Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością [PC-5F-AZN] Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością [PC-5F-AZN]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024 [2023Ln] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Aleksandra Mazurek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Głodkowska, J.(2014). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1(23), s. 75-96.

(http://www.cns.aps.edu.pl/media/620994/czlowiek_2014_01-23.pdf)

Głodkowska, J.(2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia. W: Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności, pod red. J. Głodkowskiej. S. 110-134. Warszawa: APS.

Głodkowska, J.(2014). Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby z niepełnosprawnością – normalizacja jako narzędzie ideowe rehabilitacji podmiotowej. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 3(25), s. 87-106. (http://www.cns.aps.edu.pl/media/678937/czlowiek_2014_03-25.pdf)

Głodkowska, J.(2014). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(260, s. 29-43. (https://cnsonline.pl/resources/html/article/details?id=58881&language=pl)

Pągowska, M. (2018). Paradygmat podmiotowości w pedagogice specjalnej – rozważania w kontekście autonomii, samostanowienia i autorskiego życia osób z niepełnosprawnością. W: Joanna Głodkowska, Kasper Sipowicz, Iwona Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa: Wydawnictwo APS. ISBN 978-83-64953-98-9 [Dodaj do projektu Citavi wg ISBN] ;

Pągowska, M.(2017). Disability Studies in the scientific and didactics perspective - sources and didactics perspective - sources and interpretation. W: J. Głodkowska, J. Gasik, M. Pągowska (red.). Studies on disability – international theoretical, empirical and didactics experiences. Warszawa: Wydawnictwo: APS (wesja w języku polskim).

Wlazło, M.(2017). Disability Studies wobec natury postaw dyskryminujących. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 18. (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/13692)

Podgórska-Jachnik, D.(2016). Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie jako konteksty edukacji włączającej. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 22/1, 15-33.

Zaorska, M.(2017). Strategie podwyższania jakości życia a możliwości uzyskiwania dobrostanu przez osoby z niepełnosprawnością w wymiarze działalności otganizacji pozarządowych Funkcjonujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXX, 2017: 43–55. (http://journals.pan.pl/Content/103932/PDF/Marzenna+Zaorska.pdf?handler=pdf)

--

Antosz, W. (2018). "Normalność nienormalnych": podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie filozofii Michela Foucaulta. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy konstruktu „autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością”. Wprowadzenie w problematykę i ustalenie terminologiczne. Normalizacja jako proces ukierunkowany na rozpatrywanie życia osób z niepełnosprawnością w wymiarach autorskich. Normalizacja jako przeciwieństwo nietolerancji społecznej, napiętnowania, stygmatyzacji i wykluczenia. Teoria piętna i przemiany dotyczące wymiaru i znaczenia piętna społecznego.

2. Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności: analiza modeli niepełnosprawności, bariery i sytuacje trudne doświadczane przez osoby z niepełnosprawnościami. Ekosystem osoby z niepełnosprawnością. Bariery życiowe a niepełnosprawność. Warunki środowiska wychowania (rodzinnego, instytucjonalnego, środowiska lokalnego).

3. Wymiary konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością: personalistyczny, temporalny, funkcjonalny. Analiza terminologii podmiotowość, autonomia, niezależność, samostanowienie, realizacja zadań rozwojowych.

4. Wymiary konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością: eudajmoniczny - implikacje psychologii pozytywnej dla rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, teoria dobrostanu; pomocowy -teoria wsparcia społecznego. Diagnoza potrzeb i modele wsparcia osób z niepełnosprawnością.

5. Studia nad niepełnosprawnością (disability studies). Interdyscyplinarne analizy empiryczne fenomenu niepełnosprawności.

6. Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Ustalenie terminologiczne, analiza wybranych badań empirycznych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja,

analiza tekstu,

praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

ocena aktywności podczas zajęć,

ocena moderowanej dyskusji,

ocena pracy pisemnej.

Uwagi:

gr.ćwiczeniowa III ZM/PC-TPE

kod do zespołu MS Teams:

go5a7qb

link do zespołu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNsIB1qf6k_u-HFrwTAwmc9zm82GOqCKOm_tr-58nSQg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3423ba86-3925-47c9-b123-3f24b5017be7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)