Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MSW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie opieki i wychowania

PCK1_KK_U02

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych

PCK1_KK_U03

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą

PCK1_KK_K02

Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Frekwencja

Odrabianie zadanych prac domowych

Aktywny udział w zajęciach

Test sprawdzający podstawową wiedzę

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują:

1. Wprowadzenie w terminologię pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Zapoznanie się z instytucjami, gdzie jest realizowana.

2. Psychologia rozwojowa i dostosowane do niej oddziaływania pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

3. Sztuka mówienia dziecku NIE

4. Konieczność doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych

5. Rola rodziny w życiu każdego człowieka. Budowanie więzi z najbliższymi

6. Przeżywanie, wyrażanie i radzenie sobie z emocjami i uczuciami

7. Poszukiwanie sensu życia, jego norm i wartości

8. Siła miłości

9. Wielka moc bajek

10. Jak wychować szczęśliwe rodzeństwo

11. Kara

12 Nagroda i pochwała

13. Oddziaływanie profilaktyczne w domu i szkole

14. Rola mediów w wychowaniu

15. Wspólny czas z dzieckiem

16. Kształtowanie charakteru dziecka

17. Rozmowy na temat seksualności

18. Wychowanie w szkole

19. Współpraca pedagoga z rodzicami

20. Motywowanie rodziców do współpracy

Literatura:

Literatura owbowiązkowa:

Gajewska, G. (2009). Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki. Zielona Góra: Gaja.

Badora, S. (2009). Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego.

Faber, A. i Mazlish, E. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina.

Literatura uzupełniająca:

Faber, A. i Mazlish, E. (1994). Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (1995). Rodzenstwo bez rywalizacji. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2000). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2015). JJak być rodzicem, jakim zawsze chciałeć być. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.

Zych, W. (1993). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Częstochowa: WSP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, praca w grupach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach, odgrywanie i omawianie scenek

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Frekwencja

Aktywny udział w zajęciach

Przygotowanie 2 scenariuszy warsztatów

Przeprowadzenie 2 warsztatów

Pełny opis:

Semestr zimowy

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Co to jest metodyka; charakterystyka placówek opiekuńczo-wychowawczych

3. Zasady tworzenia warsztatów i pisania scenariuszy

4. Podstawowe informacje z zakresy psychologii rozwojowej (jakie tematy warto poruszyć na każdym etapie rozwoju)

PIERWSZY CYKL WARSZTATÓW

5. Warsztat 1 - integracja

6. Warsztat 2 - lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie, czyli patologie życia w klasie

7. Warsztat 3 - ściąganie, podpowiadanie, wagary, czyli o uczciwości wobec siebie i innych

8. Warsztat 4 - jak się uczyć efektywnie

9. Warsztat 5 - inny nie znaczy gorszy - zajęcia o tolerancji

10. Warsztat 6 - savoir vivre w życiu codziennym

11. Warsztat 7 - ojczyzna, patriotyzm, honor, Polak, człowieczeństwo - hasła (nie)modne

12. Warsztat 8 - wolontariat - sztuka dawania siebie innym

13. Warsztat 9 - emocje i uczucia - jak je wyrażać, jak rozpoznawać, jak sobie z nimi radzić

14. Warsztat 10 - przegląd twórczości dla dzieci i młodzieży

15. Podsumowanie pierwszego cyklu warsztatów

Semestr letni

1. Metodyka pracy z osobą dorosłą

2. Zasady pedagogiczne, cele i wartości w wychowaniu

DRUGI CYKL WARSZTATÓW

3. Warsztat 1 - rola rodziny w życiu każdego człowieka. Budowanie więzi z najbliższymi

4. Warsztat 2 - motywowanie rodziców do współpracy, czyli o konieczności doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych

5. Warsztat 3 - sztuka mówienia dziecku "nie"

6. Warsztat 4 - kara i konsekwencja

7. Warsztat 5 - nagroda i pochwała

8. Warsztat 6 - wartość czasu spędzanego wspólnie z dzieckiem

9. Warsztat 7 - jak wychować szczęśliwe rodzeństwo?

10. Warsztat 8 - jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy?

11. Warsztat 9 - oddziaływanie profilaktyczne w domu i szkole

12. Warsztat 10 - rola mediów w wychowaniu

13. Warsztat pracy młodego pedagoga cz. 1

14. Warsztat pracy młodego pedagoga cz. 2

15. Podsumowanie semestru

Literatura:

Literatura owbowiązkowa:

Gajewska, G. (2009). Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki. Zielona Góra: Gaja.

Badora, S. (2009). Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego.

Faber, A. i Mazlish, E. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina.

Literatura uzupełniająca:

Faber, A. i Mazlish, E. (1994). Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (1995). Rodzenstwo bez rywalizacji. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2000). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2015). JJak być rodzicem, jakim zawsze chciałeć być. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.

Zych, W. (1993). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Częstochowa: WSP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, praca w grupach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach, odgrywanie i omawianie scenek

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie warsztatu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Renata Gardian-Miałkowska, Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

Forma zaliczenia: praca pisemna - semestr zimowy; końcowe kolokwium pisemne - semestr letni.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Semestr I.

Przedmiot i podstawowe zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej

Pojęcie opieki i wychowania oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej

Aspekty prawne działalności opiekuńczo-wychowawczej

Sylwetka osobowościowa nauczyciela, wychowawcy, opiekuna

Warsztat pracy wychowawcy: dokumentacja (formalna i nieformalna);

Zdobywanie informacji w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach wychowawczych i poprawczych

Praca opiekuńczo-wychowawcza z wykorzystaniem elementów kulturo terapii i arteterapii.

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa . Charakterystyka dziecka sierocego

Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym

Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Semestr II.

Nowa rola nauczyciela w pedagogice opiekuńczej

Ubogie i głodne dzieci – problemem opiekuńczym

Opiekuńcza rola szkoły - partnerstwo edukacji i pomocy społecznej

Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

Partnerstwo edukacyjne w szkole a realizacje jej funkcji opiekuńczych

Rola samorządności uczniowskiej.

Diagnoza jako podstawa szkolnego programu profilaktyki

Rola pedagoga szkolnego

Wychowawca i zespół wychowawców w warunkach placówki oświatowej.

Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej

Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie

Specyfika pracy w bursie szkolnej

Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne – cele i zadania

Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach wsparcia dziennego

Krajoznawstwo i turystyka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Kolonie i zimowiska. Drużyny harcerskie, obozy i wycieczki

Dzieci ulicy. Praktyka streetworkingu

Problematyka respektowania intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej

Problem przemocy i wykorzystywania seksualnego

Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej

Opis inicjatyw na przykładzie Projektu „Świat Dobrej Przyszłości”

Literatura:

Andrzejewski M., Domy na piasku, czyli rzecz o sieroctwie społecznym, Media Rodzina, Poznań 1997

Biedroń M., Prokosz M., (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.

Brągiel J., Badora S., (red.): Formy opieki. Wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, UO, Opole 2010.

Gajewska G., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Scenariusze zajęć wychowawczych. Gaja. Zielona Góra 2007

Grzegorzewska M., Listy do Młodego Nauczyciela, WSPS, Warszawa, 1989.

Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.

Kamińska U., Zranione dzieciństwo – wychowankowie domu dziecka mówią, Katowice 2000

Maślanka M.; Bidul. Warszawa 2004

Paszkiewicz A., Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Difin, Warszawa 2014.

Wosik-Kawala D. (red.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, UMCS, Lublin 2011.

Zieja E., Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z., (red.,). KK PWSZ,

Jelenia Góra, 2003

Zintegrowany model kulturo terapii młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Panasiuk B., Skwarek J., (red.) WSZiA, Zamość, 2013

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). (wybór artykułów)

Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) (wybór artykułów)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (wybór artykułów)

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody interaktywne, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe 60

Opracowywanie prac pisemnych, prezentacji 30

Sumaryczna liczba godzin: 90

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Eliza Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Wykład: Uczestnictwo w dyskusji; egzamin pisemny

Ćwiczenia: Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu; przygotowywanie prezentacji na wybrany temat z zakresu przedmiotu; prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach, kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Wykład:

1. Przedmiot i podstawowe zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Nauczyciel – wychowawcą, opiekunem.

3. Pojęcie opieki i wychowania oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej.

4. Zdobywanie informacji w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

5. Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne – cele i zadania.

6. Wychowawca i zespół wychowawców w warunkach placówki oświatowej.

Ćwiczenia:

1. Sylwetka osobowościowa nauczyciela, wychowawcy, opiekuna

2. Wsparcie społeczne, pomoc, opieka, wychowanie

3. Priorytety i zasady wg których jest budowany nowy system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem. System wsparcia rodziny w oparciu o nowe ustawodawstwo

Wybrane metody pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

4. Metodyka pracy wychowawczej, wsparcia i opieki w instytucjach opiekuńczych i instytucjach interwencji kryzysowej

5. Praca opiekuńczo-wychowawcza w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

6. Nowe tendencje w dziedzinie opieki w Polsce na tle rozwiązań europejskich.

7. Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym w latach 1989-2014.

8. Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjonalnych formach opieki zastępczej

9. Organizacja pomocy i opieki wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

10. Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

11. Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach wychowawczych i poprawczych, pedagogika ulicy

12. Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach wsparcia dziennego

13. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie

14. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych: świetlica szkolna i zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły

15. Kolonie i zimowiska. Drużyny harcerskie, obozy i wycieczki jako miejsca pracy opiekuńczo-wychowawczej

Literatura:

Biedroń, M., Prokosz, M., Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001;

Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2005.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, WSiP, Warszawa, 1995.

Gajewska G., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, PEKW Gaja, Zielona Góra 2005.

Górecka, H. Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001;

Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003.

Kępski Cz. (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Kolankiewicz, M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998;

Łobocki M., ABC wychowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Łobocki M., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Lublin 1991;

Vopel K., Poradnik dla prowadzących grupy: teoria i praktyka zabaw interakcyjnych, Jedność, Kielce 2003.

Uwagi:

Udział w ćwiczeniach 15g.

Przygotowanie się do zajęć, czytanie lektur 30g.

Przygotowanie projektu i prezentacja wyników pracy 25g.

Konsultacje 5g.

Suma godzin: 75g. [75/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Eliza Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Wykład: kolokwium (MS Forms)

Ćwiczenia: frekwencja, aktywny udział w zajęciach

Na czas trwania kwarantanny:

Zapoznawanie się z materiałem przesyłanym mailowo oraz wykonywanie wyznaczonych zadań

Pełny opis:

Wykład:

1. Przedmiot i podstawowe zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej

2. Sylwetka osobowościowa dobrego nauczyciela – opiekuna - wychowawcy

3. Zasady pedagogiczne, cele i wartości w wychowaniu (warsztat)

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ:

4. Zasady działalności opiekuńczo-wychowawczej - przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem (13.03.2020)

5. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej - przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem (20.03.2020)

6. Charakterystyka metod pracy w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (cz.1) - przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem (27.03.2020)

7. Charakterystyka metod pracy w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (cz.2) - przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem (3.04.2020)

8. Zaliczenie i podsumowanie zajęć - kolokwium z wykorzystaniem platformy MS Forms (17.04.2020)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie w terminologię pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, zapoznanie z warunkami zaliczenia przedmiotu

2. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami

3. Rola wychowania w życiu człowieka

4. Wielka moc bajek

5. Jak wychować szczęśliwe rodzeństwo?

6. Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej

7. Przeżywanie, wyrażanie i radzenie sobie z emocjami i uczuciami

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ:

17.03.2020 - Przesłanie prezentacji wraz z komentarzem na maila grupy studentów. W prezentacji znajdują się także zagadnienia do przemyślenia oraz zadania do wykonania (które należy przesłać mailowo do wykładowcy)

Tematy:

8. Rozwiązywanie konfliktów i zachowania asertywne

9. Kształtowanie charakteru dziecka i jego umiejętności społecznych

24.03.2020 - Przesłanie prezentacji wraz z komentarzem na maila grupy studentów. W prezentacji znajdują się także zagadnienia do przemyślenia oraz zadania do wykonania (które należy przesłać mailowo do wykładowcy)

Tematy:

10. Kara i konsekwencja

11. Nagroda i pochwała

31.03.2020 - Przesłanie prezentacji wraz z komentarzem na maila grupy studentów. W prezentacji znajdują się także zagadnienia do przemyślenia oraz zadania do wykonania (które należy przesłać mailowo do wykładowcy)

Tematy:

12. Wspólny czas z dzieckiem

13. Rola mediów w wychowaniu

7.04.2020 - Przesłanie prezentacji wraz z komentarzem na maila grupy studentów. W prezentacji znajdują się także zagadnienia do przemyślenia oraz zadania do wykonania (które należy przesłać mailowo do wykładowcy)

Tematy:

14. Rozmowy na temat seksualności

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajewska, G. (2001). Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Kamińska, U. (2003). Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gajewska, G. (2009). Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki. Zielona Góra: Gaja.

Literatura uzupełniająca:

Faber, A. i Mazlish, E. (1994). Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (1995). Rodzenstwo bez rywalizacji. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2000). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2015). Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeć być. Poznań: Media Rodzina.

Zych, W. (1993). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Częstochowa: WSP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, praca w grupach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach, odgrywanie i omawianie scenek,

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point z komentarzem, materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidulane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sprawdzenie wiedzy z wykorzystaniem platformy MS Forms.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Ćwiczenia: frekwencja, aktywny udział w zajęciach, odrabianie prac wysyłanych mailowo (w ramach kształcenia na odległość)

Wykład: kolokwium (przeprowadzone z wykorzystaniem MS Forms)

Pełny opis:

ZDALNA REALIZACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

1. Przedmiot i podstawowe zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej; Sylwetka osobowościowa dobrego nauczyciela – opiekuna - wychowawcy - Prezentacja PowerPoint opatrzona komentarzami przesłana elektronicznie 28.03. na adres mailowy grupy.

2. Zasady pedagogiczne, cele i wartości w wychowaniu; zasady działalności opiekuńczo-wychowawczej - Prezentacja PowerPoint opatrzona komentarzami przesłana elektronicznie 28.03. na adres mailowy grupy.

3. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej - Prezentacja PowerPoint opatrzona komentarzami przesłana elektronicznie 5.04. na adres mailowy grupy.

4. Charakterystyka metod pracy w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych; podsumowanie zajęć - WYKŁAD PROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY MS TEAMS (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a016f4e72437f490d898fd2ee0b243109%40thread.tacv2/conversations?groupId=1b7737ca-5f94-4d02-a9da-c30db40ee3cc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86); termin zgodnie z planem (17.05.2020 15.45-18.10)

Ćwiczenia:

Zdalna realizacja ćwiczeń - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są

w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zajęcia prowadzone w formie asynchronicznej - MS Teams oraz pocztę USOS.

Zaliczenie:

Na zaliczenie ćwiczeń będą składały się wykonane prace domowe, zadawane podczas każ-dych zajęć wysłane do prowadzącego na maila pk52544@aps.edu.pl do 20.05.2020.

2020-04-04 – Kara i konsekwencja. Rola wychowania w życiu człowieka. Materiały wraz z komentarzem zostały wysłane na maila grupy aps.reso@gmail.com przez pocztę USOS.

Zadaniem studentów było zapoznanie się z przesłanymi materiałami opatrzonymi komentarzem wyjaśniającym. W ramach pracy domowej studenci mają stworzyć kodeks zasad, zgodnie z informacjami, które otrzymali w materiałach. W celu utrwalenia wiedzy na te-mat konsekwencji zadaniem studentów jest wypisać 5 rodzajów konsekwencji do wybranej sytuacji.

2020-04-05 Wielka moc bajek. Wspólny czas z dzieckiem. Prezentacja oraz materiały zostały wysłane na maila grupy aps.reso@gmail.com przez pocztę USOS. Zadaniem stu-dentów jest zapoznanie się z wysłanymi materiałami opatrzonymi komentarzem oraz napi-sanie bajki psychoedukacyjej na podstawie informacji zawartych w przesłanym materiale.

Zajęcia 26.04. 2020 oraz 17.05. 2020 odbędą się na platformie MS TEAMS w terminach synchronicznych do dat zajęć podanych w systemie USOS. Studenci otrzymali informację o zajęciach na maila grupowego oraz link do kanału.

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a78e3383ab5cb4b998f3ecd14f6ae8f61%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b1ca5510-6f16-428b-be37-a4172a052aa2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

2020-04-26 13:15 : 15:40 – Nagroda i pochwała. Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej. Jak wychować szczęśliwe rodzeństwo. Wspólny czas z dzieckiem. Zadanie dla studentów: Napisz dwa przykłady zdań stanowczych i uprzejmych jednocześnie, które są jednym z narzędzi Pozytywnej Dyscypliny. Ćwiczenie dawania dzieciom pochwał opisu-jących

( w czasie trwania zajęć).

2020-05-17 13:15 : 15:40 Rozwiązywanie konfliktów i zachowania asertywne. Przeżywa-nie, wyrażanie i radzenie sobie z emocjami i uczuciami. Kształtowanie charakteru dziecka oraz jego umiejętności społecznych. Omówienie zajęć na których ćwiczymy z dziećmi umiejętności społeczne (Trening Umiejętności Społecznych oraz zajęcia socjoterapeutycz-ne). Zadanie dla studentów podczas trwania zajęć – ćwiczenie wprowadzania umiejętności społecznych krok po kroku.

Tematyka ćwiczeń:

1. Zasady, kary konsekwencje. Rola wychowania w życiu człowieka.

2. Wielka moc bajek. Wspólny czas z dzieckiem.

3. Nagroda i pochwała. Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej. Jak wycho-wać szczęśliwe rodzeństwo. Wspólny czas z dzieckiem.

4. Rozwiązywanie konfliktów i zachowania asertywne. Przeżywanie, wyrażanie i radzenie sobie z emocjami i uczuciami. Kształtowanie charakteru dziecka oraz jego umiejętności społecznych. Omówienie rodzajów zajęć na których ćwiczymy z dziećmi umiejętności spo-łeczne

( Trening Umiejętności Społecznych oraz socjoterapia).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajewska, G. (2001). Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Kamińska, U. (2003). Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gajewska, G. (2009). Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki. Zielona Góra: Gaja.

Literatura uzupełniająca:

Faber, A. i Mazlish, E. (1994). Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (1995). Rodzenstwo bez rywalizacji. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2000). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2015). Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeć być. Poznań: Media Rodzina.

Zych, W. (1993). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Częstochowa: WSP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykłady:

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point z komentarzem, materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ćwiczenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, praca w grupach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach, odgrywanie i omawianie scenek, odrabianie prac domowych przesyłanych mailowo.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 24

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko, Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.