Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny nauczyciel - między teorią a praktyką 20-2S-WSN
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna) (2019), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) (2020), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Smak M., Walczak D. (2015). Prestiż zawodu nauczyciela

w percepcji nauczycieli i byłych nauczycieli, Edukacja 2015, 2(133), 24-43

Walczak D. (2017). Prestiż zawodu nauczyciela i nauczycieli a kompetencje zawodowe i społeczne, w: Madalińska-Michalak J. (red.). O nową jakość edukacji nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 204-224

Federowicz M., Haman J., Hernik K., Krawczyk-Radwan M., Malinowska K., Pawłowski M., Strawiński P.M., Walczak D., Wichrowski A. (2013). Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

Walczak D. (2012).Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

Hernik K., Malinowska K., Walczak D. (2013). How to begin a teachers’ career and not to lose passion?, w: EDULEARN13 Proceedings, International Association of Technology, Education and Development, Spain

Przewłocka J. (2015). Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

Radanowicz E. (2020). W szkole wcale nie chodzi o szkołę. Edukatorium

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego dt. nauczycieli

Posiada wiedzę o formalnych i nieformalnych uwarunkowaniach pracy nauczycieli

Ma wiedzę na temat mocnych i słabych stron polskich nauczycieli

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy zjawisk z zakresu problematyki zawodu nauczyciela.

Potrafi samodzielnie znaleźć materiały źródłowe na temat nauczycieli oraz je interpretować.

Potrafi krytycznie analizować i interpretować informacje medialne ważne z punktu widzenia socjologii edukacji.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych dotyczących problematyki nauczycieli.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach

Aktywność na wykładach - udział w dyskusji

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru

Zakres tematów:

WPROWADZENIE – Model współczesnego nauczyciela

Formalne uwarunkowania zawodu nauczyciela w świetle istniejącego prawa

Prestiż zawodu nauczyciela – społeczne postrzeganie nauczycieli

Czas i warunki pracy nauczycieli

Nauczyciel na stracie pracy w zawodzie

Nieformalne uwarunkowania pracy nauczyciela - klimat szkoły i klasy

Model szkoły relacji

Umiejętności nauczycieli

Metody dydaktyczne:

Wykład

Prezentacja PP

Materiały multimedialne

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Dominika Walczak 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.