Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kształcenia uczniów z zachowaniami ryzykownymi [PC-5F-MUR] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka kształcenia uczniów z zachowaniami ryzykownymi [PC-5F-MUR]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024 [2023Zn] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Urszula Grodzka
Literatura:

Dobijański M., Metody pracy z uczniem nieprzystosowanym społecznie. Podmiotowość i dialog w relacji resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022

Majerek B., Domagała-Kręcioch A., Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania. Diagnoza i rekomendacje. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2021

Jankowiak B., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2017

Chęć M., Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży: uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej, Difin SA, Warszawa, 2020

Pawełek K., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji, UAM, Poznań, 2016

Barlińska J., Szuster A. Cyberprzemoc: o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, UW, Warszawa, 2014

Jędrzejko M., Szwedzik A. (red.), Zagrożone dorastanie. Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. Tom I. Milanówek-Warszawa, 2019

Pospiszyl I., Patologie społeczne i problemy społeczne, Scholar, Warszawa, 2021

Bębas S., Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: UJ, 2005

Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Kraków: UJ, 2012

Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Warszawa, Difin, 2007

Zakres tematów:

1. Analiza pojęć: zachowania ryzykowne, zachowania antyspołeczne, zachowania problemowe, ryzykowne. czynniki chroniące, czynniki ryzyka, zachowania internalizacyjne, zachowania eksternalizacyjne. Konteksty zachowań ryzykownych. Funkcje zachowań ryzykownych wg. Z.Gasia.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem. Wskazania do pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Specyfika planowania pracy wychowawczej z uczniem nieprzystosowanym społecznie i zagrożonym nieprzystosowaniem, cele pracy wychowawczej.

4. Wybrane metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem (psychoterapia, socjoterapia, Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Społecznych).

5. Dostosowanie warunków edukacji do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem.

6. Picie alkoholu, palenie papierosów.

7. Zachowania agresywne i autoagresywne. Pojęcie agresji i agresywności. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Skutki zjawiska. Profilaktyka i przeciwdziałanie.

8. Używanie narkotyków, zażywanie leków psychotropowych. Uzależnienie od dopalaczy.

9. Przemoc w szkole i przemoc rówieśnicza. Cyberprzemoc. Konflikty w klasie i w szkole.

10. Nadmierne używanie telefonu, nadmierne granie w gry komputerowe, Nadmierne korzystanie z Internetu (np. scrollowanie tik-tok, youtube), netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu).

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupie, prezentacje, pogadanka, pokaz, praca z książką, film, metoda przypadków, metoda sytuacyjna

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność podczas zajęć

- obecność studenta/studentki podczas ćwiczeń

- ocena przyswojonej wiedzy przekazywanej w trakcie zajęć oraz przyswojonej samodzielnie w wyniku analizy zalecanej literatury

- ocena przygotowanego i zaprezentowanego przez studenta/studentkę tematu podczas zajęć

Uwagi:

gr.ćwiczeniowa IV ZM/PC-ERI

Metody kształcenia:

dyskusja, praca w grupie, prezentacje, pogadanka, pokaz, praca z książką, film, metoda przypadków, metoda sytuacyjna

Nakład pracy studenta/studentki:

liczba godzin kontaktowych 15

przygotowanie się do zajęć 5

przygotowanie prezentacji 5

zapoznanie się literaturą 5

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)