Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 10-2F-TEI
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne I st.)
ZZ-PC-1 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne I st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne I st.)
ZZ-PC-1
Pedagogika specjalna (niestacjonarne I st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012n - ...)
2
(2012n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 2
(2012n - ...)
2
(2012n - ...)
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)