Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną SP-WDE
Reguły punktacji przedmiotu

ZP-ERA-1 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-2 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-3 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-4 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-5 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-6 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-6a - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZP-ERA-1
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-2
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-3
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-4
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-5
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-6
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
ZP-ERA-6a
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2015Z - ...)
1
(2015L - ...)
1
(2016Z - ...)
1
(2016L - ...)
1
(2017Z - ...)
1
(2017Z - ...)
1
(2018Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)