Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nurty i kierunki opieki nad dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-NIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nurty i kierunki opieki nad dzieckiem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC I r. 2 spec.: ERI, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W06 Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej

PC1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży

PC1_KK_W07 Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży

Umiejętności

PC1_KK_U02 Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie

PC1_KK_U05 Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Perkowska-Klejman
Prowadzący grup: Małgorzata Gładkowska, Anna Górka-Strzałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

egzamin ustny

UMIEJĘTNOŚCI

praca semestralna: przygotowanie analizy systemu wsparcia dziecka w wybranym środowisku lokalnym

Pełny opis:

Dziecko, jego rozwój i wychowanie w kontekście różnorodnych modeli teoretycznych i praktyki międzynarodowej.

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Nurty i kierunki w pedagogii.

Opieka i wychowanie w różnych kontekstach socjo-kulturowych.

Opieka jako rodzaj relacji międzyludzkiej – od opieki ubezwłasnowolnienia do opieki - elementu systemu społecznego podtrzymania.

Kierunki zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Zasada odpowiedzialności społecznej i zasada bliskości.

Sytuacja dzieci poza rodziną własną. Zagrożenia i szanse rozwojowe dziecka wychowywanego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rodzinne formy opieki zastępczej. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce.

Formy pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku zamieszkania. Proaktywne i reaktywne strategie pomocy dziecku i rodzinie.

Wykluczenie społeczne rodziny jako zagrożenie rozwoju dziecka.

Obszary naznaczenia i odrzucenia dziecka.

Trajektoria dzieciństwa naznaczonego biedą.

Model „szkoły opiekuńczej” (szkolny system wsparcia dziecka i rodziny).

Blok powtórzeniowy

Literatura:

Głowacka B, Pilch T. (red.), Dzieci gorszych szans. W. 2001

Kawula St., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń 1999.

Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. W. 1998.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków 2009

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice 2010

Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Toruń 2013

Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. W. 2004

Olearczyk T., Sieroctwo i osamotnienie. Kraków 2008

Phillips J., Troska. W. 2009

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011.

Węgierski Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym. Toruń 2006

Wosik – Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Lublin 2011.

Do zaliczenia na ćwiczeniach:

Odrowąż-Coates A. Fatamorgana Saudyjskiej przestrzeni kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków 2015. Rozdział I do s. 60.

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. Nurty pedagogii. Kraków2011. Fragmenty.

Smolińska-Theiss B. Dzieciństwo jako status społeczny. Warszawa 2014. Fragmenty.

Smolińska-Theiss B. Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków 2013. Fragmenty.

Lektura:

Dejna D. Amisze. Toruń 2012.

lub ewentualnie: Miscavige Hill, Ofiarowana, Kraków 2013.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Refleksyjna analiza treści wykładów. Analiza informacji zawartych na oficjalnych stronach internetowych lokalnych instytucji pracujących z dzieckiem i rodziną.

Przygotowanie samodzielnej wypowiedzi w formie eseju.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowa: 15h ćwiczenia oraz 30h wykładów

przygotowanie się do egzaminu: 10h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Januszewska, Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Marta Kulesza, Anna Odrowąż-Coates
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

egzamin ustny

UMIEJĘTNOŚCI

praca semestralna: przygotowanie analizy systemu wsparcia dziecka w wybranym środowisku lokalnym

Pełny opis:

Dziecko, jego rozwój i wychowanie w kontekście różnorodnych modeli teoretycznych i praktyki międzynarodowej.

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Nurty i kierunki w pedagogii.

Opieka i wychowanie w różnych kontekstach socjo-kulturowych.

Opieka jako rodzaj relacji międzyludzkiej – od opieki ubezwłasnowolnienia do opieki - elementu systemu społecznego podtrzymania.

Kierunki zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Zasada odpowiedzialności społecznej i zasada bliskości.

Sytuacja dzieci poza rodziną własną. Zagrożenia i szanse rozwojowe dziecka wychowywanego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rodzinne formy opieki zastępczej. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce.

Formy pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku zamieszkania. Proaktywne i reaktywne strategie pomocy dziecku i rodzinie.

Wykluczenie społeczne rodziny jako zagrożenie rozwoju dziecka.

Obszary naznaczenia i odrzucenia dziecka.

Trajektoria dzieciństwa naznaczonego biedą.

Model „szkoły opiekuńczej” (szkolny system wsparcia dziecka i rodziny).

Blok powtórzeniowy

Literatura:

Głowacka B, Pilch T. (red.), Dzieci gorszych szans. W. 2001

Kawula St., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń 1999.

Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. W. 1998.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków 2009

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice 2010

Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Toruń 2013

Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. W. 2004

Olearczyk T., Sieroctwo i osamotnienie. Kraków 2008

Phillips J., Troska. W. 2009

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011.

Węgierski Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym. Toruń 2006

Wosik – Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Lublin 2011.

Do zaliczenia na ćwiczeniach:

Odrowąż-Coates A. Fatamorgana Saudyjskiej przestrzeni kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków 2015. Rozdział I do s. 60.

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. Nurty pedagogii. Kraków2011. Fragmenty.

Smolińska-Theiss B. Dzieciństwo jako status społeczny. Warszawa 2014. Fragmenty.

Smolińska-Theiss B. Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków 2013. Fragmenty.

Lektura:

Dejna D. Amisze. Toruń 2012.

lub ewentualnie: Miscavige Hill, Ofiarowana, Kraków 2013.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Refleksyjna analiza treści wykładów. Analiza informacji zawartych na oficjalnych stronach internetowych lokalnych instytucji pracujących z dzieckiem i rodziną.

Przygotowanie samodzielnej wypowiedzi w formie eseju.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowa: 15h ćwiczenia oraz 30h wykładów

przygotowanie się do egzaminu: 10h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit, Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Dagmara Boruc, Tadeusz Kott, Marianna Marek-Ruka, Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Egzamin pisemny.

Ćwiczenia:

- Kolokwium końcowe;

-ocena wypowiedzi ustnej w trakcie prowadzonych zajęć w skali 1-5 punktów;

-ocena w trakcie obserwacji pracy grupowej w skali od 1-5 punktów.

Pełny opis:

Wykład:

- Wybrane nurty i kierunki opieki nad dzieckiem w Polsce i na świecie.

- Opieka i wychowanie dzieci w kontekście przemian społecznych.

- Rodzinne formy opieki zastępczej.

- Instytucjonalne formy opieki i wychowania dzieci.

- Opieka nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie.

- Dzieciństwo w świetle przemian społecznych.

Ćwiczenia:

- Wybrane metody i formy pracy z dzieckiem i rodziną.

- Analiza systemu wsparcia dziecka w wybranym środowisku lokalnym.

- Projektowanie działań profilaktycznych w wybranych środowisku wychowawczym.

- Model „szkoły opiekuńczej” (szkolny system wsparcia dziecka i rodziny).

- Strategie pomocy dziecku w sytuacjach kryzysowych w rodzinie.

- Sposoby rozwijania zainteresowań u dzieci.

Literatura:

Kawula St., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń 1999.

Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. W. 1998.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków 2009

Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Toruń 2013

Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. W. 2004

Olearczyk T., Sieroctwo i osamotnienie. Kraków 2008

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. Nurty pedagogii. Kraków2011. Fragmenty.

Phillips J., Troska. W. 2009

Smolińska-Theiss B. Dzieciństwo jako status społeczny. Warszawa 2014. Fragmenty.

Smolińska-Theiss B. Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków 2013. Fragmenty

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV.

Węgierski Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym. Toruń 2006

Wosik – Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Lublin 2011.

.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

Godziny kontaktowe np. wykład: 12 ćwiczenia: 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 30

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Anna Odrowąż-Coates, Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

egzamin ustny

UMIEJĘTNOŚCI

praca semestralna: przygotowanie analizy systemu wsparcia dziecka w wybranym środowisku lokalnym

Pełny opis:

Dziecko, jego rozwój i wychowanie w kontekście różnorodnych modeli teoretycznych i praktyki międzynarodowej.

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Nurty i kierunki w pedagogii.

Opieka i wychowanie w różnych kontekstach socjo-kulturowych.

Opieka jako rodzaj relacji międzyludzkiej – od opieki ubezwłasnowolnienia do opieki - elementu systemu społecznego podtrzymania.

Kierunki zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Zasada odpowiedzialności społecznej i zasada bliskości.

Sytuacja dzieci poza rodziną własną. Zagrożenia i szanse rozwojowe dziecka wychowywanego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rodzinne formy opieki zastępczej. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce.

Formy pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku zamieszkania. Proaktywne i reaktywne strategie pomocy dziecku i rodzinie.

Wykluczenie społeczne rodziny jako zagrożenie rozwoju dziecka.

Obszary naznaczenia i odrzucenia dziecka.

Trajektoria dzieciństwa naznaczonego biedą.

Model „szkoły opiekuńczej” (szkolny system wsparcia dziecka i rodziny).

Blok powtórzeniowy

Literatura:

Głowacka B, Pilch T. (red.), Dzieci gorszych szans. W. 2001

Kawula St., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń 1999.

Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. W. 1998.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków 2009

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice 2010

Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Toruń 2013

Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. W. 2004

Olearczyk T., Sieroctwo i osamotnienie. Kraków 2008

Phillips J., Troska. W. 2009

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011.

Węgierski Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym. Toruń 2006

Wosik – Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Lublin 2011.

Do zaliczenia na ćwiczeniach:

Odrowąż-Coates A. Fatamorgana Saudyjskiej przestrzeni kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków 2015. Rozdział I do s. 60.

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. Nurty pedagogii. Kraków2011. Fragmenty.

Smolińska-Theiss B. Dzieciństwo jako status społeczny. Warszawa 2014. Fragmenty.

Smolińska-Theiss B. Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków 2013. Fragmenty.

Lektura:

Dejna D. Amisze. Toruń 2012.

lub ewentualnie: Miscavige Hill, Ofiarowana, Kraków 2013.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Refleksyjna analiza treści wykładów. Analiza informacji zawartych na oficjalnych stronach internetowych lokalnych instytucji pracujących z dzieckiem i rodziną.

Przygotowanie samodzielnej wypowiedzi w formie eseju.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowa: 15h ćwiczenia oraz 30h wykładów

przygotowanie się do egzaminu: 10h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit, Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Opieka i wychowanie w różnych kontekstach socjo-kulturowych.

Opieka jako rodzaj relacji międzyludzkiej – od opieki ubezwłasnowolnienia do opieki - elementu systemu społecznego podtrzymania.

Kierunki zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Zasada odpowiedzialności społecznej i zasada bliskości.

Sytuacja dzieci poza rodziną własną. Zagrożenia i szanse rozwojowe dziecka wychowywanego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rodzinne formy opieki zastępczej. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce.

Formy pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku zamieszkania. Proaktywne i reaktywne strategie pomocy dziecku i rodzinie.

Wykluczenie społeczne rodziny jako zagrożenie rozwoju dziecka.

Obszary naznaczenia i odrzucenia dziecka.

Trajektoria dzieciństwa naznaczonego biedą.

Model „szkoły opiekuńczej” (szkolny system wsparcia dziecka i rodziny).

Blok powtórzeniowy

Literatura:

Głowacka B, Pilch T. (red.), Dzieci gorszych szans. W. 2001

Kawula St., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń 1999.

Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. W. 1998.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków 2009

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 24

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 20

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 59

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Socjalizacja i edukacja a rozwój w środowisku

Pełny opis:

Nurty i kierunki w pedagogii.

Opieka i wychowanie w różnych kontekstach socjo-kulturowych.

Socjalizacja i ideologia.

Prawa dziecka.

Style rodzicielstwa.

Teoria systemow bioekologicznych U. Bronfenbrennera.

Plec dziecka a socjalizacja.

Teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera.

Dwujezycznosc i inne kapitaly dziecka.

Opieka jako rodzaj relacji międzyludzkiej – od opieki ubezwłasnowolnienia do opieki - elementu systemu społecznego podtrzymania.

Kierunki zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Zasada odpowiedzialności społecznej i zasada bliskości.

Sytuacja dzieci poza rodziną własną. Zagrożenia i szanse rozwojowe dziecka wychowywanego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rodzinne formy opieki zastępczej. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce.

Literatura:

Anna Odrowąż-Coates, Michał Kwiatkowski (red.) Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych. The future of education and society through the eyes of social researchers. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2014.

Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

Odrowąż-Coates, A. Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno- kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji, Impuls, Kraków 2015

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Refleksyjna analza treści wykładów. Analiza informacji zawartych na oficjalnych stronach internetowtych lokalnych instytucji pracujących z dzieckiem i rodziną.

Przygotowanie samodzielnej wypowiedzi w formie eseju.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

prace pisemne wymagajace refleksyjnosci i pracy samodzielnej, prace w grupie

24 godzin kontaktowych

30 godzin przygotowanie do zajęć

30 godzin przygotowanie prac pisemnych, lektury i 5 przygotowanie do egzaminu

ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna, Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak, Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Nurty i kierunki w pedagogii.

Opieka i wychowanie w różnych kontekstach socjo-kulturowych.

Socjalizacja i ideologia.

Prawa dziecka.

Style rodzicielstwa.

Teoria systemow bioekologicznych U. Bronfenbrennera.

Plec dziecka a socjalizacja.

Teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera.

Dwujezycznosc i inne kapitaly dziecka.

Opieka jako rodzaj relacji międzyludzkiej – od opieki ubezwłasnowolnienia do opieki - elementu systemu społecznego podtrzymania.

Kierunki zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Zasada odpowiedzialności społecznej i zasada bliskości.

Sytuacja dzieci poza rodziną własną. Zagrożenia i szanse rozwojowe dziecka wychowywanego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rodzinne formy opieki zastępczej. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce.

Literatura:

Anna Odrowąż-Coates, Michał Kwiatkowski (red.) Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych. The future of education and society through the eyes of social researchers. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2014.

Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

Odrowąż-Coates, A. Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno- kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji, Impuls, Kraków 2015

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Refleksyjna analza treści wykładów. Analiza informacji zawartych na oficjalnych stronach internetowtych lokalnych instytucji pracujących z dzieckiem i rodziną.

Przygotowanie samodzielnej wypowiedzi w formie eseju.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

prace pisemne wymagajace refleksyjnosci i pracy samodzielnej, prace w grupie

24 godzin kontaktowych

30 godzin przygotowanie do zajęć

30 godzin przygotowanie prac pisemnych, lektury i 5 przygotowanie do egzaminu

ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska, Katarzyna Szostakowska, Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Szostakowska, Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.