Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MPR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji przyrodniczej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07

Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02

Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru zakładanych efektów będzie ustne kolokwium.

Dodatkowo efekty będą mierzone na podstawie wykonania przez studenta prac, typu: plan uprawy / hodowli, program wycieczki / spaceru, scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu przyrodniczego, doświadczenia lub zabawy badawczej / projekt gry przyrodniczej.

Pełny opis:

1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych.

Postawa i umiejętności nauczyciela niezbędne do konstruowania przez dzieci wiedzy przyrodniczej.

3. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych: wycieczka, hodowla, eksperyment, doświadczenie, pokaz, obserwacja, rozmowa. Zalecenia do realizacji.

4. Metoda projektu i jej znaczenie w edukacji przyrodniczej.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata (rozdz. 1)

D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole (rozdz. 3)

M. Studzińska, Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną

S. Elbanowska, Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym

E. Arciszewska, S. Dylak (red.), Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia

J.H. Helm, G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej

Literatura uzupełniająca:

B. Dymara, S. Michałowski, L. Wollman-Mazurkiewicz, Dziecko w świecie przyrody

B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej

S. Dylak (red.) Przyrodnicze rozumowania najmłodszych, czyli jak uczyć inaczej

Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wydawnictwo IBE

A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

S. Elbanowska, Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata? (seria)

G. Walter, Żywioły w przedszkolu (seria)

E. Roszyńska, Laboratorium przedszkolaka, "Wychowanie w przedszkolu" 3/2011

E. Roszyńska, Kiedy dzieci badają świat przyrody... [w:] M. Kotarba-Kańczugowska (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody nauczania: metoda zadań, burza mózgów, rozmowa, dyskusja, praca z tekstem (Jigsaw)

Punkty ECTS: 3.

Rozliczenie godzinowe:

godziny kontaktowe: 30 h

przygotowanie do zajęć: 10 h

przygotowanie zadanych prac: 20 h

przygotowanie do kolokwium: 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru zakładanych efektów będzie ustne kolokwium.

Dodatkowo efekty będą mierzone na podstawie wykonania przez studenta prac, typu: plan uprawy / hodowli, program wycieczki / spaceru, scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu przyrodniczego, doświadczenia lub zabawy badawczej / projekt gry przyrodniczej.

Pełny opis:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

Blok 2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych.

Postawa i umiejętności nauczyciela niezbędne do konstruowania przez dzieci wiedzy przyrodniczej.

Blok 3. Metoda projektu i jej znaczenie w edukacji przyrodniczej.

Blok 4. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych: wycieczka, hodowla, eksperyment, doświadczenie, pokaz, rozmowa.

Blok 5. Opracowanie i realizacja zagadnień wychowania przyrodniczego na zajęciach dydaktycznych.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata (rozdz. 1)

D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole (rozdz. 3)

M. Studzińska, Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną

S. Elbanowska, Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym

E. Arciszewska, S. Dylak (red.), Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia

J.H. Helm, G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej

Literatura uzupełniająca:

B. Dymara, S. Michałowski, L. Wollman-Mazurkiewicz, Dziecko w świecie przyrody

B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej

S. Elbanowska, Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata? (seria)

G. Walter, Żywioły w przedszkolu (seria)

E. Roszyńska, Laboratorium przedszkolaka, "Wychowanie w przedszkolu" 3/2011

E. Roszyńska, Kiedy dzieci badają świat przyrody... [w:] M. Kotarba-Kańczugowska (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody nauczania: metoda zadań, burza mózgów, rozmowa, dyskusja, praca z tekstem (Jigsaw)

Punkty ECTS: 3.

Rozliczenie godzinowe:

godziny kontaktowe: 30 h

przygotowanie do zajęć: 10 h

przygotowanie zadanych prac: 20 h

przygotowanie do kolokwium: 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru zakładanych efektów będzie ustne kolokwium.

Dodatkowo efekty będą mierzone na podstawie wykonania przez studenta prac, typu: plan uprawy / hodowli, program wycieczki / spaceru, scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu przyrodniczego, doświadczenia lub zabawy badawczej / projekt gry przyrodniczej.

Pełny opis:

1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych.

Postawa i umiejętności nauczyciela niezbędne do konstruowania przez dzieci wiedzy przyrodniczej.

3. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych: wycieczka, hodowla, eksperyment, doświadczenie, pokaz, obserwacja, rozmowa. Zalecenia do realizacji.

4. Metoda projektu i jej znaczenie w edukacji przyrodniczej.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata (rozdz. 1)

D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole (rozdz. 3)

M. Studzińska, Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną

S. Elbanowska, Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym

E. Arciszewska, S. Dylak (red.), Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia

J.H. Helm, G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej

Literatura uzupełniająca:

B. Dymara, S. Michałowski, L. Wollman-Mazurkiewicz, Dziecko w świecie przyrody

B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej

S. Dylak (red.) Przyrodnicze rozumowania najmłodszych, czyli jak uczyć inaczej

Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wydawnictwo IBE

A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

S. Elbanowska, Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata? (seria)

G. Walter, Żywioły w przedszkolu (seria)

E. Roszyńska, Laboratorium przedszkolaka, "Wychowanie w przedszkolu" 3/2011

E. Roszyńska, Kiedy dzieci badają świat przyrody... [w:] M. Kotarba-Kańczugowska (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody nauczania: metoda zadań, burza mózgów, rozmowa, dyskusja, praca z tekstem (Jigsaw)

Punkty ECTS: 3.

Rozliczenie godzinowe:

godziny kontaktowe: 30 h

przygotowanie do zajęć: 10 h

przygotowanie zadanych prac: 20 h

przygotowanie do kolokwium: 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.