Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 2 10-PC-MR2
Reguły punktacji przedmiotu

DU-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.)
DU-PC-2 - Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.)
ZU-PC-1 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.)
ZU-PC-2 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.)
DU-PC-2
Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.)
ZU-PC-1
Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.)
ZU-PC-2
Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2016 - ...)
4
(2016 - ...)
4
(2016n - ...)
4
(2016n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 4
(2016 - ...)
4
(2016 - ...)
4
(2016n - ...)
4
(2016n - ...)
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)