Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego – przedszkola ogólnodostępne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0P-WY2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego – przedszkola ogólnodostępne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, wychowanie przedszkolne, stac. I stopnia
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: WWR, wychowanie przedszkolne, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W04 Zna strukturę organizacyjną placówki przedszkolnej i wie w jakim celu została ona powołana

PC1_KS_W04 Wie jaka jest organizacja procesu edukacyjnego w placówkach przedszkolnych (klasycznych oraz alternatywnych formach wychowania przedszkolnego)

PC1_KS_W06 Zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w placówkach przedszkolnych

PC1_KS_W06 Zna formy przeprowadzania diagnozy w przedszkolu oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

PC1_KK_W08 Wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie w jakich aspektach jest ona najistotniejsza u młodszych i starszych przedszkolaków

PC1_KK_W04 Wie na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu (np. Psychologa, logopedy).

Umiejętności

PC1_KK_U07 Potrafi samodzielnie poprowadzić zabawę oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze specyfiką pracy w przedszkolu, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć

Potrafi współpracować z rodzicami młodszych i starszych przedszkolaków

PC1_KK_U08 Potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami placówki przedszkolnej

PC1_KS_U06 Potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K02 Charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego dziecka

PC1_KS_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Surdej, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Surdej
Prowadzący grup: Radosław Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Radosław Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.