoda projektu i jej znaczenie w edukacji przyrodniczej.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata (rozdz. 1)

D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole (rozdz. 3)

M. Studzińska, Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną

S. Elbanowska, Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym (wybrane fragmenty)

Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wydawnictwo IBE

J.H. Helm, G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej

Literatura uzupełniająca:

B. Dymara, S. Michałowski, L. Wollman-Mazurkiewicz, Dziecko w świecie przyrody

B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej

S. Dylak (red.) Przyrodnicze rozumowania najmłodszych, czyli jak uczyć inaczej

E. Arciszewska, S. Dylak (red.), Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia

A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

S. Elbanowska, Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata? (seria)

G. Walter, Żywioły w przedszkolu (seria)

E. Roszyńska, Laboratorium przedszkolaka, "Wychowanie w przedszkolu" 3/2011

E. Roszyńska, Kiedy dzieci badają świat przyrody... [w:] M. Kotarba-Kańczugowska (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody nauczania: metoda zadań, burza mózgów, rozmowa, dyskusja, praca z tekstem (Jigsaw)

Punkty ECTS: 2

Rozliczenie godzinowe:

godziny kontaktowe: 15 h

przygotowanie się do zajęć: 10 h

przygotowanie zadanych prac: 15 h

przygotowanie do kolokwium: 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z zadaniami edukacji przyrodniczej. Omówienie dokumentów i przykładowych rozwiązań edukacyjnych w zakresie dostosowania do specjalnych potrzeb edukacyjnych. Przedstawienie, omówienie i przedyskutowanie, naukowych metod poznawania świata przez dziecko. Przykładowe, praktyczne rozwiązania w edukacji przyrodniczej, uwzględniające dostosowania do specjalnych potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Praktyczne zaliczenie przedmiotu, w formie indywidualnej i zespołowej.

Pełny opis:

- Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne, pomoce dydaktyczne.

- Przyroda ożywiona i nieożywiona wybrane zagadnienia.

- Dziecięcy sposób badania i poznawania świata.

- Specjalne potrzeby edukacyjne na tle realizacji edukacji przyrodniczej - przykładowe rozwiązania.

- Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych: wycieczka/ zajęcia w terenie, hodowla, eksperyment, doświadczenie, pokaz, obserwacja, rozmowa. Zalecenia do realizacji. Praktyczne przykłady. Praktyczne przykłady dostosowań.

Literatura:

- Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

- Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata (rozdz. 1)

- Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole (rozdz. 3)

- Kruszewicz A.G., Ptaki w Polsce. Seria spotkania z przyrodą. Oficyna wyd. Multico,

- Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

- Olechowska A., 2017 Specjalne potrzeby edukacyjne. wyd. PWN, Warszawa

- Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

- Zawadzka D., Sławski M., Spotkanie z przyrodą. Las, Oficyna wyd. Multico,

Literatura dodatkowa:

- Walter G., „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

- Wróbel I., Pogoda. Młody obserwator przyrody. Oficyna wyd. Multico,

- Saan A., „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa

- Zagnińska M. (red.) 2014, świat nauki w niezwykłych eksperymentach. Wyd. Jedność, Kilece

Uwagi:

2 ECTS

- 15 godzin kontaktowych wykładów, 15h ćwiczeń

- 10 godzin - praca własna studenta - przygotowanie się do egzaminu

- 20 godzin - praca własna studenta - wykonanie przydzielonych zadań w zespołach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Anna Falkowska
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Edukacja przyrodnicza w podstawie programowej, programach i dokumentach oświatowych. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Rozwój myślenia dzieci a jego implikacje do poznawania przez dzieci świata przyrody. Badania J. Piageta na temat wyobrażania sobie przez dzieci świata.

Blok 3. Dziecięce pytania (pedagogika pytań S. Szumana). Dziecięce teorie wyjaśniające (koncepcja S. Vosniadou na przykładzie pojmowania przez dzieci wyjaśnień astronomicznych).

Blok 4. Dziecięcy sposób dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata) jako punkt wyjścia do wprowadzania metody naukowej.

Blok 5. Metoda eksperymentu przyrodniczego – zastosowanie techniki jednej grupy i techniki grup równoległych jako zmian w prowadzeniu dzieci do badania świata w sposób naukowy. Inne metody stosowane w trakcie zajęć z zakresu przyrody: pokaz, objaśnienie – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 6. Realizacja podstawowych zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej z uwzględnieniem sposobu poznawania przez dzieci otaczającego świata.

Blok 5. Organizacja kącika przyrodniczego i planowanie zakładania ogrodu przedszkolnego, aby spełniał rolę dydaktyczną.

(kolejność realizacji bloków może być inna)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

Ponieważ zajęcia mają charakter wykładowy w trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Punkty ECTS: 2.00

godziny kontaktowe: 30

realizacja zadań: 20

przygotowanie do egzaminu: 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawa programowa

Przyroda ożywiona i nieożywiona

Przyroda w edukacji przedszkolnej

Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

Ślad ekologiczny

4 Filary Edukacji

Zajęcia przyrodnicze w terenie

Pełny opis:

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole ...

* www. kobieta.wp.pl › jak-mowic-zeby-dzieci-sie-uczyly-w-domu-i-w-szkole

5. Policz swój ślad węglowy. Kalkulator ONZ Ci w tym pomoże ...

* smoglab.pl › policz-swoj-slad-weglowy-kalkulator-onz-ci-w-tym-pom...

6. 4 Filary Edukacji literatura: edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli

* www.aps.edu.pl › media › edukacja-środowiskowa-część-praktyczna PDF

Podstawa programowa

Przyroda ożywiona i nieożywiona

Przyroda w edukacji przedszkolnej

Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

Ślad ekologiczny

4 Filary Edukacji

Zajęcia przyrodnicze w terenie

Literatura:

A. Batorczak (red.) Rozwój zrównoważony na co dzień, Visegrad Fund, Warszawa 2017

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

A. Korwin-Szymanowska,E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, 2009

K. Żuchełkowska, Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

Uwagi:

Zajęcia w trybie synchronicznym - linki przesyłane przez e'mail Teams Forms (USOS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Anna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.