Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologiczne aspekty niepełnosprawności ID-2F-ASN
Reguły punktacji przedmiotu

DU-ID-2 - Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-ID-2
Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019 - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 4
(2019 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)