Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjoterapia EP-2S-STR
Reguły punktacji przedmiotu

DU-EP-3 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-EP-3
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2019 - ...)
Specjalnościowe
SPEC
nie zdefiniowano 3
(2019 - ...)
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)