Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 10-1F-BRW
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-PE-1 - Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PE-P1 - Pedagogika o profilu praktycznym (stacjonarne I st.)
ZZ-PE-1 - Pedagogika (niestacjonarne I st.)
ZZ-PE-P1 - Pedagogika o profilu praktycznym (niestacjonarne I st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-PE-1
Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PE-P1
Pedagogika o profilu praktycznym (stacjonarne I st.)
ZZ-PE-1
Pedagogika (niestacjonarne I st.)
ZZ-PE-P1
Pedagogika o profilu praktycznym (niestacjonarne I st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2012 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2012n - ...)
3
(2013n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 3
(2012 - ...)
3
(2013 - ...)
3
(2012n - ...)
3
(2013n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)