Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MWF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych

praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

III ROK ASKn-EW

WIEDZA

PE1 _W23

- posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1 _U09

- posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

PE1 _U11

- potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08

- przywiązuje dużą wagę do znajomości dydaktycznych podstaw własnych działań pedagogicznych, programów nauczania i pakietów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania na etapie wczesnej edukacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Parzęcka
Prowadzący grup: Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski, Katarzyna Smolińska, Beata Szurowska
Prowadzący grup: Edyta Fornalik, Anna Jaworska, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, cele nauczania i wychowania uczniów w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

2. Organizacja nauczania i wychowania uczniów, plany nauczania w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

4. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów okresowo zwolnionych z zajęć.

5. Specyfika kontroli i oceny wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bielski J., (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls

2. Nitecka -Walerych A.(2007). (red..) Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

4. Strzyżewski S., (1997). Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Warszawa: WSiP

5. Trześniowski R., (1972). Gry i zabawy ruchowe. Warszawa

6. Tatarczuk J., (2004). Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Literatura uzupełniająca:

1. Bondarowicz M., (1997). Zabawy w grach sportowych Warszawa

Uwagi:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne

- scenariusze zajęć

2. UMIEJĘTNOŚCI

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Knittel, Lucyna Milewska-Moneta, Jolanta Parzęcka
Prowadzący grup: Michał Knittel, Lucyna Milewska-Moneta, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- kolokwium pisemne

- przygotowanie scenariusza zajęć

- przeprowadzenie zajęć na zaliczenie

- protokoły z hospitacji

Pełny opis:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, cele nauczania i wychowania uczniów w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

2. Organizacja nauczania i wychowania uczniów, plany nauczania w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i higiena ćwiczących - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

4. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów okresowo zwolnionych z zajęć.

5. Specyfika kontroli i oceny wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bielski J., (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls

2. Nitecka -Walerych A.(2007). (red..) Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

4. Strzyżewski S., (1997). Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Warszawa: WSiP

5. Trześniowski R., (1972). Gry i zabawy ruchowe. Warszawa

6. Tatarczuk J., (2004). Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Literatura uzupełniająca:

1. Bondarowicz M., (1997). Zabawy w grach sportowych Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż

Nakład pracy studenta:

1. Uczestnictwo z zajęciach - 15 godzin

2. Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Punkty ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska, Jolanta Parzęcka, Marek Siwicki
Prowadzący grup: Beata Gawrońska-Orłowska, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- przygotowanie scenariusza zajęć

- przeprowadzenie zajęć na zaliczenie

Pełny opis:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, cele nauczania i wychowania uczniów w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

2. Organizacja nauczania i wychowania uczniów, plany nauczania w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

4. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów okresowo zwolnionych z zajęć.

5. Specyfika kontroli i oceny wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej

Literatura:

1. Bielski J., (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls

2. Nitecka -Walerych A.(2007). (red..) Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

4. Strzyżewski S., (1997). Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Warszawa: WSiP

5. Trześniowski R., (1972). Gry i zabawy ruchowe. Warszawa

6. Tatarczuk J., (2004). Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Literatura uzupełniająca:

7. Bondarowicz M., (1997). Zabawy w grach sportowych Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż

Nakład pracy studenta:

1. Uczestnictwo z zajęciach - 15 godzin

2. Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Punkty ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Beata Gawrońska-Orłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, cele nauczania i wychowania uczniów w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

2. Organizacja nauczania i wychowania uczniów, plany nauczania w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

4. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów okresowo zwolnionych z zajęć.

5. Specyfika kontroli i oceny wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej

Literatura:

1. Bielski J., (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls

2. Nitecka -Walerych A.(2007). (red..) Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

4. Strzyżewski S., (1997). Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Warszawa: WSiP

5. Trześniowski R., (1972). Gry i zabawy ruchowe. Warszawa

6. Tatarczuk J., (2004). Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Literatura uzupełniająca:

7. Bondarowicz M., (1997). Zabawy w grach sportowych Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż

Nakład pracy studenta:

1. Uczestnictwo z zajęciach - 15 godzin

2. Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Punkty ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, cele nauczania i wychowania uczniów w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

2. Organizacja nauczania i wychowania uczniów, plany nauczania w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

4. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów okresowo zwolnionych z zajęć.

5. Specyfika kontroli i oceny wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej

Literatura:

1. Bielski J., (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls

2. Nitecka -Walerych A.(2007). (red..) Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

4. Strzyżewski S., (1997). Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Warszawa: WSiP

5. Trześniowski R., (1972). Gry i zabawy ruchowe. Warszawa

6. Tatarczuk J., (2004). Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Literatura uzupełniająca:

7. Bondarowicz M., (1997). Zabawy w grach sportowych Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż

Nakład pracy studenta:

1. Uczestnictwo z zajęciach - 15 godzin

2. Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Punkty ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachnio, Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Katarzyna Błachnio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wychowania fizycznego w różnych grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Ocenie podlega:

- aktywność podczas zajęć

- opracowanie scenariusza zajęć z zakresu wychowania fizycznego oraz przeprowadzenie zajęć pokazowych;

Pełny opis:

Treści ćwiczeń:

1. Charakterystyka podstawowych pojęć związanych z wychowaniem zdrowotnym i fizycznym.

2. Podstawy wiedzy z anatomii człowieka.

3. Podstawy wiedzy dotyczące postaw ciała, wad postawy oraz korekcji postaw ciała na różnych etapach rozwoju dziecka.

4. Relaksacja z elementami jogi dla dzieci – trening uważności.

5. Funkcje aktywności ruchowej.

6. Wpływ wychowania fizycznego i zdrowotnego na jakość życia ruchowej.

7. Zabawa jako forma aktywności ruchowej.

8. Metody oraz formy stosowane w wychowaniu fizycznym.

9. Zasady nauczania (dydaktyczno-wychowawczo).

10. Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci.

11. Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego i zdrowotnego na różnych etapach rozwoju dziecka.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988

2. Gniewkowski W., Wlaźnik K., Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991

3. Strzyżewski S., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996

4. Romanowska A., Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Wyd. Korepetytor, Płock 2000

5. Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I., Postawa ciała, jej wady i korekcja, Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów 2004

6. Kutzner-Kozińska M., Proces korygowania wad postawy. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego, AWF, Warszawa 2004

7. Gruszczyk-Kolczyńska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Bliżej Przedszkola, Kraków 2014

8. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu, Bliżej Przedszkola, Kraków 2012

9. Gruszczyk-Kolczyńska E., Starsze przedszkolaki, Bliżej Przedszkola, Kraków 2016

10. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 200

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bondarowicz M., Owczarek S., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996

2. Snel E., Uważność i spokój żabki, wyd. CoJaNaTo, Warszawa 2010

3. Jakubik-Hajdukiewicz, Joga dla dzieci. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, wyd. KOS, Katowice 2009

4. Jakubik-Hajdukiewicz, Joga dla całej rodziny, wyd. Vivante, Białystok 2015

5. Zawitkowski P., Mamo Tato co ty na to? I nauka i draka, czyli jak zadbać o zdrowie przedszkolaka i uczniaka, wyd. Marceli Szpak, Warszawa 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- mini wykład

- dyskusja dydaktyczna

- praca w zespołach

- praca indywidualna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe -15h

Przygotowanie do zajęć - 5h

Przygotowanie do zaliczania - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wychowania fizycznego w różnych grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Ocenie podlega:

- aktywność podczas zajęć

- opracowanie scenariusza zajęć z zakresu wychowania fizycznego oraz przeprowadzenie zajęć pokazowych;

Pełny opis:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, cele nauczania i wychowania uczniów w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

2. Organizacja nauczania i wychowania uczniów, plany nauczania w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

4. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów okresowo zwolnionych z zajęć.

5. Specyfika kontroli i oceny wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej

Literatura:

1. Bielski J., (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls

2. Nitecka -Walerych A.(2007). (red..) Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

4. Strzyżewski S., (1997). Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Warszawa: WSiP

5. Trześniowski R., (1972). Gry i zabawy ruchowe. Warszawa

6. Tatarczuk J., (2004). Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Literatura uzupełniająca:

7. Bondarowicz M., (1997). Zabawy w grach sportowych Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż

Nakład pracy studenta:

1. Uczestnictwo z zajęciach - 15 godzin

2. Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Punkty ECTS: 1

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zawieszeniem zajęć, proszę o przygotowanie i zebranie oraz przesłanie do mnie (w zwartej formie – tak jak ustaliliśmy na pierwszych zajęciach ) konspektów zajęć na wyznaczony (wybrany) profil zajęć 45 minutowych (rodzaj gier i zabaw). Proszę uwzględnić w szerszej formie: wątek pogadanki o tematyce zdrowotnej (w konspekcie), poszerzyć opis wybranych gier i zabaw do części głównej zajęć, opisać wybrane elementy do części wstępnej oraz końcowej zajęć. Rezygnujemy z oczywistych powodów z fotografii z prowadzonych zajęć (proszę je zastąpić rysunkami czy zdjęciami wybranymi z literatury). Na każdym konspekcie proszę o nazwiska osób, które go przygotowały. Całość przedstawią mi w przesłanej formie osoby do tego zadania wybrane na pierwszych zajęciach. Proszę o kontakt z jedną z tych osób (albo starościną grupy) – najlepiej mail i telefon, w celu wymiany szczegółowych informacji. Konspekt będzie podstawą uzyskania zaliczenia (oceny) z przedmiotu.

STUDENTKI OTRZYMAŁY ZALICZENIE I OCENY NA PODSTAWIE ZESTAWIONEGO W MINI MONOGRAFIE ZBIORU KONSPEKTÓW DO ZAJĘĆ, KTÓRE PRAKTYCZNIE NIE MOGŁY SIE ODBYĆ. PLIKI PDF DO WGLĄDU NA PLATFORMIE ONE DRIVE "DR MAREK SIWICKI"

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msiwicki_aps_edu_pl/EoPULzrGTNJEsXSX-V5MZ5IBjqEY7OXEfrN3mn5Wujzd8g?e=pvLb1W

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Ilona Jaworska, Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.