Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seksuologia 20-3S-SEK
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)
DM-PY-2 - Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)
ZM-PY-2 - Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
DM-PY-2
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
ZM-PY-2
Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2015 - ...)
5
(2016 - ...)
5
(2015n - ...)
5
(2016n - ...)
Specjalnościowe
SPEC
nie zdefiniowano 5
(2015 - ...)
5
(2016 - ...)
5
(2015n - ...)
5
(2016n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)