Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I - B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy 5001-ANG1-B2
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PY - Psychologia (dm)
DM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)
DZ-EP-1 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-EP-2 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-EPn - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PE-1 - Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PE-P1 - Pedagogika o profilu praktycznym (stacjonarne I st.)
DZ-PEn - Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PS-1 - Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PS-P1 - Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-SC-1 - Socjologia (stacjonarne I st.)
ZM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)
ZZ-PC-1 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-PE-1 - Pedagogika (niestacjonarne I st.)
ZZ-PE-P1 - Pedagogika o profilu praktycznym (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-1 - Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-P1 - Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-SC-1 - Socjologia (niestacjonarne I st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PY
Psychologia (dm)
DM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
DZ-EP-1
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-EP-2
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-EPn
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PE-1
Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PE-P1
Pedagogika o profilu praktycznym (stacjonarne I st.)
DZ-PEn
Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PS-1
Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PS-P1
Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-SC-1
Socjologia (stacjonarne I st.)
ZM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
ZZ-PC-1
Pedagogika specjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-PE-1
Pedagogika (niestacjonarne I st.)
ZZ-PE-P1
Pedagogika o profilu praktycznym (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-1
Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-P1
Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-SC-1
Socjologia (niestacjonarne I st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2011 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2011 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2011 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2011 - ...)
3
(2013n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2011 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2011 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2011 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2013n - ...)
3
(2011 - ...)
3
(2013n - ...)
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)