Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości 20-3F-PPI1
Wykład (WYK) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, Prace naukowe Wyuższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom. 47/2016, Gdańsk - Warszawa 2016.

2. W. Glabiszewski, Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Ekonomia Organizacja Przedsiębiorstw, nr 4/2004, WSiP, Warszawa 2004. .

3. M. J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, „Gospodarka narodowa” nr 7 – 8/200, SGH,Warszawa 2000.

4. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.

5. B. Nelson, P. Economy, Zarządzanie dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2008.

6. B. PLawgo, J. Kornecki, Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.

7. P. Kordel, J. Kornecki, A. Kowalczyk, K. Krawczyk, K. Pylak, J. Wiktorowicz, Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa 2010.

8. J.T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk, POLTEXT, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna znaczenie podstawowych pojęć związanych z gospodarowaniem i sukcesem przedsiębiorstwa na rynku.

2. Student zna zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i rynku.

3. Student zna związki wykształcenia i wiedzy z sukcesem rynkowym przedsiębiorstwa.

Umiejętności

1. Student posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi.

2. Student ocenia czynniki sukcesu w działalności gospodarczej i hierarchię ich ważności.

3. Student potrafi ocenić pod względem ekonomicznym celowość działalności gospodarczej i przygotować podstawowe dokumenty związane z tą działalnością.

Kompetencje

1. Student jest przygotowany do aktywnych zachowań w działalności gospodarczej.

2. Student ma świadomość skutków ZZL, w przedsiębiorstwie dążącym do osiągnięcia przewagi rynkowej.

3. Student ma świadomość związków rachunku ekonomicznego i jakości zarządzania, z pozycją rynkową przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie efektów kształcenia

1. Sprawdzian pisemny z zagadnień objętych programem kształcenia.

2. Ocena opracowania pisemnego zleconego tematu, np.: Przygotowanie biznesplanu dla wybranej działalności gospodarczej.

Zakres tematów:

1. Interpretacja podstawowych pojęć

- wprowadzenie do przedmiotu: cele, efekty kształcenia i sposoby ich sprawdzenia,

- definicje i znaczenie pojęć: ekonomia, gospodarowanie, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo, innowacyjność, konkurencyjność.

2. Biznesplan.

- pojęcie i znaczenie biznesplanu dla działalności gospodarczej,

- elementy składowe,

- konstrukcja biznesplanu.

3. Podstawowe akty prawne i rodzaje spółek

- podstawowe akty prawne,

- rejestracja działalności gospodarczej,

- rodzaje spółek i ich charakterystyka.

4. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

- modele systemów gospodarczych,

- charakterystyka gospodarki rynkowej,

- schemat funkcjonowania gospodarki rynkowej (rynki, podmioty gospodarcze, przepływ dóbr, przepływ pieniądza, zasada niewidzialnej ręki, podstawowe pojęcia ekonomii, podstawowe pytania (problemy) ekonomiczne, siły rynkowe – popyt, podaż (funkcje popytu i podaży, prawo popytu i podaży, czynniki kształtujące popyt i podaż), równowaga rynkowa.

5. Rynek pracy

- praca, zatrudnienie, polityka rynku pracy,

- podaż pracy i popyt na pracę,

- klasyczny i keynesowski model rynku pracy.

6. Struktura organizacji

- pojęcie i rodzaje struktur organizacyjnych,

- charakterystyka podstawowych rodzajów struktur organizacyjnych

7. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa.

- konkurencyjność podstawą sukcesu przedsiębiorstwa,

- charakterystyka elementów konkurencyjności.

8. Wykształcenie i kompetencje pracowników w budowaniu potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

- definicje podstawowych pojęć,

- model kompetencji pracowniczych,

- praktyki menedżerskie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, sala 1115/1116
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, sala 1115/1116
Tomasz Telep 59/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.