Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i adaptacja dziecka do nauki w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PDN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie i adaptacja dziecka do nauki w szkole
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako

uczestniku działalności wychowawczej, edukacyjnej,

opiekuńczej

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach

rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i

wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W07 Zna podstawowe założenia instytucjonalnego

kształcenia i wychowania dziecka w

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_U02 Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i

prostych interpretacji zjawisk

społecznych zachodzących w grupie szkolnej

PCK1_KK_U05 Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i

na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień

z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_K01 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla

prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_U03 Uświadamia sobie potrzebę rozumienia potrzeb

uczniów i poszanowania ich autonomii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła, Ewa Słodownik-Rycaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposób pomiaru:

obecność studenta

aktywność

kolokwium pisemne

Pełny opis:

Przekraczanie progu szkolnego jako ważne wydarzenie w życiu dziecka i jego rodziny.

Gotowość/dojrzałość szkolna dziecka – wyjaśnienie pojęć i jej znaczenie dla dalszej edukacji dziecka.

Sposoby określania gotowości szkolnej.

Konstruowanie narzędzi do określania gotowości szkolnej.

Wspieranie gotowości do nauki czytania i pisania.

Wspieranie gotowości do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych.

Adaptacja dziecka do warunków szkolnych – sposoby jej określania i wspierania.

Literatura:

Obowiązkowa;

D.Al-Khamisy: Obserwacja dziecka w przedszkolu, Warszawa, 2005

A. Brzezińska:Współczesne ujęcie gotowości szkolnej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji.2002

E. Gruszczyk-Kolczyńska:Dojrzałość do nauki matematyki i niszczące konsekwencje rozpoczynania edukacji szkolnej bez takiej dojrzałości. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji.2002

G. Krasowicz-Kupis:Dojrzałość do nauki czytania i pisania. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji.2008

4. G. Szyling, D. Bronk,J. Dyrda: Poznawanie ucznia. W: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Red.: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

B. Wilgocka-Okoń Gotowość szkolna w perspektywie historycznej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji.2003

Uzupełniająca:

1. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Nauczycielska diagnoza gotowości podjęcia nauki szkolnej, Warszawa 2011

2. M. Mendel, A. Cieślak: (P)rogi szkoły. W: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Red.: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Uwagi:

metody kształcenia:

prezentacje, dyskusja,

nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zaliczenia 8

czytanie wskazanych lektur 7

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Edyta Ćwikła, Kamila Kuprowska-Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Obecność i aktywność na zajęciach,

2.Pozytywna ocena z kolokwium ustnego

Pełny opis:

1.Pojęcie przygotowania i adaptacji dziecka do nauki w szkole- jego istota, funkcje, specyfika.

2. Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Rola przedszkola, nauczyciela i rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

4. Rola zabaw dydaktycznych, strategia zadaniowa w edukacji.

5. Rozwój umiejętności dzieci koniecznych do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

6. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokową i słuchową.

Literatura:

1.Burtowy M, Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole, UAM, Poznań 1992;

2. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programyi metodyka, WSiP, Warszawa 2005.

3.Karczewska J., Kwaśniewska M., Dziecko sześcioletnie w szkole,

Wyd. Ped., ZNP, Kielce 2009;

4.Jegier A., Mały uczeń w szkole, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;

5.Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków 2010;

6.Merthan B., Zabawy przygotowujące do szkoły, Jedność, Kielce 2004;

Uwagi:

1.Dyskusja;

2.burza mózgów;

3.zajęcia praktyczne;

4.metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie się do kolokwium ustnego: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Obecność i aktywność na zajęciach,

2.Pozytywna ocena z kolokwium ustnego

Pełny opis:

1.Pojęcie przygotowania i adaptacji dziecka do nauki w szkole- jego istota, funkcje, specyfika.

2. Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Rola przedszkola, nauczyciela i rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

4. Rola zabaw dydaktycznych, strategia zadaniowa w edukacji.

5. Rozwój umiejętności dzieci koniecznych do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

6. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokową i słuchową.

Literatura:

1.Burtowy M, Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole, UAM, Poznań 1992;

2. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programyi metodyka, WSiP, Warszawa 2005.

3.Karczewska J., Kwaśniewska M., Dziecko sześcioletnie w szkole,

Wyd. Ped., ZNP, Kielce 2009;

4.Jegier A., Mały uczeń w szkole, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;

5.Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków 2010;

6.Merthan B., Zabawy przygotowujące do szkoły, Jedność, Kielce 2004;

Uwagi:

1.Dyskusja;

2.burza mózgów;

3.zajęcia praktyczne;

4.metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie się do kolokwium ustnego: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS:1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.